Mü'mine ve Oruç ve Oruç ve Önemi Forumundan Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler

  Reklam
  oruç tutmamamız gereken günler hangileridir

  Peygamber efendimiz hangi günlerde oruç tutmayı yasaklamıştır?

  hangi günlerde oruç tutulmaz

  cuma günü oruç tutulur mu?

  bayramda oruç tutulur mu


  ORUÇ TUTMANIN YASAKLANDIGI GÜNLER


  Bayram günleri

  Ebu Sa'id (radıyallahu anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "İki günde oruç câiz olmaz: Fıtır günü (Ramazan bayramının birinci günü) ve Nahr günü."[40]

  Teşrik günleri

  Nübeyşe el-Hüzeli (radıyallahu anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Teşrik günleri, yeme-içme ve Allah'ı zikretme günleridir."[41]

  Tek Cuma günü

  Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sizden hiç kimse, cum'agünü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde cum'a günü de oruç tutabilir." Müslim'in bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Cum'a gecesini, diğer geceler arasında gece namazına tahsis etmeyin, cum'a gününü de diğer günler arasında oruç günü olarak tayin etmeyin, ancak birinizin tutmakta olduğu oruç arasına denk gelirse o hariç."[42]

  Farz olan hariç cumartesi günleri

  Abdullah İbnu Büsr es-Sülemi, kızkardeşi es-Sammâ (radıyallahu anh)'dan naklediyor: "Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Cumartesi günü oruç tutmayın, ancak Allah'ın size farzettiği şeyde o gün oruç tutarsınız. Biriniz yiyecek nev'inden bir şey bulamaz da sadece üzüm (asması) kabuğu veya bir ağaç çöpü bulacak olsa onu ağzında çiğnesin (ve yine de cumartesi günü oruçlu olmasın).''[43]

  Şekk gününde

  Sıla İbnu Züfer anlatıyor: "Biz, Şabandan mı, Ramazandan mı olduğu şüphe edilen günde Ammâr (radıyallahu anh)'ın yanında idik. Bize kızartılmış bir koyun getirildi. Cemaatten biri: "Ben oruçluyum'' diyerek geri çekildi. Ammâr: "Kim bugün oruç tutarsa, muhakkak olarak Ebu'I Kâsım aleyhissalâtu vesselâm'a isyan etmiştir" dedi"[44]

  Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Sizden kimse, ramazanı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamasın. Eğer bir kimse, önceden oruç tutmakta idiyse, orucunu tutsun.''[45]

  Dehr orucu

  İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalatu vesselâm) buyurdular ki: "Kim ebed orucu tutarsa, ne oruç tutmuş, ne iftar etmiştir.''[46]

  Kadın kocasından izinsiz nafile oruç tutamaz

  Ebu Hureyre r.a.den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; Kadın kocasının yanında ancak onun izniyle (nafile) oruç tutabilir.[47]

  Şaban ayının ikinci yarısı

  Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Şaban ayı yarılandı mı artık oruç tutmayın."[48]


  Paylaş
  Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razı olsun.peki şaban ayının son 3 günü yani ramazan ayı gelmeden 3 gün önce ramazanı karşılamak için oruç tutulabilir mi? 3. 3
  peki şaban ayının son 3 günü yani ramazan ayı gelmeden 3 gün önce ramazanı karşılamak için oruç tutulabilir mi?
  tutulur Peygamber efendimiz şaban ayının tamamını oruçlu geçirirmiş


  Resûlullah en çok Şâban ayında oruç tutardı

  Şâban ayının ekserisini, hattâ tamamını oruçlu geçirmek çok iyi olur. Peygamber efendimiz, diğer aylara göre Şâban ayında daha çok oruç tutardı.

  Hazret-i Aişe vâlidemiz buyurdu ki:
  “Resûlullahın, hiçbir ayda Şâban ayından daha fazla oruç tuttuğunu görmedim. Hemen hemen Şâban ayının tamamını oruçla geçirirdi.”
  Ramazandan sonra en fazîletli orucun hangisi olduğu suâl edilince Peygamber efendimiz, “Şâban ayında tutulan oruçtur.” buyurdu.
  Allahü teâlâ günahları affetmek için böyle mübârek ayları, günleri, geceleri sebep yaratmıştır. Allahü teâlânın bu ni'metinden istifâde etmeye çalışmalıdır! Fırsatı kaçırmamalıdır.
  Şâban-ı şerîf, hayırların çoğaldığı, bereketlerin indiği, hatâların terk edildiği, günahların örtüldüğü bir aydır.
  Ba'zı âlimler de şöyle buyurdu: "Yıl ağaç gibidir. Receb ayı, ağacın yapraklı olduğu, Şâban meyveli, Ramazan ise, meyvesinin toplanacağı zaman gibidir. Receb Allahü teâlâdan magfiret, Şâban şefâ'at, Ramazan sevâbların kat kat olduğu aydır."

  Aişe Validemiz, “Yâ Resûllah, seni Şâban ayında oruçlu görüyorum, hikmeti nedir? diye sorduğunda, Peygamberimiz, “Ey Âişe, Şâban öyle bir aydır ki, o senenin içinde ölecek kimselerin isimleri deftere yazılıp Melek-ül mevte, can alıcı meleğe teslîm olunur. Ben ancak oruçlu bulunduğum halde ismimin deftere geçirilmesini arzû ederim” buyurdu.
  Yine Peygamberimiz, “Şâban ayının son Pazartesi günü oruç tutanın günahları mağfiret olunur” buyurdu. Enes bin Mâlik hazretlerinin bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Şâban ayına, Şâban denmesi, ondan Ramazan için büyük hayırların geçmesi, Ramazan ayına Ramazan denmesi, bu ayda günahların yanması sebebiyledir” buyuruldu.

oruç tutmanın yasak olduğu günler,  oruç tutmanın haram olduğu günler,  oruç tutmanın yasak olduğu zamanlar,  ebed orucucnedir