Mü'mine ve Tarih ve Peygamberimizin hayatı Forumundan Peygamberimizin uyarısı ''Allahtan korkun ve çocuklarınızın arasında adaletli olun'' Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberimizin uyarısı ''Allahtan korkun ve çocuklarınızın arasında adaletli olun''

  Reklam
  Numan b. Beşir isimli genç bir sahabeye babası, malının bir kısmını hibe olarak vermiş, diğer çocuklarını bu mallardan mahrum etmişti. Çocukların annesi bu duruma rıza göstermemiş ve meseleyi sormaları için onları Peygamber Efendimiz’e göndermişti. Peygamber Efendimiz, malından diğer çocuklarına da hibe edip etmediğini sormuş, onlara vermediğini öğrenince de, “Allahtan korkun ve çocuklarınızın arasında adaletli olun”(9) buyurmuştur.

  Yine bir gün, Peygamberimiz’in küçük torunları Hasan ve Hüseyin aynı anda Peygamberimiz’den su istediler. Peygamberimiz önce Hasan'a sonra da Hüseyin'e su verdi. Bunun üzerine Hz. Fatıma, "Babacığım suyu neden önce Hasan'a verdin. Hasan'ı daha mı çok seviyorsun” diye sordu. Peygamberimiz: “Hayır, ilk önce suyu Hasan istedi" cevabını verdi.
  Sevgili Peygamberimiz torunlarını severken de adaletli seviyor, hak geçirmiyordu. “Bağış ve ihsanlarınızda çocuklarınıza adaletli davranınız. Eğer ben birini üstün tutacak olsaydım, kızları üstün tutardım”(10) buyurmuştur. Sonuç olarak söylemek gerekir ise, Allah Rasûlü, hayatın her alanında daima adaleti, adil hüküm vermeyi esas almış, en yakınları bile olsa hükümleri/kanunları herkese eşit olarak uygulamıştır.


  Allah Rasûlü mübarek hayatı boyunca, toplumda adaleti hâkim kılmak için mücadele etmiş, gerek Müslümanlar gerekse gayrimüslimler arasındaki muamele ve hükümlerde adaletin en güzel örneklerini vermiş, adaleti temel hakların ve özgürlüklerin korunması, toplumsal huzurun ve barışın sağlanmasının teminatı olarak görmüştür.


  Yazar. Nihal Şahin Utku  Dipnotlar:

  Müslim, Vesaya 13.

  Ahmet bin Hanbel, Müsned, I/101.  Paylaş
  Peygamberimizin uyarısı ''Allahtan korkun ve çocuklarınızın arasında adaletli olun'' Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Çocuklar Allahu tealadan emanet olarak gönderilmiştir. Aralarında ayrım yaparak birini diğerinden üstün tutan kişiler diğerini heba etmiş sayılır ve günaha girmiş olurlar.