Mü'mine ve Tarih ve Peygamberimizin hayatı Forumundan Rasulullahın Mevlaları (azatlı Köleleri) Ve Hizmetçileri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Rasulullahın Mevlaları (azatlı Köleleri) Ve Hizmetçileri

  Reklam
  RASULULLAHIN MEVLALARI (AZATLI KÖLELERİ) VE HİZMETÇİLERİ


  Şakran, Adı Salih'tir, Dumeyra İbn Ebî Dumeyra, Abdullah İbn Eşlem, Ubeyd îbn Abdilğaffar, Fadale ei-Yemanî, Keysan,
  Mehran, Ebu Abdirrahman; İbrahim el-Harbî'nin görüşüne göre bu, Sefme'dir. Başkaları da: Sefme'nin adı, Rûman'dır demişlerdir.
  Midam,
  Nafı',
  Künyesi Ebu Bekre olan Nufey,
  Nubeyh,
  Verdan,
  Hişam,
  Yesar Ebu Esile,
  Ebu'l-Hamra,
  el-Behiyy'in babası Ebu Rafi.',
  Ebu's-Semh,
  Ebu Damre,
  Adı Sa'd olan Ebu Ubeyd. Bunun Ubeyd olduğu da söylenmiştir.
  Ebu Muveyhebe, bu Muzeyne'dendir,
  EbuVakıd,
  Kerkeı*e,
  Mabur,
  Ebu Lubabe,
  Ebu Lakit,
  Ebu Hind Muvellidî.[1]

  Rasulullah'ın Azatlı Cariyeleri


  Ummu Eymen, adı Bereke'ydi,
  Umeyme,
  Hadre.
  Reyhane,
  Selma,
  Mariye,
  Meymune Bint Sa'd,
  Meymune Bint Asib,
  Ummu Dumeyre,
  Ummu Ayyaş.[2]

  Hür Olanlardan Rasulullah'a Hizmet Edenler


  Hür olanlardan bazıları Rasuîullah'a (s.a.v.) hizmette bulunmuş*lardır. İbn Mes'ud bunlardandır.
  1142) el-Kasım îbn Abdirrahman şöyle demiştir:
  "Abdullah, Rasulullah'ın (s.a.v.) ayakkabılarını giydirir ve önünde yürürdü. Toplantı yerine geldiğinde, ayakkabılarını çıkarır, on*ları koltuğunun arasına sokar, O'na asayı verirdi. Kalkmak istediğinde, ayakkabılarını giydirir, odaya girinceye kadar asayla onun önünde yürürdü."[3]
  Musannif şöyle demiştir: Bilal, ona çok hizmet etmiştir. Beytul-male (hazineye) de Bilal bakardı.
  el-Muğire'yle sahabeden birçoğu O'na hizmet etmiştir. O'na hiz*mette, Enes İbn Malik'in özel bir yeri vardır. Rasulullah'a (s.a.v.) bazı yahudiler de hizmet etmişlerdir.
  1143) Enes İbn Malik şöyle demiştir:
  "Yahudi bir çocuk Peygamber'e (s.a.v.) hizmet ediyordu. Çocuk hastalanınca, Peygamber (s.a.v.) onun ziyaretine gitti."[4]
  [1] Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 477-478.

  [2] Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 478-479.

  [3] Bakınız:JVIetalİbu'l-Alıye, 4099.

  [4] Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 479.


  Paylaş
  Rasulullahın Mevlaları (azatlı Köleleri) Ve Hizmetçileri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Resulullah, ona hizmet eden bütün kölelerine iyi davranırdı. Onları azad ettiği halde ona hizmet etmekten vazgeçmemişlerdir. Peygamberimiz onları yanına almasında hikmetler vardır.peygamberimizin hizmetçileri,  peygamberimizin hizmetçisi,  mevlalarla hürler,  hz muhammedin azadlı kölesi,  peygamberimizin azadlı köleleri,  hz muhammedin hizmetçisi,  hz muhammedin hizmetçisi kimdir