Mü'mine ve Oruç ve Oruç ve Önemi Forumundan Orucun Fert Ve Toplum Hayatına Etkileri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Orucun Fert Ve Toplum Hayatına Etkileri

  Reklam
  ORUCUN FERT VE TOPLUM HAYATINA ETKİLERİ


  İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayında tuttuğumuz orucun farz kılınmasındaki hikmet, insanın kötülüklerden sakınması,
  olgunlaşması ve ahlâkının güzelleşmesidir İnsanın dünyada mutlu bir hayat sürmesi, ahirette ise Cenab-ı Hakk'ın rızasına
  erişmesidir Yoksa oruç, sadece yemeyi, içmeyi sınırlayan ve diğer bedeni hakları yasaklayan bir ibadet değildir
  Oruç, Allah'ı en büyük bilmenin, sevginin, saygının, kötü düşüncelerden arınarak ruhi ve ahlâki olgunluğun en yüksek noktasına çıkmaktır
  Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde "Her kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa, Allah onun yemesini
  içmesini bırakmasına değer vermez" (1) buyurmak suretiyle, oruç tutan kimsenin toplum hayatını felç eden yalandan uzak
  kalmak zorunda olduğunu, aksi takdirde, tuttuğu orucun mana ve mahiyetini kavramadığına, dolayısıyla sadece aç ve susuz
  kaldığına işaret etmişlerdir


  Oruç, kötülüklerden korunmada ve iyiliklere yönelmede önemli bir ibadettir
  Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde;
  "Oruç bir kalkandır O halde oruçlu kimse kötü söz söylemekten sakınsın, şayet onunla çekişip kavga etmek isteyen olursa, iki
  defa, ben oruçluyum desin"(2) buyurmaktadır Burada orucun kalkana benzetilmesine dikkatinizi çekmek istiyorum
  Bilindiği gibi kalkan, düşmanın hücumlarına karşı kullanılan bir siperdir Göğüs göğüse çarpışmalarda insanın kendini savunma
  aletidir
  İşte bunun gibi oruç, nefsin vesveselerine, kötü duygu ve düşüncelerine, etraftaki insanların ahlâka uygun olmayan davranışlarına karşı insanı koruyan bir ibadettir
  Kavgaya zorlanan oruçlu bir insanın "Ben oruçluyum, ben oruçluyum" diyerek kavgadan uzak durmasının tavsiye edilmesi de oruç ibadetinin fert ve toplumun huzuru için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir
  Bütün ibadetlerin de gayesi, insanı olgunlaştırmak olmakla birlikte, riyadan, gösterişten uzak olarak sadece Allah'ın rızasını
  kazanmak için tutulan ve kalbî bir ibadet olan oruç, insanı, fitne çıkarmaktan, haset etmekten, insanların arasını açmaktan,
  dedi-doku yapmaktan, yalan söylemekten, kötülük etmekten, başkalarının malına, canına, ırz ve namusuna göz dikmekten,
  kavgadan - gürültüden alıkoyan, herkes ile iyi geçinmeyi, gönül yapmayı, başkalarına yardım etmeyi, sevmeyi, saymayı, acıma ve
  merhamet duygularını devamlı canlı tutmayı sağlayan bir ibadettir
  Değerli Müminler!
  Orucunu şuurlu olarak tutan Müslümanlar, yukarda kısaca özetlediğim, kötülüklerden uzaklaşacak, iyilikleri de nefsinde
  toplayacak, her an, Allah'ı anacak, bütün canlıları özellikle de insanları, yaratanın hatırı için sevecektir
  Böylece insan, mana ve mahiyetini iyi kavradığı oruç ibadeti sayesinde olgunlaşacak, ahlâkı güzelleşecek, böyle insanların
  oluşturduğu aile yuvaları ve toplumlarda da huzur olacak, mutluluk olacak, karşılıklı sevgi olacak, saygı olacaktır Kavga, gürültü,
  hırsızlık, arsızlık, vurgunculuk, soygunculuk, vergi kaçırma, cana kıyma, ırz ve namusa tecavüz olmayacaktır
  Kısaca; fert de mutlu olacak, toplum da mutlu olacaktır
  Dİyanet Dergisi Kasım 1999 Sayı 107

  _________________
  1- Riyazü's-Salihin Ter c 2, Sh 502, Had
  No: 1246, 6'ncı Baskı, Ank 1979
  2- Aynı eser, c 2 sh 484, Had No: 1220


  Paylaş
  Orucun Fert Ve Toplum Hayatına Etkileri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Oruç insanlara bir çok güzel hasletler kazandırmaktadır.Oruç tutan insan daha sakin anlayışlı ve vicdani yönden daha zengin olmaktadır.Toplumsal açıdan ise insanların birlik ve beraberliklerine katkı yaptığı gibi suç oranlarında önemli azalmalar olmaktadır.oruc ıbadetının fert ve toplum acısından faydaları,  orucun fert ve toplum üzerindeki etkiler,  orcun fert ve toplum üzerindeki etkileri