İslam Dini ve İman Bölümü ve Peygamberlere İman Forumundan Peygamberlerimiz İbrâhim Aleyhisselâm Hakkında Kısa Bilgi
  1. 1

    Reklam

    Peygamberlerimiz İbrâhim Aleyhisselâm

    Reklam
    Peygamberlerimiz İbrâhim Aleyhisselâm

    Âdem Aleyhisselâm

    İlk insan ve ilk peygamber    Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası Allahü tealanın emri ile melekler çeşitli memleketlerden topraklar getirdiler

    Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları melekler su ile çamur yapıp insan şekline koydular Bu şekilde Mekke ile Taif arasında kırk yıl yatıp “salsal” oldu yani pişmiş gibi kurudu Önce Muhammed aleyhisselamın nuru alnına kondu

    Sonra Muharremin onuncu Cuma günü ruh verildi Her şeyin ismi ve faydası kendisine bildirildi Boyu ve yaşı kesin olarak bildirilmedi Allahü tealanın emri ile bütün melekler Adem aleyhisselama karşı secde ettiler

    Uzun zaman meleklerin hocalığını yapmış olan İblis, kibirlenip bu emre karşı geldi ve Adem aleyhisselama karşı secde etmedi “O çamurdan yaratıldı, ben ise ateşten yaratıldım Ondan üstünüm” iddiasında bulundu İblis (şeytan) kendini üstün görüp, kibirlenerek Allahü tealanın emrine uymayınca gadab-ı ilahiyyeye uğradı ve Cennet’ten kovuldu

    Adem aleyhisselam kırk yaşındayken Firdevs adındaki Cennet’e götürüldü Cennet’te bulunduğu sırada veya daha önce Mekke dışında uyurken sol kaburga kemiğinden hazret-i Havva yaratıldı Allahü teala onları birbirine nikah etti

    Cennet’te yerleşmelerini ve Cennet’in meyvelerinden dilediklerini yemelerini bildirdi Fakat, Cennet’te bulunan bin ağaç için, “Bu ağaca yaklaşmayın, bu ağaçtan yemeyin” buyurdu

    Adem aleyhisselam ve Havva validemiz, Cennet’te bin yıl kadar yaşayıp, İblisin yalan yeminine inanarak yasak edilen ağacın meyvesinden unutarak önce hazret-i Havva, sonra Adem aleyhisselam yedikleri için Cennet’ten çıkarıldılar

    Adem aleyhisselam Hindistan’da Seylan (Serendib) Adasına, Havva ise, Cidde’ye indirildi Birbirlerinden iki yüz sene müddetle ayrı kalan Adem aleyhisselam ve hazret-i Havva bu müddet içinde ağlayıp yalvardıktan sonra tövbe ve duaları kabul oldu Hacca gelmeleri emrolundu

    Arafat Ovasında hazret-i Havva ile buluştu Kabe’yi inşa etti Her sene hac yaptı Arafat Meydanında veya başka meydanda kıyamete kadar gelecek çocukları belinden zerreler halinde çıkarıldı “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye soruldu Hepsi; “Bela = Evet!” dediler

    Sonra hepsi zerreler haline gelip beline girdiler Buna “Ahd-ü-Misak” ve “Kalu Bela” denildi Adem aleyhisselam ve hazret-i Havva daha sonra Şam’a geldiler Burada yirmi defa ikiz evladı oldu

    Bir defa da yalnız Şit aleyhisselam oldu Neslinden kırk bin kişiyi gördü Oğullarına ve torunlarına peygamber olarak gönderildi Cebrail aleyhisselam kendisine on iki defa geldi Kendisine on suhuf (forma) kitap verildi

    Bu kitapta; iman edilecek hususlar, çeşitli diller ve lügatler, her gün bir vakit namaz kılmak, gusül boy abdesti almak, oruç tutmak, leş, kan, domuz eti yememek, tıb, ilaçlar, hesab, geometri gibi şeyler bildirildi Ayrıca fizik, kimya, tıb, eczacılık, matematik bilgileri öğretildi İbrani, Süryani ve Arap dillerinde kerpiç üstüne çok yazı yazıldı

    İlk insanlar, bazı tarihçilerin zannettiği gibi ilimsiz, fensiz, görgüsüz, çıplak ve vahşi kimseler değildi Bugün Asya, Afrika çöllerinde ve Amerika ormanlarında tunç devrindekilere benziyen vahşiler yaşadığı gibi, ilk insanlarda da bilgisiz basit yaşayanlar vardı

    Bundan dolayı ne bugünkü, ne de ilk insanların hepsi için vahşidir denilemez Hazret-i Adem ve ona inananlar şehirlerde yaşarlardı Okuma-yazma bilirlerdi Demircilik, dokumacılık, çiftçilik, ekmek yapmak gibi san’atları vardı Altın üzerine para dahi basılmış, maden ocakları işletilip, çeşitli aletler yapılmıştı

    Adem aleyhisselamın hiç sakalı yoktu İlk sakalı çıkan Şit aleyhisselamdır Hazret-i Adem çok güzeldi Siyah saçlı ve buğday tenliydi On bir gün hasta yatıp, bir Cuma günü vefat etti

    Adem aleyhisselam vefat edince, Cebrail aleyhisselam bir gömlek giydirdi Şit aleyhisselama yıkamayı öğretti Yıkayıp kefenlediler Hadis-i şerifte buyruldu ki: "Adem aleyhisselam vefat edince, melekler üç defa su ile yıkadılar

    Onu defnettiler" Sonra çocuklarına dönerek; “Ey ademoğulları! Ölülerinize böyle yapınız dediler" Şit aleyhisselam imam olup cenaze namazını kıldırdı Adem aleyhisselamın kabri; Kudüs’te, Mina’da, Mescid-i Hif’te veya Arafat’tadır Hayatını bildiren rivayetler birbirinden farklıdır

    Hazret-i Adem, Allah’a ilk hamd ve ilk tövbe edendir Seçilmişlerin ilki, yeryüzünde Allahü tealanın ilk halifesidir Birçok mucizeleri vardır Bunlardan bir kaçı şöyledir:

    Yırtıcı, vahşi hayvanlarla konuşurdu

    Susuz dağ ve taşlara elini vurunca, pınarlar fışkırır, temiz sular akardı

    Eline aldığı ufak taşlar, yüksek sesle Allahü tealayı zikrederdi

    Adem aleyhisselamın yaratılması, Cennet’te kalması, Cennet’ten çıkarılarak yeryüzüne indirilmesi, Kur’an-ı kerimde çeşitli ayet-i kerimelerde bildirilmiştir    Paylaş
    Peygamberlerimiz İbrâhim Aleyhisselâm Mumine Forum

  2. 2
    Reklam
    Hazreti Adem yaratıldıktan sonra bütün melekler önünde secde etmiştir. Fakat şeytan bunu kabullenmeyerek Allah'ın emrine karşı gelmiştir. Hazreti Adem ve hazreti Havva cennetteyken onlara vesvese vererek cennetten çıkmalarına sebebiyet vermiştir.