Soru ve Cevaplarla İslam ve Oruç Soruları Forumundan Şafii fıkhında orucu kasten bozana kefaret gerektirir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şafii fıkhında orucu kasten bozana kefaret gerektirir mi?

  Reklam
  Şafii mezhebine göre bilerek yeyip içmek orucu bozar ama bunun için keffaret gerekmez Ancak böyle bilerek yeyip içen kimsenin, günün kalan kısmını oruçlu geçirmesi ve ayrıca bir gün kaza etmesi gerekir

  Ramazanda oruçlu bulunan kişiye, oruçluyken sadece cinsel ilişkiye girmekten dolayı keffaret ve tazir gerekir Ramazan dışında tutulan nafile, adak, kaza veya keffaret orucu tutanların cinsel ilişkiye girmesiyle oruç bozulsada keffaret ve tazir gerekmez

  Şafi Mezhebine göre konunun açıklaması:

  Orucu bozan şeyler ise şunlardır:


  1 Yemek ve içmek

  Oruçlu kasden yer veya içerse, yediği ve içtiği ne kadar az olursa ol-sun orucu bozulur Fakat oruçlu olduğunu unutarak yer veya içerse, yediği ve içtiği ne kadar çok olursa olsun orucu bozulmaz Çünkü Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:

  Kim oruçlu iken unutup yer veya içerse, orucunu (bozmayıp) ta-mamlasın Çünkü ona, ancak Allah yedirmiş, içirmiştir[1

  2 Gözle görülen birşeyin insan vücuduna girmesi

  Hadîste geçen ´cevf kelimesi, boğazdan mideye, bağırsaklara kadar olan yol demektir Açık delikten insan vücuduna giren şeyden maksat da ağız, kulak, ön ve arkadan giren şeylerdir Bu bakımdan göze akıtılan bir damla orucu bozar, çünkü göz açık bir deliktir Şaracıyye denilen da-mardan vurulan iğne orucu bozar, çünkü bu da açık delik sayılır Fakat ´verid´ denilen damardan vurulan iğne orucu bozmaz, çünkü verid, açık bir delik değildir Zikredilmeyen şeyler de buna kıyas edilir Bütün bun-lar kasden yapıldığında geçerlidir Eğer unutularak yapılırsa, unutularak yenen yemeğe ve içmeye kıyasen oruca zarar vermez

  İnsan vücuduna giren sinek veya toz orucu bozmaz Çünkü bunlar-dan korunmak çok zordur Diş etleri kanayıp tükürüğü necis olur da ağız yıkanıp temizlenmezse -tükürük bembeyaz olsa dahi- bu tükürüğü yutmak orucu bozar

  Normal şekilde mazmaza (ağıza su vermek) ve istinşak (buruna su vermek) yapılırken boğaza kaçan su orucu bozmaz Ancak mazmaza ve istinşak mübalağalı bir şekilde yapılır, ağıza alınan su gargara yapılırken boğaza su kaçarsa oruç bozulur Çünkü Ramazan´da böyle yapmak ya-saktır Temizlenmesi mümkün olmayan bir yemek kalıntısı, kasıt ol-maksızın tükürükle beraber içeri girerse oruç bozulmaz Ancak dişlerin arasındaki yemek kalıntısının temizlenmesi mümkün olduğu halde temiz-lenmez de boğaza kaçarsa oruç bozulur

  Yemeye veya içmeye zorlanan kimsenin orucu bozulmaz Çünkü bunu kendi iradesiyle yapmamıştır

  Boğaza birşey dönmese de kasden kusmak orucu bozar Fakat kişi isteği dışında kusarsa, kusmuğun bir kısmı tekrar içeri girmiş olsa da orucu bozulmaz

  Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:

  Oruçlu iken kendisine kusmak; galebe edip de kusan kimseye kaza yoktur Fakat kendi kusarsa kaza etmelidir[2>

  3 Menisi akmasa dahi kasden cinsî münasebette bulunmak

  Bunun delili şu ayettir:

  Fecrin beyaz ipliği, siyah ipliğinden ayrılıncaya kadar yeyin, için Sonra gece oluncaya (güneş batıncaya) kadar orucu tamamlayın Mescidlerde itikafta iken hanımlarınıza yaklaşmayın (Bakara/187)

