Doğum Kadın ve Premature Bebekler Forumundan Prematüre Bebeklerin Görme Bozuklukları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Prematüre Bebeklerin Görme Bozuklukları

  Reklam
  PREMATÜRELİK RETİNOPATİSİ (ROP)
  Prematüre bebeklerin en önemli göz sorunlarından biri "prematürelik retinopatisi"dir (Retinopathy of Prematurity - ROP). Prematürelerde oluşabilecek retinopatinin erken tanısı ve tedavisi önemlidir.......Risk Faktörleri:Prematüre retinopatisinin gelişiminde birçok faktör rol oynar. Bunların arasında gestasyonel yaş, düşük doğum tartısı ve oksijen tedavisinin süresi sayılabilir. Tüm bunların yanında tek başına prematürelik de ROP gelişmesinde büyük faktördür. Retinopati sıklığı 1500 gr.dan küçük prematürelerde yüksektir. Retinopati sıklığı 1500 gr.dan küçük prematürelerde yüksektir. Vakaların % 70-80'inin ağırlığı 1000 gr.ın altındadır. Tekrarlayan apne, immatürite, ağır sepsis, hızlı yapılan kan değişimi veya kan transfüzyonu, intra ve periventriküler kanama, bronkopulmoner displazi, solunum güçlüğü sendromu, ductus arteriyozus açıklığı (PDA) retinopati riskini artırır. ......Retinopati Evreleri:Retinopatinin derecesi doğum ağırlığı ve gestasyon yaşıyla ters orantılıdır. Prematüre retinopatisi 5 evrede incelenir. Evre I ve Evre II'de girişim gerekmez. % 80 oranında spontan gerileme olur. Ancak bu bebekler retina maturasyonu tamamlanıncaya (genellikle terme -doğması gereken tarihe-) kadar takip edilmelidir. Evre I ve Evre II'de kalıcı sekel çok azdır. Daha ileriki evrelerde kalıcı sekellerle karşılaşma oranı artar, kriyoterapi ve gerekirse vitre cerrahisi uygulanabilir. Gelişen koşullarda yaşatılabilen prematüre bebek sayısı arttıkça prematüre retinopatisi sıklığı da artmıştır. 1000 gr.ın altındaki bebeklerin % 2-4'ünde körlük oluşabilmektedir. Neonatolog ve oftalmologların birlikte çalışması ile bu ağır komplikasyonun erken tanısı ve zamanında tedavisi sayesinde görme kaybı riski azaltılabilir. ......

  ROP Muayenesi ve takibi:Prematüre bebeklerin ilk göz muayenesi genel olarak doğumdan sonraki 4.-6. haftalar arasında yapılmalıdır. Ancak doğum tartısı 1000 gr.ın altında ve gestasyon yaşı 28 haftadan küçük bebeklerde daha erken dönemde ROP gelişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. İlk muayenede ROP gözlenmemiş olsa bile bebekler yine terme (doğması gereken zamana) kadar 2 haftada bir kontrol edilmelidir. 32 hafta ve 1500 gr.ın altında doğan ve oksijen alan bebekler ile 30 hafta ve 1300 gr.ın altında doğan tüm bebekler postnatal yaşları 4 hafta olduktan sonra ROP açısından taranmalıdır. Dördüncü postnatal haftasında hastanede yatmakta olan bebeklerde bu tarama küvöz içinde yapılır. Bebek hastaneden taburcu olurken, göz muayenesi için randevularının alınmış olması gerekir.......Tedavi:Prematüre Retinopatisi'nde tedaviyi belirleyen iki önemli tanım vardır:Eşik Hastalık: Uluslararası sınıflamada hastalığın yerini ve yayılımını belirlemek üzere, retina merkezi optik disk olan farklı büyüklükteki iki konsantirik halka ile 3 bölgeye ayrılmış ve içten dışa 1,2,3 diye isimlendirilmiştir. Eşik hastalık, bölge 1 ve 2'de devamlı 5 saat kadranı veya aralıklı 8 saat kadranı genişliğinde evre 3 retinopati ve artı hastalığının birlikte bulunmasıdır.
