Doğum Kadın ve Premature Bebekler Forumundan İşitmenin değerlendirilmesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İşitmenin değerlendirilmesi

  Reklam
  İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:Ciddi bilateral işitme kaybı normal yenidoğanlarda binde 1-3 arasında saptanırken, yoğun bakım ünitesindeki bebeklerde bu oran yüzde 2-4'e kadar çıkmaktadır. İşitme kayıplarının tanısında hedef 3 aylıktan önce tanı konması, tedavi başlangıcının ise 6 aylıktan sonraya kalmamasıdır. Yüksek risk durumuna göre tarama konjenital işitme kaybı olanların sadece %50'sini tanımladığı için işitme taraması tüm yenidoğanlar için önerilmektedir. Preterm bebekler ise zaten yüksek risk grubunda olduklarından tüm pretermlerin işitmeleri değerlendirilmelidir. İdeal olarak bebek taburcu olmadan önce işitme taraması yapılmış olmalı, ancak eğer yapılamamışsa taburcu olduktan sonraki ilk 2-4 hafta içinde yapılmalıdır. Otoakustik Emisyon (OAE) ve işitsel uyarılmış potansiyeller (Auditory Brainstem Response = ABR), tek başına veya birlikte uygulanabilecek tarama testleridir. .... Başlangıçtaki işitme testinden sonra preterm bebeğin işitme değerlendirmesine ilk 2 yaşta devam edilmelidir. Çünkü ilk testi geçmiş olması sonradan işitme kaybı gelişme riskini dışlamaz. Ayrıca pretermlerde sık görülen yineleyen otitler sekonder işitme kaybına, Down Sendromu, konjenital infeksiyonlar ya da pulmoner hipertansiyon ise ilerleyici kayıplara yol açabilir. Bu nedenle özellikle sesli uyaranlara anormal yanıt veren, konuşma gecikmesi, artikülasyon bozukluğu ve dikkat azlığı olan büyüyen pretermlerde işitme kaybından şüphe edilerek odyolojik testler istenmelidir.
  ....


  Paylaş
  İşitmenin değerlendirilmesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bebekler doğduktan sonra işitme ile ilgili bir sorunun olup olmadığını öğrenmek için bazı incelemeler yapılmaktadır. Prematüre bebeklerde de ilk haftalarda yapılması önerilmektedir. 3. 3
  Bebekler dünyaya geldikten belirli bir süre sonra işitme testi yaptırılmalıdır.işitmenin değerlendirilmesi