Soru ve Cevaplarla İslam ve Oruç Soruları Forumundan Susma orucu diye bir şey duydum nedir bu susma orucu , İslamda bunun yeri var mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Susma orucu diye bir şey duydum nedir bu susma orucu , İslamda bunun yeri var mı?

  Reklam
  Dinimizde susma orucu yoktur
  Ali b. Ebî Talib'(in şöyle) dedi(ği rivayet olunmuştur.) Resûlullah'ın (asm) şu sözü hatırımdadır:
  "Erginlik çağına geldikten sonra yetimlik yoktur. Gece-gündüz susmak da yoktur."
  İbadet maksadıyla gündüzün akşama kadar aralıksız susmak caiz değildir. (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi)

  Susma orucu tutmak ve adamak Hz. Musa (as) ve Hz. İsa'nın (as) şeriatinde meşruydu
  Vaktiyle sükût şeklinde oruç tutulması caiz bulunmuştu. İslâmiyette ise bunun cevazında ihtilâf vardır. Hz. Ebu Bekir'den rivayet edildiğine göre, bu cevaz, Müslümanlıkta kaldırılmıştır. Fakat âlimlerden Kaffal'e göre böyle bir adağın cevazı düşünülebilir. Çünkü bir müddet insanlar ile konuşmayı terk ile fikri başkalarından soyutlayarak Allah'ı zikretmek ile meşgul olmak, bir ibadet, bir manevî yakınlık demektir.

  (Ömer Nasuhi Bilmen)
  Herhangi bir insan ile konuşmama yahut susma adağına bağlılık Hz. Musa ile Hz. İsa'nın şeriatinde meşru idi. Ancak bizim şeriatimizde bu meşru değildir. İslâm şeriatinde konuşmamayı adamak caiz değildir. Abdullah b. Mes'ud da, böyle bir adakta bulunan kimseye konuşmayı emretmiştir. Çünkü güneşte durup oruç tutmayı adayan Ebu İsrail adındaki kişinin durumuna dair sahih hadis dolayısıyla doğru olan budur. Peygamber (asm) Ebu İsrail'e konuşmasını ve orucunu gölgede tamamlamasını emretmişti. Bu hadisi Buharî, İbni Abbas'tan rivayet etmiştir. İbni Zeyd ve es-Süddî de şöyle demişlerdir: Onlarda uygulama yemekten ve konuşmaktan uzak durmak suretiyle oruç tutma şeklindeydi.

  Çirkin sözler söylemekten oruçlu iken uzak durmak ise bizim şeriatimizin sünnetlerindendir. (Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir)

  Rivayet olunduğuna göre Hz. Ebu Bekr (ra), konuşmamayı nezr etmiş olan bir kadının yanına girer ve: "İslâmiyet böyle adakları kaldırmıştır. Binâenaleyh konuş!" der. Allah en iyisini bilendir. (Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb)

  Bizim oruç tutmaktaki sünnetimiz (yolumuz) ise çirkin sözler söylemekten uzak durmaktır
  Çünkü Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur: "Sizden herhangi bir kimse oruçlu olduğu vakit çirkin söz söylemesin, cahillik etmesin. Bir kimse onunla çarpışmaya yahut onunla sövüşmeye gelirse, o: Gerçek şu ki ben oruçluyum, desin." (Buhâri, Savm 2; Müslim, Siyam 163; Ebu Davûd, Savm 29; Nesâi, Siyam 42; Muvatta', Siyam)

  Yine Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur: "Kim yalan ve kötü söz söylemeyi ve onun gereğince amel etmeyi terk etmeyecek olursa o kimsenin yemesini, içmesini terk etmesine Allah'ın bir ihtiyacı yoktur."
  (Buhâri, Savm 8, Edeb 51; Ebu Dâvud, Savm 26; Tirmizî, Savm 16; İbn Mâce, Sivâm 21)
  alıntı  Paylaş
  Susma orucu diye bir şey duydum nedir bu susma orucu , İslamda bunun yeri var mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Oruç sadece yeme içme ve cinsi münasebet olarak kabul edilir. Fakat bununla birlikte kişi kelime israfından ve dünyalık olan her şeyden uzaklaşması demektir. Hazreti Meryem'in susma orucu tuttuğu ve Allah rızası için sustuğu bilinmektedir.