Soru ve Cevaplarla İslam ve Oruç Soruları Forumundan Oruç Neden Akşam Ezanında Açılır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Oruç Neden Akşam Ezanında Açılır

  Reklam




  Dinimiz islama göre orucun başlangıcı imsak vaktidir, Orucun bitimi ise güneşin batmasıyla yani akşam vakti iledir. Bu sebepten ötürü oruç akşam ezanında açılır.


  Paylaş
  Oruç Neden Akşam Ezanında Açılır Mumine Forum

 2. 2
  Kayıtsız Üye
  Reklam




  Bakara 187 de gece olunca açınız diyor neden akşam ezanı



 3. 3
  Bakara süresinin 187. ayetinin tefsirini okumadan yorumlamak doğru olmaz
  Yanlış yapıyorsunuz

  Oruca Dair Hükümler


  186- Kullarım senden beni sorarlarsa işte ben muhakkak pek yakınım. Bana mut onlar da Olur ki doğru yola ulaşırlar.
  187- Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için bir elbise siz de onlar için bir elbisesiniz. Allah nefislerinize karşı hainlik etmekte olduğunuzu bildiği için tevbenizi kabul etti, sizi affetti. Artık onlara yaklaşın ve Allah'ın size takdir ettiğini isteyin. Fecrin beyaz ipliği siyah ipliğinden tarafınızdan seçilinceye kadar yiyin için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescidlerde itikâf-ta bulunduğunuz zaman kadınlarınıza yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onlara yaklaşmayınız. İşte Allah ayetlerini böylece insanlara açıklar; takva sahibi olsunlar diye.
  BAKARA SURESİ

  ----------------------------

  TEFSİR / AÇIKLAMA

  "Sonra orucu" tanyerinin ağarmasından itibaren "geceye" yani güneşin batışına "kadar tamamlayın." Tamamlamak eksiksiz bir şekilde eda etmek demektir.

  Yüce Allah'ın, "Sonra orucu geceye kadar tamamlayın." buyruğu visal orucunun yasaklandığını göstermektedir. (Günü oruçlu geçirdikten sonra iftar etmeden diğer günün orucunu tutmak) Çünkü gecenin başlangıcı orucun son vaktidir. Nitekim Buharî'nin kaydettiği rivayet de Visal orucunun yasaklandığını pekiştirmektedir. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Visalden uzak durunuz, Visalden uzak durunuz." O bakımdan Visal ilim adamlarının cumhurunun görüşüne göre mekruhtur. Kimisi de Kur'an-ı Kerim'in zahirine muhalefet ve Kitap Ehli'ne benzeme söz konusu olduğundan dolayı onu haram kabul etmişlerdir. Müslim ve Ebu Davud şu hadisi rivayet etmektedirler: "Bizim orucumuz ile Kitap Ehli'nin orucu arasındaki ayırıcı özellik sahur yemeğidir."
  Buharî de Ebu Saîd el-Hudrî'den Resulullah (s.a.)'ı şöyle buyururken dinlediğini nakletmektedir: "Visal orucu tutmayınız. Sizden herhangi bir kimse Visal tutmak isterse sehere kadar Visal yapsın." Ashab: Sen Visal yapıyorsun ey Allah'ın Rasulü? deyince, Hz. Peygamber: "Ben sizin gibi değilim. Ben bana yemek yediren birisi, bana su içiren birisi olduğu halde geceyi geçiririm" diye buyurdu. İşte bu, orucu açmanın seher vaktine kadar ertelenmesinin mubah olduğunu göstermektedir. Visal orucu tutmak isteyen kimse için bu, son vakittir. Ancak bir günün ikinci güne yetiştirilmesini de yasaklamaktadır. Ahmed, İshâk ve İmam Malik'in arkadaşı İbni Vehb böyle demiştir.
  Kurtubî der ki: İslam'ın üstünlüğü ve düşmanlara muhalefet için visalin terkedilmesi daha evlâdır. Bu derecelerin en yükseği, makam ve mevkilerin en üstünüdür.

  Yine bu ayet-i kerime güneşin batışı vaktinin iftarın vakti olduğunu gös*termektedir. Ayrıca Buharî ile Müslim'de yer alan Hz. Ömer'den gelen hadis de buna delildir. Hz. Ömer dedi ki: Resulullah (s.a.) buyurdu ki: "Gece bu taraftan gelir, gündüz bu taraftan giderse oruçlu kimse iftar eder."
  Hanefiler bu ayet-i kerimeden kişinin başlamış olduğu nafile orucunu ta*mamlamasının gerektiği anlamını çıkartmışlardır. Çünkü oruç lafzı her türlü orucu kapsayan genel bir kelimedir. Buna göre mükellefin başladığı her bir orucu tamamlaması gerekir. Zira Yüce Allah orucun geceye kadar tamamlan*masını emretmektedir. Emir ise vücub ifade eder. Şayet onu geceye kadar ta*mamlayacak olursa, o günü kaza etmesi gerekir. Namaz, hac ve oruç gibi nafile bütün ibadetlerde de hüküm böyledir. Bu ibadetlere başlamak onları tamamla*mayı icabeder. Yarıda bıraktığı takdirde ister mazereti bulunsun, ister bulun*masın mutlak olarak onu iade etmesi gerekir. Buna dair delilleri ise Yüce Allah'ın, "Amellerinizi iptal etmeyiniz." (Muhammed, 47/33) buyruğudur. Başla*mış olduğu nafile bir amel ise de en nihayetinde bir ameldir. Dolayısıyla o ame*li iptal etmemesi vacibdir. O amel batıl olur veya kendisi onu iptal ederse, bir vacibi iptal etmiş olur ve onu iade etmedikçe borcundan kurtulamaz.
  Malikîler konuyu etraflı bir şekilde ele alır ve şöyle derler: Eğer o ameli iptal ederse (bitirmeden bırakırsa) kaza etmesi gerekir. Şayet o ameli ifsad eden bir durum ile karşı karşıya kalmış ise, kaza etme sorumluluğu yoktur. Şa-fiîlerle Hanbelîler ise şöyle demektedir: Başlamış olduğu tatavvu kabilinden olan herhangi bir amelini yarıda keserse, Hanbelîlere göre -nafile haccın dışın*da- kaza etmesi gerekmez. Ancak nafile haccı tamamlaması icabeder. Buna da*ir delilleri ise Yüce Allah'ın, "İhsan edenler aleyhine bir yol yoktur." (Tevbe, 9/91) ayeti ile Hz. Peygamberin: "Tatavvu olarak oruç tutan kişi kendisinin emiridir." buyruğudur.



oruç neden akşam ezanında açılır,  oruç neden akşam ezanında biter,  orucumuzu neden aksam namazinda aciyoruz,  oruç akşam ezanıyla mı açılır,  oruc neden aksam ezaninda acilir,  iftar akşam ezanınla berabermi açılır,  oruc nicin aksam ezaninda acilir