Soru ve Cevaplarla İslam ve Oruç Soruları Forumundan Az da olsa bazı alevi köylerinde şöyle bir hurafeye hala inanılıyor: Deniliyor ki, oruç, aslında üç gün olarak farz kılınmıştı. Cebrâil Aleyhisselâm, orucun farz oluşu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Az da olsa bazı alevi köylerinde şöyle bir hurafeye hala inanılıyor: Deniliyor ki, oruç, aslında üç gün olarak farz kılınmıştı. Cebrâil Aleyhisselâm, orucun farz oluşu

  Reklam
  Az da olsa bazı alevi köylerinde şöyle bir hurafeye hala inanılıyor: Deniliyor ki, oruç, aslında üç gün olarak farz kılınmıştı. Cebrâil Aleyhisselâm, orucun farz oluşu hakkındaki ayeti getirdiğinde, peygamber efendimizi (asm.) Medine’de bulamadı; ay

  Yazar: Mehmet Kırkıncı 2006-05-11

  Bu iddianın ne kadar safsata olduğu, şu hakikatlerin ışığı ile açıkça ortaya çıkar: Evvela, Kur’ân-ı Kerim’de oruç, gün olarak değil, ay olarak farz kılınmıştır. Yirmi dokuz, yahut otuz gün denmemiş, şehr-i Ramazan (Ramazan ayı) ( Bakara Sûresi, 185) diye buyrulmuştur. Kaldı ki, Kur’ân-ı Kerim’de rakam yok, harf vardır. Yani, oruç için, üç diye bir rakam verilmemiştir ki, sinek onun önüne bir nokta koymakla üçü otuz yapmış olsun.

  Diğer taraftan, Cebrâil Aleyhisselâm’ın Resulüllah Efendimizi (asm.) Medine’de bulamaması diye bir şey düşünülemez. Zira, Cebrâil (as.) her şeyi bilen ve gören Allah’ın (cc.) elçisidir. O, binlerce yıldızda bir anda bulunup, Allah’ın emirlerini meleklere tebliğ ettiği gibi, aynı anda Arş-ı A’zam’da Rabbine secde eden ve yine aynı anda Resulüllah’a vahiy tebliğ eden büyük bir melektir. Vahiy tebliği için o, belli bir mekâna değil, doğrudan Resulüllah Efendimizin yanına gelirdi.

  Farz-ı muhâl olarak, Cebrâil’in (as.) Peygamber Efendimizi (asm.) bulamadığı bir an için düşünülse dahi, o an, her şeyi bilen, her yerde, ilmiyle, kudretiyle hazır ve nâzır olan Allah, elbette o emin elçisini ikaz buyurur ve Resulüllah Efendimizin (asm.) yerini haber verirdi.  Paylaş
  Az da olsa bazı alevi köylerinde şöyle bir hurafeye hala inanılıyor: Deniliyor ki, oruç, aslında üç gün olarak farz kılınmıştı. Cebrâil Aleyhisselâm, orucun farz oluşu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayeti kerimede de açık bir şekilde ifade edildiğine göre oruç ay olarak tutulması gereken bir farzdır. Hadisi şeriflerde de ramazan ayının otuz gün olarak görülmektedir.