Soru ve Cevaplarla İslam ve Oruç Soruları Forumundan Şafii Mezhebinde Orucun Hikmetleri, Sırları Ve Faydaları Nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şafii Mezhebinde Orucun Hikmetleri, Sırları Ve Faydaları Nelerdir

  Reklam
  Müsîümanm, herşeyden önce orucun bir ibadet olduğunu ve Allah'ın onu farz kıldığını bilmesi gerekir. İbâdet olmasından maksat, Allah'ın emrine uymak ve Allah'a karşı kulluk görevini yerine getirmek amacıyla oruç tutmaktır. Müslüman, bu ibadetten doğması mümkün olan sonuca bakmaksızın bunu yerine getirmelidir. Böyle yaptıktan sonra orucun hikmet ve faydalarını araştırmasına herhangibir engel yoktur. Hiç şüphesiz Allah'ın hükümlerinin tümünde hikmet ve kullar için faydalar vardır. Ancak ibadet eden kişi, o ibadetteki hikmet ve faydalan bilmek mecburiyetinde değildir. Yine hiç şüphe yok ki orucun da birçok hikmet ve faydaları vardır. Bu hikmet ve faydaların bir kısmına muttali olunur, bir kısmı ise kullar için gizli kalır. Orucun hikmet ve faydalarını şöyle sıralayabiliriz:
  1. Sahih oruç, Allah'ın murakabesi için mü'minin kalbini uyanık tu*tar. Oruçlu bir kişi, bir müddet sonra açlık ve susuzluk hisseder. Nefsi, yemeye ve içmeye meyleder. Fakat oruçlu olduğunun şuurunda olması buna mâni olur. Oruçlu kimse, nefsinin arzu ve isteklerine engel olur. Bunu da Allah'ın emrini yerine getirmek için yapar. Böylece kalbi daima uyanık olur, Allah'ın murakabesi altında olduğunun şuuruna varır ve daima Allah'ı anmış olur. O'nun kudret ve azametini hisseder.
  2. Ramazan ayı mukaddes bir aydır. Allah, kullarından, bu ayı iba*detle geçirmelerini, Allah'a yaklaşmak için gayret göstermelerini istemiştir. Yemek sofrasında, içki meclisinde keyif yaparken bunların olması müm*kün değildir. Bu bakımdan Ramazan ayı, ibadet etmek ve Allah'a yaklaşmak için en uygun zamandır.
  3. Sene boyunca yemek yendiği için hisler dumura uğrar ve nefsin azmasına sebep olur. Her iki durum da müslüman için uygun değildir. Orucun teşrî kılınmasında, nefsi temizlemek, hisleri güçlendirmek gibi hikmetler olduğu anlaşılmaktadır.
  4. İslâm toplumunun üzerine bina edildiği temellerin en önemlile*rinden biri de müslümanların birbirlerine sevgi ve merhamet göstermele*ridir. Zengin, açlığın acısını tatmadıkça, felaketlerini hissetmedikçe fakire gerektiği gibi merhamet edemez. Fakat Ramazan ay'ı, zengine fakirlik şuurunu veren, onu elem ve yoksulluğunda fakirle beraber yaşamaya se-veden bir aydır. Bu bakımdan zenginlerin kalbine şefkat ve merhamet duygularını yerleştiren, fakirlere yardım etmeye sevkeden bir ibadettir oruç!

  Kaynak: Büyük Şafii İlmihali


  Paylaş
  Şafii Mezhebinde Orucun Hikmetleri, Sırları Ve Faydaları Nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Orucun belki binlerce faydası bulunmaktadır. Hazreti Ademden beri yapılması istenen bir ibadettir. Günümüzde sadece Müslümanlar değil Müslüman olmayan ülkelerde de hastalar için bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.