Mü'mine ve Tarih ve Peygamberimizin hayatı Forumundan Peygamber Efendimizin Göğsünün Yarılması Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamber Efendimizin Göğsünün Yarılması

  Reklam
  Peygamber Efendimizin Göğsünün Yarılması
  Hz Muhammed'in Göğsünün Yarılması Olayı
  eygamberimizin Göğsünün yarıkması hadisesi

  Kuşluk güneşinin her tarafa pırıl pırıl hayat saçtığı güzel bir bahar günüydü

  Nur yüzlü Efendimiz, süt kardeşi Abdullah'la beraber evlerine yakın çayırlıkta kuzularını otlatıyordu Bir ağacın altında, çimenden yemyeşil halının üzerine oturmuş, tatlı tatlı konuşuyorlardı Bir müddet sonra da Abdullah, ağacın serin gölgesinde uykuya daldı

  Kâinatın Efendisi ise, oturduğu yerden, kâinatı kuşatan eşsiz güzelliklerin yaratıcısını düşünmeye koyulduBu sırada kuzular yayıla yayıla epeyce uzaklaşmışlardı Onları geri çevirmek için Peygamberimiz, Abdullah'ın yanından ayrıldı Bir müddet gittikten sonra, karşısına beyaz elbiseli iki kişinin çıktığını gördüİkisi de güleryüzlü ve sevimli idiler Birinin elinde içi karla dolu altın bir tas vardı Nur yüzlü Efendimizin yanına usulca yaklaştılar Onu tutup, İlâhî bir halı gibi duran yemyeşil çimenlerin üzerine uzattılarEfendimizde ne ses, ne seda, ne de telâş vardı Bu güleryüzlü, bu temiz sîmalı ve bu sevimli insanların kendisine kötülük yapmayacağını biliyordu

  Ağacın serin gölgesinde uyumakta olan Abdullah, bu sırada uyandı Manzarayı görünce, olanca hızıyla telâşlı telâşlı eve vardı Gördüğü manzarayı anne ve babasına anlattı Heyecan ve telâşlarından evlerinden nasıl çıktıklarının farkında bile olamayan Halime ile kocası, bir anda Peygamberimizin yanına vardılar Fakat, Abdullah'ın anlattıklarından eser yoktu Ortalıkta kimseler görünmüyordu Zîra, gelenler, memur edildikleri vazifelerini bir anda bitirip gözden kaybolmuşlardı Sâdece, ayakta duran Kâinatın Efendisinin benzi uçuktu ve hafiften gülümsüyordu

  Fazlasıyla telâşa kapılan Halime ve kocası, "Ne oldu sana yavrucuğum?" diye sordular

  Kâinatın Efendisi şunları anlattı:

  "Yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi Birinin elinde içi karla dolu bir tas vardı Beni tuttular, göğsümü yardılarKalbimi de çıkarıp yardılar Ondan siyah bir kan pıhtısı çıkarıp bir yana attılar Göğsümü ve kalbimi o karla temizledikten sonra ayrılıp gittiler"

  Aradan yıllar geçecek, kendilerine peygamberlik vazifesi verilecekti

  Bir gün, sahabîlerden bazıları, "Yâ Resûlallah! Bize kendinizden bahseder misiniz?" diyeceklerdir

  Resûlullah, "Ben, babam İbrahim'in duasıyım, kardeşim İsa'nın müjdesiyim, annemin ise rüyasıyım! O, bana hâmile iken Şam saraylarını aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını görmüştü" dedikten sonra, bahsi geçen hâdiseyi de şöyle anlatır:

  "Ben, Sa'd b Bekr Oğulları yanında emzirilip büyütüldüm Bir gün süt kardeşimle birlikte evlerimizin arkasında kuzuları otlatıyorduk O sırada yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi Birinin elinde içi karla dolu altın bir tas vardı Beni tuttular, göğsümü yardılar Kalbimi de çıkarıp yardılar Ondan siyah bir kan parçası çıkarıp bir yana attılar Göğsümü ve kalbimi o karla temizlediler"

  Bu hâdiseyle Peygamber Efendimizin mübarek kalbi, İlâhî bir nur ve Cenâbı Hakk tarafından bir sekînet ve bir ruh ile genişletilmiş oluyordu Aynı zamanda, Resûlullah Efendimizin nefsi, o yaşından itibaren kutsî duygular ve İlâhî nurlarla te'yid edilerek, her türlü vesvese ve şüpheden temiz hâle getiriliyordu Burada şunu da hatırlatmak gerekir ki, kalb sâdece çam kozalağı gibi bir et parçası olarak düşünülmemelidir O, bir Lâtifei Rabbaniye'dir Meseleye ışık tutması bakımından, Bediüzzaman Hazretlerinin kalble ilgili şu açıklamasını da nazarlara arzetmekte fayda vardır:

  "Kalbten maksat, sanevberî [çam kozalağı] gibi bir et parçası değildir Ancak, bir Lâtifei Rabbaniye'dir ki, mazharı hissiyatı vicdan, ma'kesi efkârı dimağdır Binâenaleyh, o Lâtifei Rabbaniye'yi tazammum eden o et parçasına kalb tâbirinde şöyle bir letafet çıkıyor ki; o Lâtifei Rabbaniye'nin insanın maneviyatına yaptığı hizmet, cismi sanevberînin cesede yaptığı hizmet gibidir Evet, nasıl ki bütün aktarı bedene maû'lhayatı neşreden o cismi sanevberî, bir makinei hayattır; ve maddî hayat onun işlemesiyle kâimdir; sekteye uğradığı zaman cesed de sukuta uğrar; kezalik o Lâtifei Rabbaniye a'mâl ve ahvâl ve mânevîyatın heyeti mecmuasını hakikî bir nuru hayat ile canlandırır, ışıklandırır; nuru îmanın sönmesiyle, mahiyeti, meyyiti gayrimüteharrik gibi bir heykelden ibaret kalır"

  Anlaşılan odur ki, maddî kalbin îman, ilim, hikmet, şefkat gibi maneviyatla yakın alâkası vardır; aynı şekilde, maddî temizliğin de manevî temizlikle münâsebeti mevcuttur Bu itibarla, Resûli Ekrem Efendimizin maddî kalbinin yıkanıp temizlendikten sonra ilim, hikmet, İlâhî nur ve feyizlerle doldurulmasını, akıldan uzak görmemek lâzımdır  Paylaş
  Peygamber Efendimizin Göğsünün Yarılması Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin her günü her anı temiz ve günahsız bir şekilde geçerdi. Eteğinin kalkmasına bile izin verilmezdi. Kalbinin temizlenmesi de onun kalbi temizliğine temizlik katmak içindir.peyganberimizin gögüsu yarilmasi olayi,  peygamber efendimizin göğsünün yarılması hadisesi,  peygamber efendimizin kalbinin yarılması,  peygamberimizin kalbinin temizlenmesi olayı,  peygamberimizin göğsünün yarılması,  peygamber efendimizin gogsunun yarilmasi,  peygamberimizin kalbinin yikanmasi