Doğum Kadın ve Premature Bebekler Forumundan Nörogelişimsel değerlendirme Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Nörogelişimsel değerlendirme

  Reklam
  PREMATÜRE BEBEKLERİN TAKİBİ (Prof.Dr.Zeynep İNCE)
  .... NÖROGELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME:Pretermlerin nörolojik sorunlarının çoğu ilk bir yılda ya kaybolur veya kalıcı hale gelir. Bebeği izleyen hekimin hedefi nörogelişimsel anormallikleri erken tanıyıp, uygun destek ve tedaviyi planlamaktır. Preterm bebeklerin nörolojik olgunlaşması ile ilgili kanıtlar, gelişimi değerlendirirken de 3 yaşına kadar düzeltilmiş yaş kullanımını desteklemektedir. Nörolojik gelişim açısından yüksek risk taşıyan pretermler şunlardır:1) Gestasyon yaşı 32 hafta .....doğum tartısı 1500 gr. 2) Gestasyona göre (doğum haftasına göre) düşük tartılı 3) Bronkopulmoner Displazi-BPD4) Intraventriküler Hemoraji-IVH(Kafaiçi kanama), Periventriküler Lökomalazi-PVL5) Taburcu olurken anormal nörolojik muayene6) Olumsuz perinatal, neonatal olaylar (asfiksi, sarılık, hipoglisemi, polisitemi, menenjit, konvülsiyon(havale).... Prematürite ile ilişkili olarak gelişebilecek majör ve minör rahatsızlıklar aşağıda sıralanmıştır:.... Majör rahatsızlıklar:Minör rahatsızlıklar:1) Cerebral Palsy (özellikle spastik dipleji)1) Kognitif gecikme2) Mental gerilik2) Konuşma ve dil bozuklukları3) Sensorinöral işitme kaybı3) Denge ve koordinasyon kusurları4) Görme bozuklukları4) Algı sorunları.... .... Farklı izlem protokolleri olmakla beraber pretermlerin gelişim değerlendirmesinde temel ilke, bir yıl nöromotor gelişimin, 2-3 yıl dil ve kognitif gelişimin, 4-5 yıl okula hazırlık becerilerinin, erken okul yıllarında akademik başarının değelendirilmesi olmalıdır. Bu ilkelere göre bir izlem planı şu şekilde yapılabilir: İlk muayene taburcu olduktan sonraki 1 hafta-10 gün içinde yapılmalıdır.4. ay : Büyüme gecikmesi ve ciddi nörolojik anormallikleri saptamak için uygun zamandır.8. ay: Cerebral Palsy veya diğer nörolojik anomalilerin varlığını kesinleştirmek için ve ilk Bayley testi için ideal zamandır, ancak bu test ilk12. ayda da yapılabilir. 18.-24. ay: Geçici nörolojik anomalilerin çoğunun kaybolduğu, nörolojik olarak anormal olan çocuğun da uyum sağlamakta olduğu bir yaştır. Ayrıca büyümeyi yakalamanın çoğu gerçekleşmiştir, mental Bayley testi de bu yaşta yapılabilir. 3 yaş: Diğer kognitif fonksiyon ölçümleri (örneğin dil) yapılabilir.4 yaş ve sonrası: Daha hafif nörolojik, vizuomotor ve davranış zorlukları ölçülebilir.


  Paylaş
  Nörogelişimsel değerlendirme Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Prematüre bebeklerin gelişiminin takip edilmesi diğer bebeklere göre daha hassas olunmakta. Çünkü prematüre bebekler gelişimlerini tam anlamıyla tamamlamadan doğmaktadırlar. 3. 3
  Yeni dogan premtüre bebeklerde oluşabilecek sorunlar için mutlaka nörolojik acıdan bakılması gerekir.yeni dogan premature bebek anormallikler