Mü'mine ve Tarih ve Osmanlı Tarihi Forumundan Yıldırım Bâyezid'in İstanbul Kuşatması ve Balkanlardaki Fetihleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yıldırım Bâyezid'in İstanbul Kuşatması ve Balkanlardaki Fetihleri

  Reklam
  Yıldırım Bâyezid'in İstanbul Kuşatması ve Balkanlardaki Fetihleri

  Yıldırım Bâyezid'in Karaman seferine anlaşma gereği katılan Bizans İmparatoru V.Yuannis'in oğlu Manuel'in, babasının ölümü üzerine anlaşmayı çiğneyerek İstanbul'a kaçması sebebiyle Yıldırım, İstanbul'u kuşatmaya karar verdi. 1391'de başlayan ilk muhasara 1396 yılına kadar sürdürüldü. Bu maksatla İstanbul Boğazı'nda Anadolu Hisarı inşa edildi. Şehre dış yardımların gelmesini önlemeyi ve iaşe zorluğu altında savunmayı kırmayı hedefleyen bu muhasara Timur'un Anadolu'ya ulaşmasına kadar fasılalarla devam ettirilmiştir. Bu kuşatma sürerken bir yandan da Yıldırım, Bulgaristan, Arnavutluk ve Bosna taraflarında fetih hareketlerine devam etmekteydi. Kuşatma altındaki Bizans'ın da talebi ile Türklere karşı yeni bir Haçlı ittifakı oluşturan Macar Kralı Sigismund, İngiltere dahil bütün Avrupa devletlerinden topladığı 120 bin kişilik bir orduyla harekete geçti. Yıldırım Bâyezid düşmanı şaşırtan bir hızla Niğbolu Ovası'nda düşmanı karşıladı. 50-60 bin kişilik Osmanlı ordusu, sayıca çok üstün olan Haçlı ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Savaş meydanından kurtulabilenler, kaçarken Tuna'da boğuldular.(1396) Haçlılardan geriye sadece muazzam bir ganimet kalmıştı. Bu ganimetle, Edirne ve Bursa'da pek çok cami, medrese ve imaret inşa edilmiştir. Zaferin ardından, Eflâk, Bosna, Macaristan ve Mora üzerine seferler düzenlendi. İtibarı bu zaferle bir kat daha artan Yıldırım, Niğbolu dönüşünde Anadolu birliğini kurmaya yönelik nihaî adımları atmaya başlayacaktır.
  Paylaş
  Yıldırım Bâyezid'in İstanbul Kuşatması ve Balkanlardaki Fetihleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İstanbul'u kuşatmak Fatih Sultan Metmet Han'a kadar tüm padişahların en çok önem verdikleri bir hedefti. Bu fethin önemini kılan en büyük etken peygamber efendimizin hadisiydi. Fethedildikten sonra da İstanbul'a olan değer her geçen gün büyüdü.yıldırım beyazıt fetihleri,  yıldırım beyazıtın istanbul kuşatmaları,  yıldırım bayezid fetihleri,  yıldırım beyazıtın fetihleri,  FETİHTE İSTANBULUN KUŞATILMASI,  yıldırım beyazıtın istanbulu kuşatması,  yıldırım bayezid in fetihleri