Mü'mine ve Tarih ve Peygamberimizin hayatı Forumundan Tevhit (Akrostiş şiir) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tevhit (Akrostiş şiir)

  Reklam
  TEVHİT

  Lisan-ı ilâhiyle, seslendi Cenab-ı Hak,
  Adını tehlil ile, anarken Hakk-ı Mutlak.

  İmanın çatkısıdır, nur içre nur-u kelâm,
  Lâfız-ı sultandır o, onda felâh, onda selâm.
  Asumanlar almaz ama, mümin kalbe sığar nuru,
  Haktan gelen o sürûru, inananlar duyar ancak.
  Ey İlâhi; bilirim ki, Sen’den başka yoktur ilâh,
  İmanın kapısıdır, Lâ İlâhe İllallâh.
  Lâ yemutsun ey Kerim, er Rahîmsin ey Rahman,
  Lâ mekansın ey Celîl, el Cebbâr-u vel Gufran,
  Aşkın ile yandı gönlüm, izin ver tutunayım,
  Lütf-u ilâhine erenlerin dâmânına,
  Lisan-ı tespih ile, yorulsun dudaklarım,
  Adın için öleyim, izin ver katılayım.
  Hak yolunda can veren, şehitler kervanına.

  Mahşerde aydınlığım, gölgesine sığındığım,
  Ufkumda doğan güneş, Sen’inle ısındığım.
  Hatem-ül enbiyasın, nebiler sultanısın.
  Alemlere inen rahmet, Resul-ü kibriyasın.
  Muhammedül eminsin, habib-i nebi Allah
  Medet ya Muhammed, medet ya Resulallah,
  Enbiya-i nur-u Sultan, şanı büyük yüce resul,
  Defterim günah dolu, olamadım iyi bir kul.
  Etmez isen şefaat, halim yamandır benim,
  Ne olur esirgeme, kurtulsun nârdan tenim.

  Rahmetini esirgeme Ya Zül Celâl-i Vel İkram,
  Esma-i Hüsna’n aşkına, alma bizden intikam.
  Sığındık Tevvâb-ü Rahim-i Rahmanına,
  Umarız mağfiretini, biz günahkâr kullarına.
  Lisan-ı hüsnü kalple söyledim ben bu nâzımı,
  Arz ettim içtenlikle hâl-i pür melâlımı,
  Lafz-ı Nuru nakşettim şu nâciz mısralara,
  Lisan-ı tevhit ile iman etti şiirim,
  Arzımı kabul eyle, mağfirete kıl vesile,
  Hidayet nasip eyle; Ya, lâ Nazîr-i el Kerim.

  Not. Şiir akrostiş tarzındadır. İlk harfleri yukardan aşağı okunduğunda LAİLAHEİLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH çıkmaktadır.


  Sözlük:
  Asuman: Gök, sema
  Celîl: Büyük ulu
  Cenab-ı Hak: Allah
  Çatkı: İskelet, dayanak , öz
  Dâmân: Etek
  El Cebbâr: Kuvvet ve kudret sahibi, Allah
  El Cebbar-u vel gufran: Kuvvet ve kudret sahibi olduğu halde yargılayıp affeden yüce Allah.
  Er Rahîm: Koruyan, esirgeyen, merhametli
  Er Rahman:Bütün canlılara merhamet eden, esirgeyen
  Enbiya-i nur-u Sultan: Peygamberlerin nurlu sultanı
  Esma-i Hüsna: Allah’ın 99 ismi
  Felâh: Kurtuluş
  Gufran: Yargılayıp affeden
  Habib-i nebi Allah: Allah’ın sevgili peygamberi
  Hakk-ı Mutlak: Hak olduğundan şüphe edilmeyen
  Hal-i pür melâl: Acınacak durum
  Hatem-ül Enbiya: Peygamberlerin sonuncusu
  Hidayet: Hak yoluna, doğru yola kılavuzlanma
  Kerim: Cömert, eli açık, ulu, büyük
  Lafız-ı Sultan: Sözlerin sultanı
  Lafz-ı nur: Nurlu söz, kelime-i Tevhit
  Lâ mekan: Mekansız, yersiz, yere ihtiyacı olmayan
  Lâ Nazîr. Eşi benzeri olmayan
  Lâ Nazîr-i el Kerim: Eşi benzeri olmayan; cömert, ulu Allah.
  Lâ Yemut: Ölmez, bitmez, kaybolmaz
  Lisan-ı İlâhi: İlahi lisan, vahiy
  Lisan-ı hüsnü kalp: İçtenlikle, riya karışmadan doğaçlamayla akıp gelen sözler, esin, ilham
  Lisan-ı tespih: Zikir
  Lisan-ı tevhit: Kelime-i tevhit, La İlahe İllallah sözü ve manası
  Lütf-u İlahi: İlahi lütuf, ihsan
  Mağfiret: Allah’ın kullarını bağışlaması, affetmesi
  Muhammedül Emin: Emin, doğru sözlü, güvenilir Muhammed (Peygamberimizin lâkabı)
  Nâciz: Değersiz, kıymetsiz
  Nâr: Ateş, Cehennem
  Nâzım: Şiir
  Nur içre nur-u kelâm: Nur içindeki nurlu söz, kelime-i Tevhit
  Resul-ü Kibriya: Resullerin en büyüğü,
  Selâm: Selâmet
  Sürûr: Sevinç, mutluluk
  Şefaat: Günahların affı için yapılan aracılık
  Tevhit: (Allah’ın)Tek’lik, bir’lik
  Tevvâb: Kullarının tövbelerini kabul eden, Allah,
  Zül Celal-i Vel İkram:Ulu; güç kuvvet sahibi; ikram eden, veren Allah


  Paylaş
  Tevhit (Akrostiş şiir) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslam dininin güzelliklerini saymakla bitiremeyiz. Onun güzelliklerini bilmek için yaşamak gerekir. Çünkü yaşadıkça kalben ve ruhen haz duyar ve ancak o zaman hayatın gerçek anlamını kavrarız.kuvvet ile ilgili akrostiş,  mümine akrostiş,  tevhit akrostis,  akrostiş şiir kelime i tevhit,  mümine ismine akrostiş,  peygamberimizin adından akrostiş şiir,  kuvvet ve hareket kelimeleri ile akrostişler