İslam Dini ve İman Bölümü ve Peygamberlere İman Forumundan Peygamberlerde Bulunan Müşterek Vasıflar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberlerde Bulunan Müşterek Vasıflar

  Reklam
  Peygamberlerde Bulunan Müşterek Vasıflar Nelerdir?

  Bütün peygamberlerde ortak olan vasıflar ve özellikler şunlardır:
  1. Sıdk (Doğruluk): Bütün peygamberler Allah'tan alarak verdikleri bütün haberlerinde doğru sözlüdürler. Onlar hakkında kizb (yalancılık) vasfı düşünülemez.
  2. Emanet (Emin ve güvenilir olmak): Peygamberler Allah'ın kendilerine verdiği vazifeleri yerine getirme hususunda emin ve güvenilir kimselerdir. Peygamberlerde asla hıyânet hâli görülmez.
  3. Tebliğ: Peygamberler Allah'tan kendilerine vahyolunan şeyleri ümmetlerine noksansız, ilâvesiz olarak aynen bildirirler, tebliğ ederler. O haberleri ketmedip gizlemek, tahrif edip değiştirmek söz konusu değildir. Kitman, yani, hakikatı gizleme vasfı peygamberlerde yoktur.
  4. Fetanet: Peygamberler üstün bir akıl ve zekâya, kuvvetli bir hâfızaya ve yüksek bir mantık ve ikna kabiliyetine sâhiptirler.
  Peygamberlerin delilik, gafillik, cahillik gibi sıfatlarla uzaktan yakından hiçbir alâkaları yoktur.
  5. İsmet (Ma'sûmiyet, günahsızlık): Peygamberler gizli - açık her türlü günahlardan, kusurlardan, kötü hallerden, peygamberlik şerefiyle bağdaşmayacak hareketlerden uzaktırlar. Mâsiyet, yani, günah işlemek peygamberler hakkında muhaldir.


  Paylaş
  Peygamberlerde Bulunan Müşterek Vasıflar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bütün peygamberlerin asıl amacı tebliğ vazifesini ifşa etmektir. Peygamberliğin önemli özelliklerinden bazıları, doğru sözlü olmaları, güvenilir olmaları, fetanet sahibi olmaları ve ismet yönlerinin olması gibi özellikler taşımaktadırlar.