Mü'mine ve Oruç ve Oruç Tavsiyeleriniz (konudışı) Forumundan Kadın ve oruç hakkında soru ve cevaplar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadın ve oruç hakkında soru ve cevaplar

  Reklam
  KADIN VE ORUÇ

  Bu bölümde 63 cevap vardır:
  1- Kadın buluğ çağına ulaştığı zaman oruç tutması farz olur.
  — Şu dört şeyden biri ile kadının buluğ çağına geldiği anlaşılır:
  — On beş yaşını doldurması
  — Veya ferc etrafında tüy bitmesi
  — Veya bilinen meninin inzal olması
  — Veya hayız ya da hamile olması
  Bunlardan biri olduğu zaman on yaşında olsa bile oruç tutması gerekir. (İbn Useymin)
  2- Kadın güneş doğduktan sonra temizlenirse, onun oruç tutması hakkında âlimlerin iki görüşü vardır. Tercih edilen görüşe göre: günün kalan kısmında oruç tutması gerekmez. Zira güne hayızlı başladığından oruç tutması için gün sahih olmamıştır. (İbn Useymin)
  3- Güneş batmadan az zaman önce âdeti gelirse: Orucu iptal olur. Eğer güneş battıktan sonra gelirse orucu sahihtir, kaza etmesi gerekmez. (el-Lecnetud Daime)
  4- Hayız başlangıcı: Eğer kadın temiz iken oruçlu olduğu halde hayız başlangıcını hisseder, fakat kan ancak güneş battıktan sonra gelirse veya adet sancısını hisseder de kan güneş battıktan sonra gelirse orucu sahihtir. (İbn Useymin)
  5- Hamile kadından kan gelirse, nokta şeklinde az veya çok olsun fark etmez, bu kan bir şey değildir. Bu hayız kanı olmadığı için orucu tamamlamalıdır. (İbn Baz)
  6- Hayız ve nifaslı olanlar için ramazan günlerinde gizlice yiyip içmeleri daha layıktır. (İbn Useymin)
  7- Hayızlı veya nifaslı kadının fecirden önce temizlik görmesi ve fecirden sonra gusletmesi halinde orucu sahihtir. Onun durumu cünüp olarak sabahlayanın haline benzer. Şüphesiz onun orucu sahihtir. (İbn Useymin)
  8- Kadın, hayız olarak fecir doğarsa, fecirden sonra temizlik görse de orucu sahih olmaz. (İbn Useymin)
  9- Hamile veya süt emziren kadın Ramazanda oruç tutmazsa, ister kendisi için, ister taşıdığı çocuk için korkuyor olsun fark etmez, onun yalnızca kaza etmesi gerekir. (el-Lecnetud Daime)
  10- Her ikisi de oruçlu iken kocası, kadını cimaya zorlayabilir mi?:
  Kadının orucu sahihtir ona kefaret gerekmez. Ama kocasına cima kefareti gerekir. Bu kefaret ise: bir köle azat etmektir. Bulamazsa iki ay art arda oruç tutmak, buna da güç yetiremezse altmış miskini doyurmaktır. Ayrıca o günün orucunu kaza da etmesi gerekir. (İbn Useymin)
  11- Eğer kadın cima için kocasına kendi rızasıyla itaat ederse kendisine de kaza ve kefaret gerekir. (İbn Useymin)
  12- Art arda üç gün cima edene, cima ettiği günler sayısınca her biri için ayrı kefaret gerekir. (İbn Fevzan)
  13- Eşiyle oruçlu iken cima eden fakat inzal olmayan kimse: İnzal olup olmaması fark etmez cima ile orucu bozulur. Ona kefaret ve kaza gerekir. (İbn Useymin)
  14- Cima etmeksizin inzal olursa kefaret gerekmez fakat bunda günah vardır, günün kalan kısmını oruçlu olarak devam ettirmeli ve yerine bir gün kaza etmelidir. (İbn Useymin)
  15- Oruçlu kimse eşini öper ve oynaşırsa: Bu caizdir fakat bu konuda oruçlarının bozulmayacağından emin olmalıdırlar. Eğer ince ve yapışkan bir sıvı olan mezi çıkarsa bu orucu bozmaz. (İbn Useymin)
  16- Oruç esnasında krem kullanmak: Kadının yüzünü güzelleştirsin veya güzelleştirmesin fark etmez, bütün bu yağ çeşitleri orucu bozmaz. (İbn Useymin)
  17- Oruçlu iken kına kullanmak: Bu orucu etkilemez. İster ele ve ayağa, ister saça kına yakılsın, orucu bozmaz. (İbn Useymin)
  18- Sıvı yağlar sürünmek: Oruca zarar vermez. Zira bunlar deri altına nüfuz etmez. Bir miktar deri altına girse bile oruç bozulmuş sayılmaz. (İbn Cibrin)
  Üzerinde oruç borcu ile ölen: Hastalık gibi bir mazeret sebebiyle üzerinde oruç borcu ile ölen için iki durum söz konusudur:
  19- Birinci durum: Devam eden hastalığı ölünceye kadar sürmüşse ona bir şey gerekmez zira o mazeret sahibidir.