  Optik disk ve retina bölgeleri
  Artı Hastalığı: Hastalığın ilerlediğini ve aktif olduğunu gösterir. Eşik hastalık saptanan bebekler 3 gün içinde tedavi edilmelidir. Yöntem kryoterapi veya lazer tedavisidir. Kryoterapi ile başarı % 50 iken, laser tedavisinin özellikle bölge 1'deki olgularda başarı şansı biraz daha yüksek, komplikasyon riski daha azdır. Evre 4b'de klasik dekolman cerrahisi uygulanır. Evre 5'de pars plana vitrektomi uygulanır ancak başarı oranı oldukça düşüktür. Başvurulan Kaynaklar:Prof.Dr.Asuman Çoban Prof.Dr.Zeynep İnce Pediatri, Prematüre Retinopatisi, Prof.Dr.Gülay Can, Nobel Tıp Kitabevleri
  Neonatoloji, Göz Sorunları ve Prematüre Retinopatisi, Doç.Dr.Fahri Ovalı, Nobel Tıp Kitabevleri
  Neonatoloji, Prematüre Retinopatisi, Doç.Dr.Nur Kır, Nobel Tıp Kitabevleri


  Paylaş
  Prematüre Bebeklerin Görme Bozuklukları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİ VE GÖRME BOZUKLUĞU
  (Doç.Dr. Nazan BAYKAN)
  PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİPrematüre bebeklerde beyin ve sinir dokusu doğumdan sonra da gelişimlerini tamamlarlar. Bu dokular oldukça hassas ve kırılgan olup oksijen azlığı, bebeğin solunum güçlüğüne bağlı olarak karbon dioksit fazlalığı gibi ortam değişikliklerinde, kafatasının çok yumuşak olması nedeni ile olası travmalarda, dışardan yapılacak ufak bir basınçla kanama nedeni ile kolayca tahrip olurlar. Travma sonrasında tahrip olmamış bölgelerde de kanlanma sorunları ortaya çıkar. Bu doku değişikliklerinden en çok zarar gören bölümler, beyin dokusu içinde yer alan ve beyin sıvısı ihtiva eden boşluklardır. PERİ: çevre , VENTRİKÜL: boşluk demektir.Tahribat sonrasında ventrikül çevresindeki beyin dokusu ölür, yumuşar, nedbe dokusu oluşur. Radyolojik incelemede bu doku beyaz olarak görülür. LEUKO: beyaz, MALACİA: yumuşak anlamına gelmektedir. Teşhis, bebek 4-8 haftalık iken, yatağında veya inkübatör'de yatarken yapılacak beyin ultrasonu ile konabilir. Ultrasonda yoğun, kistik lökomalazi görülmesi serebral görme engelliliğin ilk belirtisidir. Erken çocukluk ve çocukluk döneminde komputerize tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri ile de tanı konabilir. Görüntülemedeki bulgular ne derece ağır ise görme bozukluğu da o derece ağırdır.
  PVL bebekte motor bozukluk, zihinsel gelişim geriliği ve görme bozukluğu yapabilir.
  .....PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİ VE GÖRME BOZUKLUĞUGözümüzden gelen uyarılar, görme yolları ile beyin üst merkezlerine giderek beyinde görme işlemini oluştururlar, yani biz beynimizle görürüz. PVL sonrasında ventrikül çevresindeki görme yolları da tahrip olduğu için görsel bilgi akımı yavaşlar veya bloke olabilir. Bunun sonrasında çocukta gelen görsel bilgileri kodlama, tanıma güçlükleri oluşur. Bu duruma serebral görme engellilik diyoruz. Serebral görme engelli çocukta göz sağlam olabilir veya göze ait nedenlerle de az görme olabilir Beynin % 60-65 i görme ve görme ile ilgili merkezlere ayrılmıştır. Şimdiye kadar 30'dan fazla görme merkezi tanımlanmıştır. Serebral görme engelli çocukta merkezler veya merkezler arası iletişim bozuk olduğu için çocuk normal dahi görse gördüğünden bir anlam çıkaramaz. Demek ki göz hekimi normal göz bulguları olduğunu bildirse dahi, normalden farklı görsel davranış sergileyen çocukta serebral görme engellilikten şüphe etmeliyiz. Muayenehane ortamında göz hekimi çocuğu 15 dakika- 30 dakika görürken, 24 saat çocuk ile beraber olan anne çocuğu bu yönden mutlaka izlemelidir.
