Mü'mine ve Oruç ve Oruç ve Önemi Forumundan Oruç ve aç durmak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Oruç ve aç durmak

  Reklam
  Oruç, yalnız aç ve susuz kalmak değildir Bir hayvanı veya inanmayan bir kimseyi bir odaya hapsedip aç, susuz bırakmakla oruç tutturulmuş olmaz Orucun, sabır, şükür, nefs terbiyesi gibi diğer ibadetlerle irtibatı vardır Onun için hadis-i şerifte, (Her şeyin bir kapısı vardır İbadetlerin kapısı ise oruçtur) buyuruldu(İbni Mübarek)
  Oruç ve aç durmak
  Sinir sistemimizin vücuttaki yeri çok mühimdir Dil sinirleri felç olan konuşamaz Bacaktaki sinirler felç olursa, insan yürüyemez Sinirimizin bozulması nispetinde hayatımız, az veya çok tehlike içindedir Siniri bozuk kimse, huzursuz olur, sabredemez Cemiyetteki kavgaların, cinayetlerin çoğu sinirli olmaktan, sabredememekten ileri gelmektedir Hadis-i şerifte, (Oruç sabrın, sabır da imanın yarısıdır) buyuruldu (Ebu Nuaym)

  Böylece orucun imandan olduğu görülmektedir İmanlı olan da, imanının kuvvetine göre suç ve günah işlemez Sinirine hakim olur Her şeyin bir zekatı vardır Vücudun zekatı ise açlıktır Oruç tutarak aç kalanın arzuları kırıldığı için sabretmesi kolay olur Oruç tutan aç durur Aç durmak iyidir: Aç duranın basireti açılır Anlayış kabiliyeti artar Hadis-i şeriflerde, (Aç duranın idraki artar, zekası açılır) ve (Tefekkür, ibadetin yarısı, az yemek ise tamamıdır) buyuruldu (İ Gazali)
  Çok yiyen çok uyur, çok uyuyanın da ömrü boşa geçmiş olur Çok yiyen sarhoş gibi olur, dimağı yorgunlaşır Zekası, zihni dumura uğrar Açlık, kalbde incelik doğurur Hadis-i şerifte, (Az yiyenin içi nurla dolar ve Allahü teâlâ, az yiyip içen ve bedeni hafif olan mümini sever) buyuruldu (Deylemi)

  Açlıkta arzular kırılır, nefsimiz uysallaşır, serkeşliği kalkar Çok yemek, gafleti doğurur Azgın bir atı zaptetmek zor olduğu gibi, çok yedirmekle azan nefsi zaptetmek de zordur Açlıkla terbiyesi kolaylaşır Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (İnsan kalbi tarladaki ekin, yemek ise yağmur gibidir Fazla su ekini kuruttuğu gibi, fazla gıda da kalbi öldürür) [İGazali]

  Her zaman tok olan şefkatsiz ve merhametsiz olur Tok, acın hâlini bilmez Çok yiyen sert ve katı kalbli olur Hadis-i şerifte, (Çok yiyip içmekle kalbinizi öldürmeyin!) buyuruldu (İmam-ı Gazali)

  Sinirlerine hakim olan kimse huzurlu olur Açlık, günah işleme arzusunu kırar, kötülük etmeye mani olur Hadis-i şerifte, (Açlık ve susuzlukla nefsle cihad etmek, Allah yolunda cihad gibidir) buyuruldu (İmam-ı Gazali)

  Çok yiyen çok su içer Çok su içen çok uyur Çok uyuyanın ömrü uyku ile geçtiği için dünya ve ahiret kazancına mani olur Demek ki açlık, sinirleri uyanık, zinde tutar Fazla tokluk ahmaklığa yol açar Okuduğunu ezberlemesi ve hatırında tutması zor olur Hadis-i şerifte, (Her gün bir defa yemek yenmesi itidaldir) buyuruldu (Beyheki)

  İki günde üç defa yemek yemenin normal olduğu bildirilmiştir (Teshil-ül-menafi)

  Hastalıkların çoğu çok yemekten ileri gelir Hadis-i şerifte, (Çok yiyip içmek hastalıkların başıdır) buyuruldu (Dare Kutni)

  Az yiyenin vücudu sıhhatli olur Hadis-i şerifte, (Oruç tutan sağlıklı olur) buyuruldu (Taberani)

  Çok yiyende acıma hissi azalır Arzuları artar, harama dalar Gayri meşru arzuları harekete geçiren yolları tıkamak gerekir Açlık şeytanın yolunu tıkar Hadis-i şerifte, (Şeytan, damardaki kan gibi, vücutta dolaşır, açlık ile yolunu daraltın) buyuruldu (İhya)


  Paylaş
  Oruç ve aç durmak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Oruç tutmak nefsimizi terbiye etmektedir.Fakir olan ve zor durumda olan insanların hallerini anlamamıza yardım eder.Bu ayda insanların yürekleri yumuşar.Bu nedenle oruç tutmak sadece aç kalmak ile olmaz.Tüm beden ve ruh ile olur.