  20- İkinci durum: Eğer oruç tutmasına engel olan bu hastalıktan vefat etmeden önce kurtulmuşsa ve üzerinden oruç tutmadığı diğer bir ramazan ayı geçmişse, her gün için bir miskin doyurması gerekir. (el-Lecnetud Daime)
  21- Adak orucu: Eğer ölünceye kadar adak orucunu tutmamışsa onun yerine tutulur. (el-Lecnetud Daime)
  22- Diğer ramazan ayı girinceye kadar kaza orucunu ertelemek: Eğer ertelemesinde bir mazereti yoksa kaza ile beraber oruç borçlu olduğu her gün için bir miskin doyurması gerekir. Eğer mazereti varsa sadece kaza gerekir. (el-Lecnetud Daime)
  23- Kocası yanında bulunan kadın, nafile orucu ancak kocasının izni ile tutarsa caiz olur. Eğer kocası yanında değilse veya kocası yoksa ya da kocası bu konuda müsamaha ediyorsa nafile oruç tutması müstehap olur. (İbn Fevzan)
  24- Oruçlu iken dudak boyası kullanmak: Tadını aldığı bir şeyi kullanamaz. (İbn Useymin)
  25- Kadın istinca için, merhem sürmek için veya bir kadın hastalığının izalesi için elini fercine sokarsa orucu bozulmaz. (el-Lecnetud Daime)
  26- Yemeğin tadına bakmak: Oruçlu kadının Ramazan ayında gündüz vakti yemeğin tadına bakması caiz olup, tadına baktığı şeyi geri tükürmelidir. (İbn Useymin)
  Kanaması olan kadın Ramazan’da nasıl hareket eder?
  27- Kadın, bu hastalık kendisine isabet etmeden önceki normal adet dönemi süresinde orucu ve namazı bırakır. Mesela hayız dönemi her ayın başında altı gün ise, ayın başından altı gün namaz kılmadan ve oruç tutmadan oturur. Bu süre geçtikten sonra gusledip namazını kılar ve orucunu tutar. (İbn Useymin)
  28- Bu durumda olan kadının öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı cem edebilir. Zira o özürlü hükmündedir.
  29- Temizlenmek istediği zaman da, fercini yıkayıp pamuk gibi bir şey koyarak kanamayı durdurur, sonra abdest alıp namaz kılar. (İbn Useymin)
  30- Yıl orucu tutmayı adayıp sonra bundan aciz kalan kimseye yemin kefareti olarak on miskini doyurması gerekir. Her miskin için yarım sa’ hurma veya bunun ayarında beldenin âdeti olan gıdaya göre yedirir. Eğer buna imkânı yoksa arka arkaya üç gün oruç tutar. (el-Lecnetud Daime)
  31- Besleyici iğne: kasten kullanırsa bu orucu bozar. Ama penisilin gibi kas ve damar içine yapılan sıradan iğne orucu bozmaz. (İbn Baz)
  32- Ramazan ayı gündüz vakti sürme ve diğer güzellik malzemeleri kullanmak: Bu orucu bozmaz. Kına, makyaj ve yağlı kremler de böyledir. (İbn Baz)
  33- Oruçlu iken diş macunu kullanmak: Yutmamak şartıyla bunda sakınca yoktur.
