Doğum Kadın ve Premature Bebekler Forumundan Perinatal döneme ait bilgi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Perinatal döneme ait bilgi

  Reklam
  PREMATÜRE BEBEKLERİN TAKİBİ (Prof.Dr.Zeynep İNCE)
  Neonatal ve prenatal bakımdaki gelişmeler yüksek riskli pretermlerin sağ kalımını dramatik olarak etkilemiştir. Buna bağlı olarak sayıları giderek artan yoğun bakım ünitesi taburcularının takibinde çocuk hekimine önemli sorumluluklar yüklenmektedir. Çocuk hekimi preterm doğum ya da postnatal hastalıkların neden olduğu büyüme gecikmesi, beslenme sorunları, nörolojik ve gelişimsel sorunlar, solunum sorunları, görme ve işitme bozuklukları gibi bir çok karmaşık sorunu anlamak, yönetmek ve tedavi etmek zorundadır.Yenidoğan yğun bakım ünitesinden taburcu olmuş bir pretermin değerlendirilmesi perinatal ve neonatal döneme ait detaylı bilgi, gelişmesi tahmin edilen sekeller, kontroller arasındaki sürede gelişen olaylar ve bu bebeklerin özel durumlarını göz önüne alan fizik muayeneyi içeren sistematik bir yaklaşım gerektirir.PERİNATAL DÖNEME AİT BİLGİ:Doğru bir izlem için en önemli gerekliliktir. Preterm bir bebek hastaneden taburcu olurken hazırlanması gereken çıkış bilgisi aşağıdakileri mutlaka içermelidir:....1) Perinatal öyküde önemli noktalar: Anne öyküsü, prenatal seyir, ilaçlar, sosyal durum2) Doğum öyküsü: Doğum tartısı, gestasyon (doğum) yaşı, gestasyona göre tartı uygunluğu, ....Apgar skorları, resusitasyon gereksinimi3) Hastanedeki seyrin özeti:....a) Beslenme öyküsü ve şimdiki beslenme şekli....b) Solunum sorunları (ventilatör desteği, oksijen gereksinimi, apne ve bradikardileri, ........bronkopulmoner displazi-BPD)....c) Nörolojik komplikasyonlar: İntraventriküler kanama-İVK, periventriküler lökomalazi-PVL, ........konvülsiyonlar, hidrosefali)....d) Kardiyovasküler sorunlar....e) Transfüzyonlar.....f) İnfeksiyonlar....g) Cerrahi girişimler, kan değişimi,santral kateterler....h) Göz muayeneleri.....i) Diğer önemli komplikasyonlar(nekrotizan enterokolit-NEK, gastroözofageal reflü-GER) ...4) Önemli Laboratuar Bulguları: En yüksek bilirubin düzeyi, çıkıştaki hematokrit ve retikülosit, tarama testleri. 5) Önemli Görüntüleme Sonuçları: Kraniyal ultrasonografi, ekokardiyografi, akciğer grafisi6) Çıkışta Kullandığı İlaçlar7) Aşılama Durumu 8) İşitme Değerlendirmesi9) Çıkış Fizik Muayene Bulguları: Özellikle tartı, boy, baş çevresi 10) Randevular: Fizik tedavi, nöroloji, konuşma terapisi vs


  Paylaş
  Perinatal döneme ait bilgi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Prematüre bebeklerin doktorun gözetiminde gelişimi takip edilmesi ve beslenmesine dikkat edilmesi gerekir. Mikrop kapma riski fazla olduğundan daha özen gösterilmesi gerekir. 3. 3
  Yeni dogan premetüre bebeklerin doktor kontrolünde olması gerekir.prenatal öykü,  perinatal sorunlar nelerdir,  perinatal sorunlar,  perinatal dönem ve sorunları