  Ayette geçen ´beyaz iplik´ten maksat, gün ışığı, ´siyah iplik´ten maksat ise gece karanlığıdır Fecr ufukta yatay bir şekilde meydana gelen ve gecenin sona erdiğini gösteren ışıktır

  Ayetteki ´onlara yaklaşmayın´ ibaresinden maksat, itikafta iken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmamaktır Eğer kişi unutarak hanımıyla cinsî münasebette bulunursa orucu bozulmaz Bu, unutarak yeyip iç-meye kıyas edilir

  4 İstimna

  İstimna kişinin hanımını öpmesi veya dokunması suretiyle veya el vasıtasıyla menisinin akmasıdır Oruçlu iken bu kasden yapılırsa oruç bo-zulur Ancak herhangibir sebepten ötürü isteği dışında olursa oruç bo-zulmaz Karısını veya kocasını öptüğünde şehveti harekete geçecek olan kişinin bunu yapması tahrimen mekruhtur Çünkü orucun ifsad olma tehlikesi vardır Bu, kasden orucu ifsad etmeye çalışmak gibidir Öpmekle şehveti harekete geçmeyen kişinin de öpmeyi terketmesi evlâdır

  Hz Aişe´den şöyle rivayet edilmiştir: ´Hz Peygamber, oruçlu olduğu halde beni öperdi Halbuki hanginiz Hz Peygamber´in nefsine hâkim oluşu kadar nefsine hâkim olabilir?´[3>

  Âlimler, Hz Aişe´nin sözünün şu anlama geldiğini söylemişlerdir: ´Sizin için hanımlarınızı öpmemek daha iyidir Vehme kapılarak kendinizi Hz Peygamber gibi saymaya kalkışmayın Peygamber için mubah olan şeyin size de mubah olduğunu düşünmeyin Çünkü Hz Peygamber nefsine mâlikti; şehvetine kapılmaktan ve cinsî münasebette bulunmaktan emindi Siz ise bunlardan hiçbir zaman emin olamazsınız´

  5 Hayız ve Nifas

  Hayız ve nifas, orucun sıhhatine mâni olan özürlerdir Bu bakımdan günün bir kısmında hayız veya nifas olan kadının orucu bozulur ve daha sonra orucunu kaza etmesi gerekir

  Hz Peygamber´e, kadının dininin nasıl noksan olduğu sorulunca, Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:

  Kadın hayız ve nifasîı olduğu zaman namazı terketmez mi, orucunu bırakmaz mı?[4>

  6 Akıl ve şuuru kaybetmek ve dinden çıkmak

  Tecennün etmek (delirmek) ve dinden çıkmak (irtidad), orucun sıhhatine manidir, Çünkü bunlar, kişiyi mükellef olmaktan çıkarır Ayrıca oruçlu kimse, orucu ifsad edecek şeylerden kaçınmalıdır ki orucu sahih olsun Oruç, fecrin tulûundan başlar, güneşin batışına kadar devam eder Eğer oruçlu bir kimse, fecrin doğmadığını zannederek orucu bozan şeylerden birini yaparsa, sonra da fecrin doğduğu anlaşılırsa orucu bozulur Ancak Ramazan ayının hürmetine binaen o gün akşama kadar birşey yeyip içmemeli ve daha sonra da orucunu kaza etmelidir

  Yine günün sonunda güneşin battığını zannederek iftar eden kişinin -güneşin batmadığı anlaşılırsa- orucu bozulur Daha sonra orucunu kaza etmesi gerekir

  Orucu bozanlardan cinsel ilişki dışındakiler için sadece bir gün kaza orucu gerekir Ancak cinsel ilişkiye girenlerin hem kaza hem de 2 ay keffaret orrucu tutmaları lazımdır

  [1> Müslim/1155, Buharî/1831, (Ebu Hüreyre´den)
  [2> Ebu Dâvud/2380, Tirmizî/720 ve başka muhaddisler, (Ebu Hüreyre´den)
  [3> Müslim/1106
  [4> Buharî/298, Müslim/80, (Ebu Said´den)  Paylaş
  Şafii fıkhında orucu kasten bozana kefaret gerektirir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Orucu bile bile bozması halinde kefarete tabi tutulur. Hangi mezhepte olursa olsun bu hüküm bu şekildedir. Niyet edildiği halde orucun bozulması altmış bir günlük kefaret gerektirir.unutulan oruç kaza gerektirirmi