  34- Aynı şekilde oruçlunun misvak kullanması da meşrudur. Eğer misvaklanırken kasıtsız olarak bir şey kaçarsa kaza gerekmez. (İbn Baz)
  35- Diş temizletmek, dolgu yaptırmak ve diş çektirmek: Bunun oruca bir zararı yoktur. Yalnız, bu esnada ilaç veya kan yutmamalıdır. İhtiyatlı olanı bunları oruçlu iken yapmamaktır. (İbn Baz)
  36- Göz veya kulak damlası: Bunlarla oruç bozulmaz. Eğer boğazında bunların tadını hissederse kaza etmesi vacip değilse de ihtiyat olarak kaza etmelidir. (İbn Baz)
  37- Sprey kullanmak: Zaruret sebebiyle burun spreyi kullanmanın oruca bir sakıncası yoktur. Fakat ihtiyat olsun diye bunu gece vaktine ertelemelidir. Ağız spreyinde de sakınca yoktur. (İbn Baz)
  38- Güzel koku kullanmak: Oruçlu için bu caizdir. Fakat tütsüyü burnuna çekemez. (İbn Baz)
  39- Oruçludan kan çıkması: burun kanaması, istihaze kanı, gerektiğinde kan aldırmak gibi sebeplerle kan çıkması orucu bozmaz.
  40- Ama kan bağışlamaya gelince bunun iftardan sonraya ertelenmesi ihtiyatlıdır. Zira bu iş hacamata benzemektedir. (İbn Baz)
  41- Burun damlası: Oruçlu iken burun damlası kullanmak caiz değildir. Zira burun giriştir. Bunu yapan, tadını boğazında hissederse orucu kaza etmesi gerekir. (İbn Baz)
  42- Ramazanda imsaki öne almak: Bunun dini bir dayanağını bilmiyorum. Aksine, kitap ve sünnet imsakin, fecirden on dakika önce olduğunu değil, fecrin doğmasıyla başladığını göstermektedir. (İbn Baz)
  43- Hayızdan temizlik görmesi hususunda şüphe eden kadın oruç tutarsa: Orucu gerçekleşmez. O günü kaza etmesi gerekir. bu durumda esas olan, hayzın devam etmesi ve temizlikten emin olmadığı için güne Hayızlı olarak girmiş olmasıdır. İbadetin sıhhati için onda şüphe olmaması şarttır. (İbn Useymin)
  44- Oruçlu iken fitil (supozituar) kullanmak: Bunda sakınca yoktur. Bu, hastanın arkadan veya önden koyduğu ilaç olup yiyecek ve içecek değildir. (İbn Useymin)
  45- Oruçlu iken dudak çatlamasını izale etmek için merhem kullanmak: Bunda sakınca yoktur. Ama ağzına ulaşmasından sakınmalıdır. Kasıtsız olarak ulaşırsa da bundan bir şey olmaz. (İbn Useymin)
  46- Ramazan’da misvak kullanmak: Oruçlunun misvak kullanması caizdir. Zira misvak kullanmak sünnettir. Lakin tükürüğünde misvakın tadı varsa bunu yutmamalıdır. Aynı şekilde misvaklanırken dişi kanarsa bunu da yutmamalıdır. (İbn Useymin)
  47- Ağza su verip mazmaza yaparken su yutmuşsa, eğer bunu kasıtlı yapmamışsa orucu sahihtir, kaza etmesi gerekmez. (İbn Cibrin)
  48- Oruçlunun salyasını yutmasının hükmü nedir?: Bu oruca zarar vermez. Zira bu onun tükürüğüdür. Tükürse bile yutarsa bunda sakınca yoktur.
  49- Ama göğüsten veya burundan gelen balgama gelince, erkek veya kadının bunu yutmadan çıkarması gerekir. (İbn Baz)
  50- Sabah ezanı vaktinde bir şey içmek: Mümin orucu konusunda ihtiyatlı olmalı ve ezanı işitince oruca başlamalıdır. Eğer bu ezanın sabaha vaktinin girmeden okunduğunu biliyorsa o zaman başka. (el-Lecnetud Daime)
  51- Aşura günü orucu ile kaza orucuna bir niyet edip bu iki orucu birleştirmek sahih midir?:
  Üzerinde kaza borcu olanın ecel gelmesi korkusuyla bir an önce kaza etmesi gerekir. Ama eğer aşura günü veya Arafat gününe kadar kazayı ertelemişse, bu günde Ramazandan kazaya kalan oruca niyet eder ve ikisinin ecrini de kazanır. Yani ondan kaza borcu düşer ve oruç tuttuğu günün de faziletine ulaşır. (İbn Cibrin)
  52- Oruçlu iken astım spreyi kullanmanın hükmü: Caizdir. Zira bu yeme ve içme anlamında olmayıp, teneffüsü sağlamak için ciğerlere gitmektedir. (İbn Useymin)
  53- Oruçlu kadın eğer güneş batmadan önce veya sonra hayız olduğundan şüphe ederse: ihtiyat olarak o günü kaza eder. (İbn Cibrin)
  54- Şevval ayında tutulan altı gün nafile orucun arka arkaya tutulması şart değildir.
