Mü'mine ve Tarih ve Osmanlı Tarihi Forumundan Fatih Sultan Mehmed'in Eşi ve II. Bayezid'ın Annesi Gülbahar Hatun Hakkında Kısa Bilgi
  1. 1

    Reklam

    Fatih Sultan Mehmed'in Eşi ve II. Bayezid'ın Annesi Gülbahar Hatun

    Reklam
    Fatih Sultan Mehmed'in Eşi ve II. Bayezid'ın Annesi Gülbahar Hatun

    Gülbahar Hatun'un Arnavut, Sırp veya Fransız asıllı olduğu sanılmaktadır.

    Gülbahar Hatun, Osmanlı padişahı II. Bayazıd'ın annesi ve Fatih Sultan Mehmed'in eşlerinden birisidir. O dönemde henüz Valide Sultan ünvanı kullanılmaya başlanmamıştı. O zaman Edirne'de bulunan Osmanlı Sarayı'na 1446'da girdiği sanılmaktadır. Sonradan Fatih Sultan Mehmed olarak anılacak olan Şehzade Mehmed'le olan evliliği büyük ihtimalle Fatih'in tahta çıkışının ardından tahtı tekrar babasına (II. Murat) geri bırakması sonrasında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Bu tarihten yaklaşık bir sene sonra 3.Aralık.1447 tarihinde Edirne yakınlarındaki Dimetoka Sarayı'nda Şehzade Bayezid'i dünyaya getirdi. Gülbahar Hatun'un II. Bayezid'den başka, Akkoyunlulara gelin giden Gevherhan Sultan'ın da annesi olduğu bilinmektedir.

    Şehzade Mehmed 1450 yılında Edirne'de Dulkadiroğlu Süleyman bey'in kızı Sitti Mükrime Hatun'la bir evlilik daha yaptı ve yeni eşiyle birlikte gelenek üzere padişah II. Murat tarafından sancak beyliği yapmak üzere gönderildi. Gülbahar Hatun'un Şehzade Mehmed ile birlikte Manisa'ya gidip gitmediği bilinmemektedir. Fatih Sultan Mehmed, padişah olup 1453'te istanbul'u aldıktan sonra, Osmanlı devleti'nin başkentini İstanbul'a nakletti. Ancak Gülbahar Hatun'un küçük yaştaki oğlu Bayezid ile birlikte Edirne'de kalmış olduğu sanılmaktadır. Bayezid 9 yaşına geldiğinde gene yukarıda sözü edilen gelenek üzere 1456 yılında babası tarfından Amasya'ya sancak beyliğine atandı. Gülbahar Hatun oğlu ile birlikte Amasya'ya taşındı ve 1481 yılında oğlu tahta çıkana kadar orada yaşadı. Yaşamının geri kalan kısmını ise İstanbul'da geçirdi.

    Gülbahar Hatun'un oğlunun padişahlığı sırasında etki sahibi olduğu bilinmektedir. Oğluna yazdığı elimizde mevcud olan iki mektuptan birinde Hersekzade Ahmet Paşa aleyhinde, diğer mektupta da oğlunun lalası Ayas Paşa ve Hızırbeyoğlu Mehmed Paşa leyhinde oğluna tavsiyelerde bulunduğu açıkça görülür.

    Gülbahar hatun, yaklaşık 1492 yılında vefat etti ve İstanbul'da Fatih Camii avlusunda Fatih Türbesi karşısında kendi adıyla anılan türbesine gömüldü. Ölümünden sonra II. Bayezid Tokat'ta annesinin hatırasına Hatuniye Camii'ni ve bir de okul yaptırdı.    Paylaş
    Fatih Sultan Mehmed'in Eşi ve II. Bayezid'ın Annesi Gülbahar Hatun Mumine Forum

  2. 2
    Reklam
    Osmanlı Devleti dini esaslara bağlı kalarak inşa edilmiş dünyaya nam salmış bir devlettir. Padişahlar da dini değerlerine ve devletlerinin çıkarlarına önem vermiş ve evliliklerini bu doğrultuda gerçekleştirmişlerdir.fatih sultan mehmet eşleri,  fatih in eşleri,  fatih sultan mehmetin karisi,  fatih sultan mehmetin eşleri,  fatih sultan mehmetin karısı,  fatih sultan mehmetin eşi,  fatih sultan mehmet in karısının resmi