Soru ve Cevaplarla İslam ve Oruç Soruları Forumundan İslamda kaç çeşit oruç vardır bu oruçlar nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslamda kaç çeşit oruç vardır bu oruçlar nelerdir?

  Reklam
  Orucun Çeşitleri

  Farz oruç, nafile oruç, haram oruç ve mekruh oruç olmak üzere dört çe*şit oruç vardır.

  1. Farz oruç
  Bu da kendi içinde üç kısma ayrılır:a) Zamanın kendisi sebebiyle farz olan oruç. Ramazan ayında tutulan oruç gibi.b) Bir sebepten ötürü farz olan oruç. Kefaret için tutulan oruç gibi.c) Kişinin, tutmak için kendini yükümlü kıldığı oruç. Adak orucu gibi.

  2. Nafile oruç
  Farzlardan ayrı olarak kişinin kendi arzu ve isteğiyle tuttuğu ve tutmakla da Allah'ın rızâsına ermeyi amaçladığı oruçlara nafile oruç denir. Bununla il*gili olarak bir hadis-i şeriflerinde sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Allah yolunda bir gün oruç tutan kişi ile cehennem arasına Allah, yer*le gök arası mesafesi kadar geniş bir hendek koyar."(Tirmizî, Cihâd, 3.)

  Nafile oruçlara örnek olarak şunlar gösterilebilir:
  a) Gün aşırı tutulan oruç. Bir gün oruç tutmak, bir gün tutmamak ve bu*nu yıl boyu sürdürmek. Hz. Davud (a.s) bunu hep yaparmış. Bunun en fazi*letli oruç şekli olduğunu bildiren sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyur*muştur: "Orucun en faziletlisi Davud'un (a.s) tuttuğu oruçtur. O bir gün tutar, bir gün tutmazdı. Bundan daha faziletli bir oruç yoktur." (Buhârî, Savm, 55.)b)

  Her ayda tutulan üç gün oruç. Bunun en faziletli şekli, eyyâm-ı bîdde yani her kamerî ayın 13,14 ve 15. günlerinde tutulmasıdır. Bununla ilgili ola*rak nakledilen bir rivayette anlatıldığına göre sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Ebû Zer-i Gıfârî hazretlerine şöyle bir tavsiyede bulunmuştur: "(Her) aydanüç gün oruç tuttuğunda 13,14 ve 15. günlerinde oruç tut." (Tirmizî, Savm, nr. 755.)
  c)
  Her haftanın pazartesi ve perşembe günlerinde tutulan oruç. Üsâme b. Zeyd'den (r.a) gelen bir rivayette, Hz. Peygamber (s.a.v) pazartesi ve per*şembe günlerinde oruç tutardı. Kendisine bunun fazileti sorulduğunda şöyle buyurmuştur: "İnsanların amelleri pazartesi ve perşembe günlerinde (Allah'a) arzedilir. Ben de oruçlu iken amelimin (Allah'a) arzedilmesini isterim." (Tirmizî, Savm, 44.)
  d)

  Şevval ayında tutulan altı günlük oruç: Bu altı günlük oruç peş peşe tu*tulabileceği gibi fasılalı olarak da tutulabilir. (Şirbînî, Mugni'l-Muhtâc, 2/184.)
  Ama ramazan bayramının ilk gününden sonra peş peşe tutulması müstehaptır. Ashâb-ı kiramdan Ebû Ey-yûb-i Ensârî'den gelen bir rivayette bu orucun fazileti hakkında sevgili Pey*gamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ramazan orucunu tutup ardından altı gün şevval orucunu tutan kişi, senenin tamamında oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204.)e)

  Arefe günü tutulan oruç. Hac ibadetini eda etmekle meşgul olmayan*ların zilhicce ayının dokuzuncu günü olan arefe gününde oruç tutmaları sün*nettir. Bu günde oruç tutmanın faziletini bildiren bir hadis-i şeriflerinde sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:"Arefe günü tutulan orucun, geçen yılın ve gelecek yılın günahlarına ke*faret olacağını Allah'ın rahmetinden umuyorum." (Müslim, Sıyâm, 196; Tirmizî, Savm, 46; İbn Mâce, Sıyâm, 40.)
  f)

  Zilhicce ayının başından kurban bayramına kadar geçen dokuz günün oruçlu geçirilmesi. Hac ibadetini eda etmekle meşgul olanların arefe günü oruç tutmaları sünnete uygun değildir. Hz. Hafsa bu orucun fazileti hakkında şöyle demiştir: "Peygamber (s.a.v) dört şeyi asla ihmal etmezdi: Aşure günü orucu, zilhiccenin başından kurban bayramına kadar geçen dokuz günün oru*cu, her aydan üç günlük orucu ve sabah namazının farzından önce kılınan iki rek'atlık sünnet namazını." (Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, 4/238.)
  S.İslmyt  Paylaş
  İslamda kaç çeşit oruç vardır bu oruçlar nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Orucun ÇeşitleriFarz oruç, nafile oruç, haram oruç ve mekruh oruç olmak üzere dört çe*şit oruç vardır.

