Doğum Kadın ve Premature Bebekler Forumundan PREMATÜRE BEBEKLERİN TAKİBİ (Prof.Dr.Zeynep İNCE) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  PREMATÜRE BEBEKLERİN TAKİBİ (Prof.Dr.Zeynep İNCE)

  Reklam
  Neonatal ve prenatal bakımdaki gelişmeler yüksek riskli pretermlerin sağ kalımını dramatik olarak etkilemiştir. Buna bağlı olarak sayıları giderek artan yoğun bakım ünitesi taburcularının takibinde çocuk hekimine önemli sorumluluklar yüklenmektedir. Çocuk hekimi preterm doğum ya da postnatal hastalıkların neden olduğu büyüme gecikmesi, beslenme sorunları, nörolojik ve gelişimsel sorunlar, solunum sorunları, görme ve işitme bozuklukları gibi bir çok karmaşık sorunu anlamak, yönetmek ve tedavi etmek zorundadır. Yenidoğan yğun bakım ünitesinden taburcu olmuş bir pretermin değerlendirilmesi perinatal ve neonatal döneme ait detaylı bilgi, gelişmesi tahmin edilen sekeller, kontroller arasındaki sürede gelişen olaylar ve bu bebeklerin özel durumlarını göz önüne alan fizik muayeneyi içeren sistematik bir yaklaşım gerektirir. PERİNATAL DÖNEME AİT BİLGİ: Doğru bir izlem için en önemli gerekliliktir. Preterm bir bebek hastaneden taburcu olurken hazırlanması gereken çıkış bilgisi aşağıdakileri mutlaka içermelidir: 1) Perinatal öyküde önemli noktalar: Anne öyküsü, prenatal seyir, ilaçlar, sosyal durum 2) Doğum öyküsü: Doğum tartısı, gestasyon (doğum) yaşı, gestasyona göre tartı uygunluğu, Apgar skorları, resusitasyon gereksinimi 3) Hastanedeki seyrin özeti: a)Beslenme öyküsü ve şimdiki beslenme şekli, b)Solunum sorunları (ventilatör desteği, oksijen gereksinimi, apne ve bradikardileri, bronkopulmoner displazi-BPD), c)Nörolojik komplikasyonlar: İntraventriküler kanama-İVK, periventriküler lökomalazi-PVL, konvülsiyonlar, hidrosefali), d)Kardiyovasküler sorunlar, e)Transfüzyonlar, f)İnfeksiyonlar, g)Cerrahi girişimler, kan değişimi,santral kateterler, h)Göz muayeneleri, i)Diğer önemli komplikasyonlar(nekrotizan enterokolit-NEK, gastroözofageal reflü-GER) 4) Önemli Laboratuar Bulguları: En yüksek bilirubin düzeyi, çıkıştaki hematokrit ve retikülosit, tarama testleri. 5) Önemli Görüntüleme Sonuçları: Kraniyal ultrasonografi, ekokardiyografi, akciğer grafisi 6) Çıkışta Kullandığı İlaçlar 7) Aşılama Durumu 8) İşitme Değerlendirmesi 9) Çıkış Fizik Muayene Bulguları: Özellikle tartı, boy, baş çevresi 10) Randevular: Fizik tedavi, nöroloji, konuşma terapisi vs.


  Paylaş
  PREMATÜRE BEBEKLERİN TAKİBİ (Prof.Dr.Zeynep İNCE) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Prematüre bebeklerin takibi hakkında verdiğiniz bilgiler için Allah razı olsun.sağolasınız.. 3. 3
  Prematüre bebekleri bekleyen çok fazla sağlık sorunu olabilir bundan dolayı anne babanın dikkatli olup alanında uzman dr iletişim halinde olmalıdır.prematüre bebek takibi,  prof.dr. elmas zeynep ince,  bebek takibi,  zeynep ince,  dr zeynep ince,  prof dr zeynep ince,  dr.zeynep ince