Mü'mine ve Tarih ve Osmanlı Tarihi Forumundan Kayı Boyu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kayı Boyu

  Reklam
  Oğuzların 24 boyundan biridir. Gün Han Oğulları koluna bağlı olup, Ongunu (kutsal hayvanı) şahindir. Oğuz boylarıyla ilgili ilk bilgiler Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugati't-Türk adlı eserinde derlenmiştir. Reşideddin'in Camiü't-Tevarih ve Yazıcıoğlu Ali'nin Selçuknamesi (Tarih-i Al-i Selçuk) sinde Kayı boyu ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.

  Reşideddin'in verdiği bilgiler Oğuzların İslamiyet dinini benimsemelerinden önceki dönemi kapsadığından dolayı büyük önem taşır. Bu kaynakta ve diğer kaynaklarda boylar listesinin en başında yazılması, Kayı boyunun Oğzular arasındaki toplumsal ve siyasal konumunun yansımasıdır  Paylaş
  Kayı Boyu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Osmanlı İmparatorluğu Kayı boyu mensubu olan Osman Bey tarafından kurulmuştur.Oğuzların bir kolu olan Kayılar o zaman daha dağınık bir halde yaşarlar iken sonradan büyük bir imparatorluğun mensubu olmuşlardır.