Mü'mine ve Tarih ve Peygamberimizin hayatı Forumundan Peygamberimiz (sav)'in Zorluklar Karşisindaki Güzel Tavri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberimiz (sav)'in Zorluklar Karşisindaki Güzel Tavri

  Reklam
  Hz. Muhammed (sav) peygamberliği boyunca daha önce de belirtildiği gibi, türlü zorluklarla karşılaşmıştır. Kavminden inkar edenler ve müşrikler ona karşı son derece incitici sözler söylemişler, hatta büyücü veya delidir demişler, bazıları da Peygamberimiz (sav)'i öldürmek dahi istemiş ve bunun için planlar kurmuştur. Buna rağmen, Peygamberimiz (sav) her kültürden ve karakterden insanı eğitmeye, onlara Kuranı dolayısıyla güzel ahlakı güzel tavrı öğretmeye çalışmıştır.

  Kuran ayetlerinde bildirildiği gibi bazı kişiler en temel görgü kurallarından dahi habersiz olduğu için Peygamberimiz (sav) gibi ince düşünceli üstün ahlaklı bir insana sıkıntı verebileceklerini düşünmemişlerdir. Peygamberimiz (sav) ise tüm bunlara karşı büyük bir sabır göstermiş, her durumda Allaha yönelerek Allahın yardımını istemiş ve müminlere de sabrı ve tevekkülü tavsiye etmiştir.

  Allah Kuran'da Peygamber Efendimize birçok ayeti ile inkar edenlerin söylediklerine karşı sabırlı olmasını şöyle tavsiye etmektedir:

  Öyleyse sen, onların dediklerine karşılık sabret ve Rabbini güneşin doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile tesbih et. (Kaf Suresi 39)

  Onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz izzet ve gücün tümü Allahındır. O işitendir bilendir. (Yunus Suresi 65)

  Andolsun, onların söylemekte olduklarına karşı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. (Hicr Suresi, 97)

  Şimdi onların: Ona bir hazine indirilmeli veya onunla birlikte bir melek gelmeli değil miydi?demeleri dolayısıyla göğsün daralıp sana vahyolunanlardan bir kısmını terk mi edeceksin? Sen yalnızca bir uyarıcısın. Allah herşeye vekildir. (Hud Suresi, 12)

  Peygamberimiz (sav)'in nelere sabır göstererek üstün bir ahlak sergilediğini düşünen müminlerin karşılaştıkları olaylarda kendilerine onu örnek almaları gerekir. Nefislerine ters düşen en küçük bir olayda ümitsizliğe kapılanlar en küçük bir itirazda tahammülsüzlük gösterenler. Allah'ın dinini anlatmaktan vazgeçenler ya da yaptıkları ticarette başarısız olunca mutsuz olanlar, bu tavırlarının Allahın Kitabı'na ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine uygun olmadığını bilmelidirler. İman edenler her olayda sabır gösterip Allahı vekil tutup O na hamd ederek Peygamberimiz (sav) gibi üstün bir ahlak göstermeli ve Rabbimizin rızasını rahmetini ve cennetini ummalıdırlar

  Mücahit Güzel  Paylaş
  Peygamberimiz (sav)'in Zorluklar Karşisindaki Güzel Tavri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayeti kerimede Biz seni rahmet olarak gönderdik buyrulmuştur. Peygamberimiz zorluklar karşısında bile insanları anlamaya çalışmış ve onlara sabır ve merhamet ederek yaklaşmıştır.