Mü'mine ve Tarih ve Peygamberimizin hayatı Forumundan Peygamber Efendimizin Giysileri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamber Efendimizin Giysileri

  Reklam
  Peygamber Efendimizin giysileri
  Hz Muhammedin giyimi
  Peygamber efendimizin kıyafeleri

  Hz Peygamber'in hayatına baktığımızda, giyim konusunda şu üç ölçüyü öne çıkardığı görülür:

  İsraftan sakınmak;

  Giyinmeyi, kibir, gurur, azamet ve gösteriş vesilesi yapmamak;

  İçinde bulunduğu sosyal sınıfın imkan ve şartlarına uygun biçimde giyinmek


  Kaynakların bize ulaştırdığı vesikalardan anlaşıldığına göre, Hz Peygamber'in giydiği kıyafetlerden -tek istisna ile- hiçbirisi, İslam'la birlikte ihdas (icat) edilmiş olmayıp, onların hepsi de, o günün toplumunda öteden beri giyilegelen giyim-kuşam çeşitleri idi Nitekim kamis, izar, rida, cübbe, kulle, naleyn gibi isimlerle anılan bu kıyafet çeşitleri; İslam öncesinde hanifler, putperestler ve gayr-ı müslimlerce giyilebildiği gibi, İslam'dan sonra da Müslümanlarca giyilmeye devam edilmiş eşyalardır

  Ancak, Rasulullah'ın kıyafette getirdiği tek istisnai yenilik, baş kıyafetinde kendini göstermektedir Bu da "sarık"tır Zira mübarek başlarına; burnus veya kalensüve adı verilen bir külah üzerine sarılmış sarık (imame) giyerlerdi

  Üstlerine giyindikleri elbiseleri de rida, izar ve kamis şeklinde olurdu Giyindikleri kıyafet umumiyetle- iki parça olup; üst parçasına rida, alt parçasına da izar denirdi Kamis ismi verilen önü kapalı entari gibi uzun gömlek giyinmeyi ise daha fazla tercih ederlerdi Gerektiği zaman bunların üzerine; cübbe, aba, bürde gibi adlar verilen hırka nevinden bir kıyafet giydikleri de olurdu

  Ayaklarına giydikleri ayakkabı çeşidi ise; naleyn adı verilen sandal tipi pabuçla, huffeyn denen potin veya mest tipi ayakkabılardır

  Kaynakların verdiği bilgilere göre; Hz Peygamber'in bütün giyim eşyaları bu parçalardan meydana geliyordu Kendilerinin çorap giymedikleri hususunda vesika değerini taşıyan bir kayda rastlayamadığımızı da belirtmeliyiz

  Bu arada, Rasulullah Efendimiz; giydikleri elbisede herhangi bir renk üzerinde ısrar etmemişlerdir Öyle ki; beyaz, siyah, sarı, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zamanlarda giymişlerdir Ancak kendileri iklim icabı, beyaz rengi tercih ettikleri gibi Müslümanların da beyaz giymesini tavsiye etmişlerdirBunun dışında, renk tercihini zevklere bırakmışlardır

  Öte yandan, pamuktan yapılmış giyecekler yanında, yünden dokunmuş elbise giydikleri de olmuştur Ancak, hem piyasanın ithal malı en pahalı kumaşı olduğundan, hem de erkekler için fazlaca lükse kaçtığından ipek kumaş kullanmamışlardır Bununla birlikte, özel durumları olan bazı ashabının, ipekten dokunmuş gömlek giymelerine izin vermişlerdir

  Hz Peygamber, gerek cuma ve bayramlarda, gerek yerli ve yabancı heyetleri kabul ettikleri zamanlarda, resmi kıyafet diyebileceğimiz özel bir kıyafet de kullanmışlardır

  Ebu Said el-Hudri (ra) anlatıyor:

  Hz Peygamber, her ne zaman yeni bir elbise giyseler, -ister sarık, ister gömlek, isterse hırka olsun- onun bizzat adını söyleyerek, şöyle dua ve niyazda bulunurlardı:

  "Allah'ım, bana bunu giydirdiğin için, sana sonsuz hamdüsenalar olsun Onun ve onu giyen azanın hayırlı olmasını niyaz ederim Aynı şekilde, onun ve onu giyen azanın şerrinden de sana sığınırım Allah'ım!"  Paylaş
  Peygamber Efendimizin Giysileri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hazreti Muhammed'in iki elbisesi bulunurdu. Biri kirlendiğinde değiştirir yıkar, diğerini giyerdi. Fazla elbiseyi israf ve gereksiz olarak görür bundan sakınırdı.peygamber efendimizin cübbesi,  peygamberimizin cübbesi,  efendimizin cübbesi ,  peygamberimizin kıyafetleri,  peygamberımızın kıyafetlerı,  peygamberimizin giysisi,  peygamber efendimizin hayatı kiya