Soru ve Cevaplarla İslam ve Oruç Soruları Forumundan Nafile oruç bozulduğunda ne yapmalıyız? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Nafile oruç bozulduğunda ne yapmalıyız?

  Reklam
  Nafile orucu bozanların kaza orucu tutacağına dair şöyle bir hadis bulunmaktadır:

  Aişe radıyallâhu anhâ demiştir ki: “Biz oruçlu iken Hafsa ile bana bir hediye getirildi. Biz de oru-cumuzu bozduk, sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem odaya girdi. Kendisine: “Ya Rasûlallah! Bize bir hediye getirildi, onu canımız çekti ve orucumuzu bozduk”, dedik. O da “Size günah yok (ancak) onun yerine başka bir gün oruç tutu-nuz” buyurdu. (Tirmizi, Sıyâm, 36; Ebu Davud, Savm, 73)

  İmam-ı Azam ve İmam Mâlik bu hadise dayanarak başladığı nafile orucu bozan kişiye ka-zanın vâcip olduğunu söylemişlerdir. Gerçi bu hadis zayıftır. Çünkü râviler arasında tenkide uğrayan Zümeyl vardır. Fakat bu hadis İbn Hibbân, İbn Ebî Şeybe ve Taberânî tarafından başka senedlerle de rivayet edilmiştir.

  Bu görüşte olanlar ayrıca “Amellerinizi bozmayınız” (Muhammed, 47/33), ve “orucu geceye kadar tamamlayınız” (Bakara, 2/187) manalarındaki ayetleri de görüşlerine delil almışlardır. Çünkü bu son ayette, orucun geceye kadar tamamlanması emredilirken farz veya nafile olduğu-na dair bir ayırım yapılmamıştır.

  Konu ile ilgili olarak Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali‘nde şu bilgiler yer almaktadır:

  “Nafile oruçların tutulmalarını zorunlu kılacak dinde bir sebep yoktur. Bunlar, yalnız sevap kazanmak için dileyenlerin tutacakları oruçlardır. Ancak böyle bir oruç tutulmaya başlandıktan sonra bozulacak olursa, onun kazası gerekir. Bu kazanın sebebi de, böyle bir ibadete Hak rızası için başlanmış olmasıdır ki, bunu yarıda bırakmak caiz olmayacağından kaza şeklinde tamamlanması vacip olur.” (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, İstanbul, 1986, s. 255-256.)

  Şafii ve Hanbelîler ise nafile orucu bozmanın kazayı gerektirmediği görüşündedirler.


  Paylaş
  Nafile oruç bozulduğunda ne yapmalıyız? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Nafile oruç tutmak yani sadece Alla rızası için oruç tutulup bu oruç bozulduğunda başka bir gün tutulması gerekir. Bir söz yerine geçtiği için başka bir gün bu sözün telafi edilmesi gerekmektedir. 3. 3
  Nafile oruçu bozduğunuzda hanefide kaza edersiniz Şafii ve Hanbelîler ise nafile orucu bozmanın kazayı gerektirmediği görüşündedirler.