Soru ve Cevaplarla İslam ve Oruç Soruları Forumundan Orucun bozulması veyahut bozulmaması hususunda iğneyle serum arasında fark var mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Orucun bozulması veyahut bozulmaması hususunda iğneyle serum arasında fark var mıdır?

  Reklam
  Orucun bozulması veyahut bozulmaması husûsunda iğneyle serum arasında fark var mıdır?
  Meseleye bir şekil olarak, dış görünüşü itibarıyla, bir de mânâ ve maksadı bakımından yaklaşmak mümkündür.
  Dıştan bakıldığında "orucu ancak normal, tabîî deliklerden içeriye giren nesneler bozar" diyen müctehidlere göre iğne ile deriyi, adaleyi, damarı delerek içeriye verilen şey ister ilâç olsun, ister serum olsun orucu bozmaz; çünkü bu ictihad, içeri giren nesneye değil, girdiği yere bakmaktadır. Ancak iğne ile vücûduna bir şeyler alan kişinin maksadına baktığımız zaman hüküm değişir. Eğer maksat tedâvî ise oruç bozulmaz.
  Serumu almaktan maksat tedâvî değil de açlığı, susuzluğu gidermek, orucun eksilttiğini tamamlamak olursa, bu davranış oruç kavramına ters düşer. Giriş yoluna göre hüküm veren müçtehidler bakımından oruç bozulmaz dense bile, böyle bir davranışın caiz olduğu söylenemez.

  Hayrettin Karaman  Paylaş
  Orucun bozulması veyahut bozulmaması hususunda iğneyle serum arasında fark var mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Gıda içerikli ve ağrı kesici iğnelerin orucu bozmadığı bildirilmektedir. Uyuşturma veya ağrı kestikleri için doyurucu bir yanı olmadığı için orucu bozmaz.