İslam Dini ve İman Bölümü ve Peygamberlere İman Forumundan İnsanlar Niçin Peygamberlere Muhtaçtırlar? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İnsanlar Niçin Peygamberlere Muhtaçtırlar?

  Reklam
  İnsanlar Niçin Peygamberlere Muhtaçtırlar?

  İnsanlar kendi akıllarıyla Allah'ın varlık ve birliğini anlayabilseler bile, O'na mahsus sıfatları tamamen kavrayamazlar. Ona ne şekilde ibâdet edileceğini bilemezler. âhiret işlerini, âhiretteki mes'ûliyeti idrâk edemezler. Bütün bu hususları Allah'ın kendilerine bildirip öğretmesine muhtaçtırlar.
  İşte Allah, insanların bu ihtiyaçlarına cevab vermek üzere, onlara peygamberler göndermiştir. Onlar vasıtasıyla, bilmeye muhtaç oldukları maddî ve mânevî her hususu insanlara öğretmiştir.
  Eğer peygamberler gelmeseydi, insanlar Allah'ın varlık ve birliğini bilmenin dışında, hiçbir dinî hükümle mükellef tutulamazlardı. Hattâ bâzı Kelâm âlimlerine göre, Allah'ın varlığını, birliğini anlamaktan bile mes'ul olmazlardı. Nitekim âyet-i kerîmede de:
  وَمَا كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً
  "Resûl göndermediğimiz müddetçe, hiçbir kavme azâb edici değiliz." (el-İsrâ, 15) buyurulmuştur.
  İnsanlık hiçbir şey'i bilmez durumda iken her şey'i, her san'atı ve her hüneri peygamberlerden öğrenmişlerdir. Dünya ve âhirette mutlu olmanın ve huzurlu yaşamanın yollarını, birbirleriyle hoş geçinme düsturlarını, ahlâk ve görgü kaidelerini insanlara öğreten yine peygamberler olmuştur.  Paylaş
  İnsanlar Niçin Peygamberlere Muhtaçtırlar? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanlar, dünya hayatını yaşarken, geçim sıkıntısı peşine düşerken dünyadan ayrılacaklarını unuturlar ve bir çok sapıklık içerisine girerler. Bu nedenle insanların kurtulmasını isteyen Allah sürekli peygamber göndererek onları doğru yola getirmelerini istemiştir.