  55- Altı gün Şevval orucunu kaza etmenin hükmü nedir? Kadın, ramazan’ın başında doğum yapıp nifas (loğusa) olur ve ancak Ramazan’dan sonra temizlenirse, bundan sonra kaza etmeye başlar. Peki ramazana ait kaza oruçlarını tamamladıktan sonra, şevval ayındaki altı gün orucu da Şevval ayından sonra kaza edebilir mi?: şevval çıktıktan sonra bunu kaza etmek meşru değildir. Zira bu vaktinde yerine getirilmesi gereken bir sünnettir. Mazeretli veya mazeretsiz terk edilmiş olması fark etmez. (İbn Baz)
  56- Hamilenin geçirdiği kanama orucunu bozar mı?: Orucu sahihtir. Zira o istihazeli (özür kanı olan kimse) hükmündedir. (el-Lecnetud Daime)
  57- Hamileden gelen sıvı orucu bozar mı?: orucu sahihtir. Kaza etmesi gerekmez. (el-Lecnetud Daime)
  58- Yaşlılık veya hastalık sebebiyle oruç tutmaktan aciz kalan: Yiyip içtiği her gün için bir miskin doyurur. (el-Lecnetud Daime)
  59- Oruçlu uyur ve uykusunda ihtilam olursa: İcma ile onun orucu bozulmaz, tamamlaması gerekir.
  60- Unutarak yiyip içen orucunu tamamlar. Zira onu Allah yedirip içirmiştir. Ama birinin unutarak yiyip içtiğini gören ona hatırlatmalıdır. (İbn Useymin)
  61- Oruçlu iken tükmüğünü ağzından çıkmadan önce yutarsa orucu bozulmaz. (el-Lecnetud Daime)
  62- Hayızlı kadının namazı değil de orucu kaza etmesinin hikmeti: Şüphesiz namaz bir gün ve gecede beş defa tekrar edilir. Bunu kaza etmek hayızlıya meşakkat verir. Oruç ise böyle olmayıp senede bir keredir. (el-Lecnetud Daime)
  63- Kaza orucu tutmadan önce altı günlük şevval orucu tutulabilir mi?: Meşru olanı, kaza oruçlarının nafile oruçlardan önce tutulmasıdır. Ramazanın ardından ancak kaza borcunu tutmalıdır. Zira kaza borcunu tutması farz, altı günlük şevval orucu ise nafiledir. Elbette farza daha çok ehemmiyet vermelidir. (İbn Baz)
  64- Kadının Ramazan ayında taat üzere kalmasına vesileler:
  1- Allah’tan korkmak, onun kullarının her yaptıklarını ve her söylediklerini bildiğine inanmak.
  2- Allah’ı zikretmeyi ve Kur’ân okumayı artırmalı, farz namazları vaktinde kılmalı ve nafileleri artırmalıdır.
  3- Kadın evinde durmalı, ancak zaruret halinde tesettürü ile çıkmalı ve erkekler arasına karışmadan işini görüp acele olarak evine dönmelidir.
  4- Kalbe kasvet veren ve Allah’tan uzaklaştıran günahları toplayan şeylerden uzak durmalıdır.
  5- Dili gıybetten, dedikodudan, sövmekten ve haram konuşmalardan korumalı, Allah’ı zikretmekle meşgul olmalıdır. (İbn Fevzan)


  Paylaş
  Kadın ve oruç hakkında soru ve cevaplar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadınların özel durumlarında oruç tutmaması gerekmektedir.Kadınlar anne oldukları için özellikle emzikli anneler hamile olanların da orucunu tutması sağlıkları açısından tehlikeli durumları meydana getirebilmektedir.