  Göze ait nedenlerle oluşacak işlev bozuklukları kalitatif ve kantitatif yöntemlerle saptanırken beyne ait nedenlerle oluşan görme bozukluğunda teşhis çocuğun görsel-motor, görsel iletişim ve görsel- kavramsal davranışları ile anlaşılabilir ve takip edilir.Göz doktoruna düşen görev anneyi yeteri kadar bilgilendirip, çocuğun görsel davranışlarını sorgulamak ve anamnez için geniş zaman ayırmaktır.
  Serebral görme engelli çocuklarda dolaşma, bulunduğu mekanı tanıma, cisimleri tanıma, yüz ifadelerini yorumlama, yakına odaklanma güçlükleri, göz hareket bozuklukları ve görme alan kayıpları vardır.

  Sorularınız için : Doç.Dr. Nazan BAYKAN 3. 3
  SEREBRAL GÖRME BOZUKLUĞU (Doç.Dr. Nazan BAYKAN)
  SEREBRAL GÖRME ENGELLİ ÇOCUKTA GÖRÜNÜM
  • Kör gibi değildirler, boş bakarlar.
  • Görsel iletişim yoktur.
  • Göz hareketleri düzgün ancak gayesizdir.
  • Göz de titreme ender de olsa olabilir.
  GÖRSEL DAVRANIŞ
  • Görme gün içinde değişiklik gösterebilir.
  • Görsel merak ve dikkat azalmıştır.
  • Uzaktaki cisimleri algılar ancak tanıyamaz.
  • Kişileri görsel olarak tanıyamaz ama sesinden, kabaca kıyafetinden ismi ile tanıyabilir.
  • Görsel temas kurmaz.
  • Bir şeyi almak için uzandığında yere bakar veya gözünü kapatır.
  • Körler gibi cisimleri dokunarak tanımaya çalışır.
  • Hareketli cisimleri seçebilir.
  • Görsel-uzaysal (mekansal) tanımlamaları yapamaz.
  • Uzak-yakın kavramı yoktur.
  • Yürürken cisimlere çarpmaz ama yakın çalışmada kör gibidir.
  Yukarıda belirtilen şıkların hepsi veya sadece birkaçı çocukta olabilir. Hareketli cisimleri algılaması, yakın çalışmanın bozuk olması NE ve NEREDE sorusuna cevap veren iki farklı görme yolunun olmasındandır. Nerede sorusuna cevap veren ve hareketli cisimler algılayan görme yolu üst merkezle bağlantılı olmadığı için çoğu kez intakt kalabilir. Bu farklı görme yollarına ön akım ve arka akım diyoruz. Bunlar retinadan başlayıp görsel korteksde biten ana görme yolu ile de korteksden sonra irtibatta olup farklı işlevleri olan görsel akımlardır. Beyindeki konumları nedeni ile Ön ve Arka akım adını almışlardır.
  .....ARKA AKIM ( DORSAL STREAM)Nerede? sorusunu cevaplayan görme yoludur.Bu akım sağlam ise çocuklar bulundukları ortamlarda cisimlere çarpmadan yürür, bisiklete biner, yerdeki cisimleri görür,alır. Arka akım zedelenmiş ise; merdiven çıkma, kaldırım gibi yükseklikleri, zemin farklılıklarını algılama azalmıştır. Çocuk ayağını sürür. Bir anda bir çok şeyi görme zorlaşmıştır(Crowding Phenomen). Eline aldığı şeyi iyice gözüne yaklaştırır......ÖN AKIM (VENTRAL STREAM)Ne? sorusunu yanıtlayan görme yoludur. Çocukların cisimleri, insan yüzlerini tanımalarını sağlar. Bu akım bozulduğunda çocuklar kopya çekemez, dikkat dağılmıştır. Görsel işlevler zorlaşır. Çocuklar bulundukları mekanı hatırlayamazlar. Okuma- yazma, matematik öğrenme güçleşmiştir Sorularınız için: Doç.Dr. Nazan BAYKAN 4. 4
  SEREBRAL GÖRME ENGELLİLİKTE NEDEN ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ?Göze ait nedenlerle görme engelli olma ve beyne ait nedenlerle görme engelli olma sonrasında uygulanacak rehabilitasyon teknikleri tamamen farklıdır. 0-36 ayda beynin plastisitesi, bir anlamda yönlendirilebilir olması, en üst düzeydedir. PVL'ye bağlı doku harabiyeti ile oluşacak görsel işlev bozukluklarında uygulanacak tekniklerle kısmi işlerlik sağlanabilir. Teşhis alındıktan sonra annenin konu ile bilgilendirilmesi sonrasında 24 saat bebeği izleyen anne, aksaklıkları erken dönemde uzmana bildirecek ve gerekli kompensatuar yöntemlerle çocuğun gelişim basamaklarında geri kalması önlenecektir. Sensori-motor dönem olarak kabul edilen 0-2 yaş arasında PVL ve görsel değişikliklerden mutlaka fizyoterapistin ve özel eğitimcinin de haberi ve bilgisi olması lazımdır. Uygulanacak olan terapi ve eğitim programları göz hekiminin vereceği rapor doğrultusunda gözden geçirilmeli ve gereğinde göz hekimi ile birlikte çocuğun görsel davranışları değerlendirilerek iş birliği MUTLAKA yapılmalıdır.