  1. Farz oruç
  Bu da kendi içinde üç kısma ayrılır:a) Zamanın kendisi sebebiyle farz olan oruç. Ramazan ayında tutulan oruç gibi.b) Bir sebepten ötürü farz olan oruç. Kefaret için tutulan oruç gibi.c) Kişinin, tutmak için kendini yükümlü kıldığı oruç. Adak orucu gibi.

  2. Nafile oruç
  Farzlardan ayrı olarak kişinin kendi arzu ve isteğiyle tuttuğu ve tutmakla da Allah'ın rızâsına ermeyi amaçladığı oruçlara nafile oruç denir. Bununla il*gili olarak bir hadis-i şeriflerinde sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Allah yolunda bir gün oruç tutan kişi ile cehennem arasına Allah, yer*le gök arası mesafesi kadar geniş bir hendek koyar."(Tirmizî, Cihâd, 3.)

  Nafile oruçlara örnek olarak şunlar gösterilebilir:
  a) Gün aşırı tutulan oruç. Bir gün oruç tutmak, bir gün tutmamak ve bu*nu yıl boyu sürdürmek. Hz. Davud (a.s) bunu hep yaparmış. Bunun en fazi*letli oruç şekli olduğunu bildiren sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyur*muştur: "Orucun en faziletlisi Davud'un (a.s) tuttuğu oruçtur. O bir gün tutar, bir gün tutmazdı. Bundan daha faziletli bir oruç yoktur." (Buhârî, Savm, 55.)

  b)
  Her ayda tutulan üç gün oruç. Bunun en faziletli şekli, eyyâm-ı bîdde yani her kamerî ayın 13,14 ve 15. günlerinde tutulmasıdır. Bununla ilgili ola*rak nakledilen bir rivayette anlatıldığına göre sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Ebû Zer-i Gıfârî hazretlerine şöyle bir tavsiyede bulunmuştur: "(Her) aydanüç gün oruç tuttuğunda 13,14 ve 15. günlerinde oruç tut." (Tirmizî, Savm, nr. 755.)
  c)

  Her haftanın pazartesi ve perşembe günlerinde tutulan oruç. Üsâme b. Zeyd'den (r.a) gelen bir rivayette, Hz. Peygamber (s.a.v) pazartesi ve per*şembe günlerinde oruç tutardı. Kendisine bunun fazileti sorulduğunda şöyle buyurmuştur: "İnsanların amelleri pazartesi ve perşembe günlerinde (Allah'a) arzedilir. Ben de oruçlu iken amelimin (Allah'a) arzedilmesini isterim." (Tirmizî, Savm, 44.)
  d)

  Şevval ayında tutulan altı günlük oruç: Bu altı günlük oruç peş peşe tu*tulabileceği gibi fasılalı olarak da tutulabilir. (Şirbînî, Mugni'l-Muhtâc, 2/184.)

  Ama ramazan bayramının ilk gününden sonra peş peşe tutulması müstehaptır. Ashâb-ı kiramdan Ebû Ey-yûb-i Ensârî'den gelen bir rivayette bu orucun fazileti hakkında sevgili Pey*gamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ramazan orucunu tutup ardından altı gün şevval orucunu tutan kişi, senenin tamamında oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204.)
  e)

  Arefe günü tutulan oruç. Hac ibadetini eda etmekle meşgul olmayan*ların zilhicce ayının dokuzuncu günü olan arefe gününde oruç tutmaları sün*nettir. Bu günde oruç tutmanın faziletini bildiren bir hadis-i şeriflerinde sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:"Arefe günü tutulan orucun, geçen yılın ve gelecek yılın günahlarına ke*faret olacağını Allah'ın rahmetinden umuyorum." (Müslim, Sıyâm, 196; Tirmizî, Savm, 46; İbn Mâce, Sıyâm, 40.)
  f)

  Zilhicce ayının başından kurban bayramına kadar geçen dokuz günün oruçlu geçirilmesi. Hac ibadetini eda etmekle meşgul olanların arefe günü oruç tutmaları sünnete uygun değildir. Hz. Hafsa bu orucun fazileti hakkında şöyle demiştir: "Peygamber (s.a.v) dört şeyi asla ihmal etmezdi: Aşure günü orucu, zilhiccenin başından kurban bayramına kadar geçen dokuz günün oru*cu, her aydan üç günlük orucu ve sabah namazının farzından önce kılınan iki rek'atlık sünnet namazını." (Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, 4/238.)
  S.İslmyt
 3. 3
  islamda Farz oruç, nafile oruç, haram oruç ve mekruh oruç olmak üzere 4 çeşit oruç vardır.kaç çeşit oruç vardır,  kaç tür oruç vardır,  kac cesit oruc vardir,  kaç çeşit oruç var,  kaç türlü oruç vardır,  kaç çeşit oruç vardır bunlar nelerdir,  kaç çeşit oruç vardır nelerdir