Soru ve Cevaplarla İslam ve Oruç Soruları Forumundan şevval Içerisinde Altı Gün Oruç Tutmak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  şevval Içerisinde Altı Gün Oruç Tutmak

  Reklam
  759- Ebû Eyyûb (ra)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (sav) şöyle buyurdular: “Kim Ramazan orucunu tutar ona Şevval’den altı gün daha eklerse tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibidir” (Müslim, Sıyam: 39; İbn Mâce, Sıyam: 33)
  şevval Içerisin ž Bu konuda Câbir, Ebû Hüreyre ve Sevbân’dan da hadis rivâyet edilmiştir
  Tirmîzî: Ebû Eyyûb hadisi hasen sahihtir İlim adamlarından bir kısmı bu hadisle Şevval’de altı oruç tutmayı müstehab görmüşlerdir
  İbn’ül Mübarek der ki: Her aydan üç gün oruç tutmak güzel bir oruçtur Bazı hadislerde bu orucun Ramazan orucuna ilave edileceğini ve bu ayın ilk günlerinde tutulmasını tercih ettiğini fakat değişik günlerde de tutulursa caiz olacağını söyler
  Tirmîzî: Abdulaziz b Muhammed bu hadisi Saffan b Süleym’den, Sa’d b Saîd’den, Ömer b Sabit’den ve Ebû Eyyûb’tan bu şekilde rivâyet etmiştir Şu’be ise Verka b Ömer’den, Sa’d b Saîd’den bu hadisi rivâyet etmiştir Sa’d b Said, Yahya b Saîd el Ensarî’nin kardeşidir Bazı hadisçiler Sa’d b Saîd’i hafızası yönünden tenkit etmişlerdir Hennâd’ın bize bildirdiğine göre; Huseyn b Ali el Cufî, İsrail’den, Ebû Musa’dan, Hasan’ı Basrî’den aktardığına göre Hasan’ı Basrî’ye, Şevval’den tutulacak altı gün orucu hatırlatıldığında diyor ki: “Bu ayda tutulan oruçla Allah; Tüm seneyi oruçla geçirmiş gibi razı olmuştur”


  Paylaş
  şevval Içerisinde Altı Gün Oruç Tutmak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Şevval ayında oruç tutmak peygamber efendimizin sünnetleri arasındadır. Bu ayın manevi değerinden dolayı ramazandan sonra bayramın ikinci gününden itibaren altı gün oruçlu olarak geçirmek büyük sevaptır.