  Bütün hayatımız boyunca öğrendiklerimizin % 80'ini görerek % 20'sini işiterek ilk 24 ayda öğrendiğimizi düşünerek , her ne kadar PVL sonrasında birinci planda olan motor bozukluklarla uğraşsak da görmeyi ASLA okul yıllarına ertelememeli, şüpheli her vakada mutlaka görsel rehabilitasyon konusunda uzmanlaşmış göz hekimine müracaat etmelidir. Görme engelli olmak bebekler için acil müdahale gerektiren bir durumdur. Görmenin uyarılması, çocuğun görmesini kullanması demektir ki bu da çocuğun motor ve kavram gelişimini süratle olumlu yönde etkiler.
  .....SEREBRAL GÖRME ENGELLİLİK VE HEKİMLİKGelişmiş ülkelerde serebral görme engellilik en sık görülen az görme nedenidir. Ülkemizde de göz polikliniklerin de serebral görme engelli çocuk sayısı giderek artmaktadır. Gerek genç nüfusun çoğunluğu oluşturması, gerek çok düşük ağırlıklı bebeklerin yaşatılabilir olması konunun sıklığını ve önemini arttırmaktadır. Görme engelli olmak; motor, psiko-sosyal, kavram ve dil gelişimini olumsuz yönde etkilediğinden gözler normal dahi olsa PVL tespit edilen veya serebral görme bozukluğu olan bütün bebeklerin yenidoğan doktorları, çocuk nörologları, göz hekimleri tarafından mutlaka konu ile ilgilenen, görsel rehabilitasyon konusunda yoğunlaşmış göz doktorlarına hastalarını yönlendirmeleri lazımdır.Ülkemizde maalesef en yetkili ağızlardan dahi aileler kendilerine VEP/ERG sonrasında hekim tarafından 'çocuk büyüdükce görmesi düzelir', 'beklemekten başka yapacak bir şey yok ' dendiğini ifade etmektedirler. Bunun sonrasında bu çocuklar gereksiz yere en kıymetli yıllarını kaybetmekte, otistik, donuk zekalı diye mimlenmekte ve arkadaşları tarafından dışlanarak kendilerine olan saygılarını da yitirmektedirler. Bu durum aileleri de derinden yaralamaktadır. SONUÇ: Gelişmekte olan beynin plastisitesi, bir anlamda yönlendirilebilir olması, 0-36 ayda en yüksektir. PVL sonrasında serebral görme engelli olma olasılığı vardır. Yapılandırılmış bireysel eğitim programları ve göze ait nedenlerle görme engellilerden farklı teknikler kullanılarak serebral görme engelli çocuklarda görme işlevinde ciddi ve olumlu gelişmeler sağlanabilir. Bu da bebeğin ve çocuğun psiko-sosyal, motor, dil ve kavram gelişimini olumlu yönde etkiler.
  Sorularınız için: Doç.Dr. Nazan BAYKAN 5. 5
  Bebeklerde görme prematüre bebeklerde sorunlu olabilir.Alanında uzman dr ile sürekli takip gerektirir.pvl hastalığı belirtileri,  1300 gr doğan bebek,  prematüre bebeklerde görme,  pvl hastalığı,  prematüre bebekler ne zaman görür,  kistik lökomalazi,  prematüre gözbebeği bozukluğu