Mü'mine ve Oruç ve Oruç Tavsiyeleriniz (konudışı) Forumundan Oruç açmakta acele etmenin fazileti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Oruç açmakta acele etmenin fazileti

  Reklam


  1236.
  Sehl İbni Sa’d radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Oruç açmakta acele ettikleri sürece müslümanlar hayır üzere yaşarlar.”[1]

  1237.
  Ebû Atıyye dedi ki, ben ve Mesruk Âişe radıyallahu anhâ‘nın yanına gittik. Mesruk ona:

  – Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem‘in ashâbından iki kişi var. İkisi de hayırdan geri kalmıyorlar. Ancak bunlardan biri akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele ediyor, diğeri ise hem akşam namazını hem de iftarı geciktiriyor, dedi.

  Bunun üzerine Âişe:

  – Akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele eden kimdir? diye sordu.
  Mesruk da:
  – (İbni Mes’ud’u kastederek) Abdullah’tır, cevabını verdi. Bunun üzerine Âişe:
  – Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı, dedi.[2]

  1238.
  Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki:

  “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Kullarımın bana en sevgili olanı, oruç açmakta acele davranandır.”[3]

  1239.
  Ömer İbnü’l–Hattâb radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Gece, (doğudan) geldi de gündüz (batıdan) gitti ve güneş kayboldu mu oruçlu derhal orucunu açar.”[4]
  * Nefsini terbiye etmek, sabrını ölçmek bahanesiyle iftarı geciktirmeyi adet haline getirenler, sünnete aykırı davranmış olurlar. Peygamberimizin sünnetinden yan çizip kendi kafasından uygulamalar ortaya koyanlar bir çeşit sapıklığa düşmüşlerdir. Ashabı kiram Rasûlullah (s.a.v.)’ın iftarı çabuk yapmasını ve sahuru geciktirmesini daima taklid ederlerdi. İtiraz edilemeyen iki delilden birisi olan hadislere uymak her müslümanın vazifesidir. Sünnete uyan davranışlardan dolayı da Allah o kullarını sevmektedir. Son hadiste de akşam olduğunun üç alameti bildirilmektedir. Takvim ve saatın bulunmadığı zamanlarda Müslümanlar bu ölçülere göre oruçlarını açacaklardır. [5]

  1240.
  Ebû İbrahim Abdullah İbni Ebû Evfâ radıyallahu anhümâ dedi ki:

  Biz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferde beraber bulunduk. O oruçlu idi. Güneş batınca, oradakilerden birine:

  – ”Ey fülan! Haydi binitinden in, bize sevik karıştırıver!”
  buyurdu. O:


  – Ey Allah’ın Resûlü! Keşke geceyi bekleseydin? dedi. Hz. Peygamberimiz:


  – “Ey fülan! Haydi binitinden in, bize sevik karıştırıver!”
  buyurdu. Adam yine:


  – Henüz gün devam ediyor, dedi. Resûl–i Ekrem yine:


  – ”Ey fülan! Haydi binitinden in, bize sevik karıştırıver!”
  buyurdu.

  Bunun üzerine adam indi ve oradakiler için sevik karıştırıp çorba hazırladı. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellembunu içti sonra eliyle doğu tarafını işaret ederek şöyle buyurdu:
  – “Gecenin bu taraftan belirdiğini gördünüz mü oruçlunun iftar vakti gelmiş demektir.”[6]

  1241.
  Sahâbeden Selmân İbni Âmir ed–Dabbî radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Herhangi biriniz iftar etmek istediği zaman orucunu hurma ile açsın. Hurma bulamazsa, su ile iftar etsin. Su temizdir.”[7]
  * Doğrudan kana karışan tatlı cinsinden olması dolayısıyla ve o gün Medine’de çok bulunan bir meyve olması hasebiyle iftar açmada ilk olarak hurma tavsiye edilmiştir. Hurma bulunamadığı takdirde her bölgede ve her zaman bulunabilen su tavsiye edilmiştir. Hurma ve su tercihlerini kış mevsiminde hurma, yaz ve sıcak mevsimlerde su şeklinde yorum getirenler de olmuştur. [8]
  1242. Enes radıyallahu anh dedi ki: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından önce bir kaç taze hurma ile orucunu açardı. Taze hurma bulamazsa, kuru bir hurmacıkla iftar ederdi. Kuru hurma da bulamazsa, birkaç yudum su içerek iftar ederdi.[9]
  * Bu bölümün başlığında Nevevi, iftardan sonra söylenecek söz diye başlık koymasına rağmen bu konuda bir hadis zikretmemiştir.[10]

  İftar esnasında veya iftardan sonra Rasûlullah (s.a.v.):


  “Susuzluk gitti, damarlar nemlendi. İnşallah sevap da hasıl oldu”
  derlerdi. Ayrıca;

  “Ey Allahım sadece senin için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım”da derlerdi. [11]

  [6] Buhârî, Savm 33, 43, 44, 45; Talâk 24; Müslim, Sıyâm 52–54. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 19.
  [7] Ebû Dâvûd, Savm 21; Tirmizî, Zekât 26, Savm 10. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 25.
  [8] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 362.
  [9] Ebû Dâvûd, Savm 21; Tirmizî, Savm 10.Geniş biçimde 334’de geçmişti.
  [10] Ebu Davut, Sıyam, 22.
  [11] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 362.
  alıntı.  Paylaş
  Oruç açmakta acele etmenin fazileti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Oruç açma vakti geldiği zaman Müslümanlar ezan okunur okunmaz oruçlarını açarlar.Fazla beklemek iyi değildir.Çünkü o vakit gelmiştir ve geciktirmek olmaz.Her şeyi vaktinde yapmak gerekmektedir.