Soru ve Cevaplarla İslam ve Oruç Soruları Forumundan Kaza gerektiren durumlar nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kaza gerektiren durumlar nelerdir?

  Reklam
  Kaza gerektiren durumlar nelerdir?
  Yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak orucun bozulması halinde, sadece bozulan orucun kaza edilmesi gerekir. Ayrıca, kasıt olmaksızın yemek-içmek, beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mutat olmayan veya insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup, sadece kazasını gerektirir.
  Ramazanda oruca niyet etmeden yiyip içen kimse, tutmadığı oruçları, gününe gün kaza eder. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.
  Kaza gerektiren durumlar şöyle sıralanabilir:
  1. Pamuk, kağıt, zeytin çekirdeği, bir defada çok miktarda tuz yemek gibi yenmesi mutad olmayan bir şeyi yutmak, yemek.
  2. Burnuna ilaç çekmek.
  3. Ağzına aldığı boyalı iplik gibi şeylerin boyası ile rengi değişen tükürüğü yutmak.
  4. Boğazına kaçan kar veya yağmuru kendi isteği olmayarak yutmak. (Kendi isteği ile yutarsa keffaret gerekir.)
  5. Zorlama ile oruç bozmak.
  6. Dişleri arasında nohut tanesi kadar kalan yemek kırıntısını yutmak.
  7. Abdest esnasında ağzına ve burnuna su alırken kendi elinde olmayarak boğazına su kaçmak.
  8. Unutarak yeyip içtikten sonra orucunun bozulduğunu zannederek yeyip içmek.
  9. Kendi isteği ile ağız dolusu kusmak.
  10. Ağız dolusu gelen veya kendi isteğiyle getirdiği kusuntuyu mideye geri çevirmek.
  11. Kendi isteği ile içine veya genzine duman çekmek. Kendi isteği ile olmazsa oruç bozulmaz.
  12. Güneş batmadığı halde-battı zannederek-iftar etmek.
  13. İmsak vakti geçtiği halde daha vakit vardır zannederek yemek.


  Paylaş
  Kaza gerektiren durumlar nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kişi bilerek veya bilmeyerek ağzına aldığı ve boğazına gitmesine neden olduğu herhangi bir şeyden ötürü orucu bozulur ve kaza yapmasını gerektirir. Ayrıca imsak vakti dikkate alınmadan yenilip içilmesi de kazaya bırakır.orucun kazasını gerektiren durumlar,  kaza gerektiren durumlar,  oruçta kazayı gerektiren durumlar,  kazayı gerektiren durumlar,  orucu kaza gerektiren durumlar,  Oruçta kaza gerektiren durumlar,  sadece kaza orucu gerektiren durumlar