Doğum Kadın ve Premature Bebekler Forumundan Büyümenin izlenmesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Büyümenin izlenmesi

  Reklam
  PREMATÜRE BEBEKLERİN TAKİBİ (Prof.Dr.Zeynep İNCE)
  ....
  BÜYÜMENİN İZLENMESİ:Pretermin büyüme şekli bebeğin iyilik halinin değerli bir göstergesidir. Büyüme bozuklukları beslenme güçlükleri, yetersiz beslenme, kronik hastalıklar veya sosyal-emosyonel zorluklara işaret edebilir. Kronik hastalığı olan bir çok bebek hızlı büyümeleri beklenen bir dönemde yüksek kalori gereksinimleri varken bunu karşılayamaz çünkü beslenme kapasiteleri kısıtlıdır. Pretermlerde pekçok faktör büyümeyi etkileyebilir:1) Gestasyon yaşı, doğum tartısı2) Neonatal hastalıkların ağırlığı3) Kalori harcamasını artıran kronik hastalıklar (NEK, GER, BPD)4) Devam eden hastalıklar5) Evdeki ortam6) Heredite.... Büyüme BeklentileriPreterm bebeklerin optimal büyümelerinin nasıl olması gerektiği kesin olarak bilinmemektedir. Büyüme açısından homojen bir grup oluşturmayan bu bebeklerin büyüme şekillerine ilişkin yapılmış çalışmaları karşılaştırmak zordur. Bu çalışmalarda doğum tartıları, çalışmaya alınan bebeklerin özellikleri, bebeklerin doğduğu yıllardaki uygulamalar ve izlem süreleri önemli farklılıklar göstermektedir.Erken postnatal dönemdeki tartı değişikliklerini gösteren büyüme eğrileri hastane yatış sırasında kullanılmaktadır. Taburcu olduktan sonra kullanılabilecek bazı özel büyüme eğrileri de geliştirilmiştir. Klinik uygulamada ise term bebekler ve çocuklar için geliştirilmiş eğrilerin kullanılması en pratik yoldur ancak bu durumda "DÜZELTİLMİŞ YAŞ" kavramı önem kazanmaktadır. .... Düzeltilmiş Yaş Tanımı:Bebeğin kronolojik (doğduğu günden itibaren geçen süre), erken doğduğu hafta veya ayın çıkarılmasıyla elde edilir. Örneğin gestasyon yaşı 28 hafta olan (28. haftada doğan) bir preterm bebek, 40 hafta - 28 hafta = 12 hafta(3 ay) erken doğmuştur. Bu bebek kronolojik olarak (doğum tarihine göre) 6 aylık olduğunda düzeltilmiş yaşı 6 ay - 3 ay = 3 ay olacaktır. Büyümenin izlenmesinde düzeltilmiş yaş kullanımı için önerilen süreler 1-3 yaş arasında değişmekte genellikle önerilen süre kronolojik yaş 36 aylık olana kadardır. Bundan sonra bebeğin büyümesi kronolojik yaşına göre izlenebilir. Düzeltilmiş yaştan kronolojik yaşa ilk geçişte bebeğin persantil eğrisinin de değişebileceği ancak büyüme hızının etkilenmemesi gereği akılda tutulması gereken pratik bir noktadır. .... Büyüme Hızına Göre İzlem:Bebek taburcu olduktan sonra ilk haftalardaki sık izlem sırasında veya ölçülerinin henüz standart büyüme eğrilerinin çok altında olduğu dönemde, büyüme hızının düzeltilmiş yaşına göre benzer yaştakı term bebeklerin büyüme hızıyla karşılatırılması yararlı olabilir. Aşağıda bir büyüme hızı tablosu örnek olarak verilmiştir.
  T A R T I ..... A L I Ş I ..... (Gram / Gün)
  YAŞ
  10. PERSENTİL
  50. PERSENTİL
  90. PERSENTİL
  Kız
  Erkek
  Kız
  Erkek
  Kız
  Erkek
  1 aya kadar
  20
  18
  29
  30
  39
  42
  2-3 ay
  14
  18
  23
  26
  32
  36
  5-6 ay
  12
  12
  15
  15
  19
  19
  .... Büyümeyi Yakalama:Çok düşük doğum tartılı bebekler doğum sonrası ilk haftalarda beklenen fetal büyüme hızının altında kalırlar. Ancak bir kez doğum tartılarını yakaladıktan sonra intrauterin büyüme hızına benzer hızlarda büyümeye başlarlar ve tartı artışı 15 g/kg/gün, boy uzaması 1 cm/hf, baş çevresi artışı 0.7 cm/hf. olur. Maksimal büyüme hızı postkonsepsiyonel 36-40 haftalarda görülür. Ancak bu bebeklerin çoğu hedeflenen hızda büyümelerine rağmen büyümeyi yakalayamazlar ve taburcu olurken postkonsepsiyonel haftadaki referans fetal tartı göre 10. persentilin altında kalırlar.Düşük doğum tartılı, AGA bebekler için büyümeyi yakalama genellikle ilk 2 yaşta olur. İlk olarak baş çevresi, sonra tartı en sonra da boy büyümeyi yakalar. Üç yaşından sonra büyümeyi yakalama enderdir.


  Paylaş
  Büyümenin izlenmesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ayrıntılı anlatımla verdiğiniz bilgiler için Allahım razı olsun.... 3. 3
  Annenin bebegin büyüme hızını çok dikkatli takip etmesi gerekir.prematüre bebek persentil eğrisi,  prematüre persentil hesaplama,  prematüre bebek persentil tablosu,  prematüre persentil eğrisi,  kız erkek persentil,  premature persantil tablosu,  prematüre persentil