Soru ve Cevaplarla İslam ve Oruç Soruları Forumundan Tutulamayan ramazan orucunun fidyesi ne zaman verilir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tutulamayan ramazan orucunun fidyesi ne zaman verilir?

  Reklam
  Tutulamayan ramazan orucunun fidyesi ne zaman verilir?  Fidyeler, yalnız bir fakire verilebileceği gibi, birden fazla fakirlere de verilebilir. Ramazan içinde verilebileceği gibi, evvelinde veya sonunda da verilebilir.
  Oruç tutma gücünde olmayan kimse, fidye verebilecek kadar zengin de değilse, yapacağı iş, Allah`tan af ve mağfiret dilemektir. Fidye vermek mecburiyeti, onun üzerinden kalkmıştır.
  Bir kimse fidyesini verse, sonrada oruç tutabilecek duruma kavuşsa, evvelâ verdiği fidyelerle yetinemez, tutamadığı oruçları kaza gerekir. Bu durumda; kaza etmeden ölürse, oruç borcunun ödenmesi için varislerine vasiyette bulunması gerekir. Sıhhatine kavuşmadan vefât edecek olsa verdiği fidyeler kâfi gelir, vasiyette bulunması gerekmez.
  İbâdetlerden oruç hakkındaki fidye, ayetle sabittir:
  "O size farz kılınan oruç, sayılı günlerdir. O günlerde sizden kim hasta, yahut seferde olur da oruç tutmazsa, tutamadığı günler sayısınca, sıhhat bulduğu veya yolcu olmadığı başka günlerde oruç tutar. Fazla ihtiyarlık veya ağır hastalık gibi sebeblerle oruç tutmaya gücü yetmeyenler üzerine, bir yoksul doyuracak kadar fidye vermek lâzımdır..." (Bakara, 2/184).
  Ayetten de anlaşılacağı gibi; hastalar ve yolcular, oruçlarını daha sonra kaza edebilirler. İhtiyarlık ve devamlı hastalık gibi sebeplerle daha sonra kaza etme imkanı bulamayanlar ise fidye verirler.
  Fidye, bir fakiri bir gün doyurmak demektir. Bir Müslümanın böyle mazeretlerden dolayı hayattayken tutamadığı ve fidyesini de ödemediği oruç borcu varsa; öldüğünde, malından, tutamadığı oruçlar kadar fidye verilmek suretiyle borcundan kurtarılır. İşte bu ameliyeye ıskât-ı savm denir. (Ş.İ.A.)
  İki üç yıl önce tutamadığınız oruçların fidyesini şimdi de verebilirsiniz


  Paylaş
  Tutulamayan ramazan orucunun fidyesi ne zaman verilir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dinimizin kolaylaştırıcı bir din olduğunu bir kez daha gösteren fidye usulü ile oruç tutmaya gücü yetmeyen ve kazasını dahi eda edemeyecek kadar yaşlı ve hasta olan kişilerin durumu iyi olmayan kişilere vermesi ile üzerinden kalkmış olmaktadır.Oruç borçu kimlere verilir,  tutulmayan orucun fidyesi kimlere verilir,  hamileyken tutulmayan orucun kefareti,  tutulamayan orucun fidyesi 2013,  tutulmayan orucun fitresi,  oruç fidyesi ne zaman verilir,  tutulmayan orucun fidyesi