Soru ve Cevaplarla İslam ve Oruç Soruları Forumundan Ramazan Ay'ının belirlenmesi için, Hilal'in rüyeti ve içtimaı konusunda bilgi verir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ramazan Ay'ının belirlenmesi için, Hilal'in rüyeti ve içtimaı konusunda bilgi verir

  Reklam
  İslam ülkelerinin Ramazan orucuna farklı başlamasını içtima veya rüyeti esas almaya bağlıyorlar Ramazan Ay'ının belirlenmesi için, Hilal'in rüyeti ve içtimaı konusunda bilgi verir misiniz?

  İçtima: Ay, Dünya etrafında belirli bir yörünge üzerinde dolanmakta ve her dolanımında bir kez güneş ile aynı doğrultuya gelmektedir Sırasıyla Dünya, Ay ve Güneş üçlüsünün aynı doğrultuya geldiği bu ana “İçtima” veya “Kavuşma” denir ki, bu Astronomik aybaşının başlangıcıdır İçtima anında Ay’ın karanlık yüzü dünyaya dönük olduğundan, Hilâl’in dünyanın hiç bir yerinden görülmesi ilmen mümkün değildir

  Ru’yet: Hilalin içtima durumundan çıkıp, görülebilir bir parlaklığa ulaşabilmesi için, Ay’ın içtima doğrultusundan en az 8 derece ayrılması (bu süre 12 ile 16 saat arasında değişmektedir) ve güneş battığı anda hilalin ufuk yüksekliğinin en az 5 derece olması gerekmektedir ki bu, Hilal’in görülebilme olayı Kameri Aybaşı’nın başlangıcıdır

  Buna göre Ramazan Ayı’nın başlangıcı, İçtima anı değil, Rüyet halidir Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı takvimler de Hilal’in Rüyet’ine göredir Doğrusu da budur


  Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının açıklaması ve verdiği örnek şöyledir:


  30 Ağustos 2008 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 2159 da Kavuşum (İctima), 31 Ağustos Pazar günü Türkiye saatiyle 1231 de Ru’yet olacak ve hilal ilk defa Avustralya’nın batısından itibaren görünmeye başlayacaktır Cumartesi günü Ankara’da ay güneşten 18 dk, Mekke’de 17 dk önce batacağı ve her iki şehrin ufuk çizgilerinin altında bulunacağından kesinlikle görülemeyecektir Pazar günü ise ay; Ankara’da 8 dk Mekke’de 20 dk sonra batacak olmasına ve Ankara’da 0 derece 59 dakika, Mekke’de ise 3 derece 51 dakika ufuk çizgisinin üstünde olmasına rağmen güneş ışınlarının kuvveti sebebiyle görülemeyecektir Kavuşumu esas alan bazı İslam ülkelerindeki Müslümanlar 31 Ağustos Pazar günü, Peygamberimiz (asv)'in uygulamasını esas alıp Ru’yeti, yani hilalin görülmesini takip eden günü Kameri aybaşı kabul eden Türkiye gibi diğer İslam ülkelerindeki Müslümanlar ise 1 Eylül Pazartesi günü oruç tutmaya başlayacaklardır Başkanlığımızın Ru’yeti Hilal Konferansı Kararları’na uygun olan Kameri ay başlangıcının tespiti ve uygulaması hakkında, vatandaşlarımızın hiçbir tereddüdü olmamalıdır

  Konuyla ilgili yapılan konferans


  İslam ülkeleri arasında olan bu ihtilafı çözümü amacıyla Başkanlığımızın, 1978 yılında 20 Müslüman ülkenin katılımıyla İstanbul’da Ru’yet-i Hilâl Konferansı düzenlediği kamuoyunun malumudur

  Söz konusu bu konferansta alınan kararların üçüncü maddesine göre;

  a) İçtima’dan (kavuşum) sonra Ay ile Güneş’in açısal uzaklığı 8 dereceden az olmamalıdır Bilindiği üzere Ru’yet, 7 ile 8 dereceler arasında başlamaktadır 8 derecenin esas alınmasında, ihtiyat bakımından görüş birliğine varılmıştır

  b) Güneş’in batışı anında Ay’ın ufuktan yüksekliğinin açısal değeri, 5 dereceden az olmamalıdır

  Sadece bu esasa göre normal durumlarda Hilâl’in çıplak gözle görülebilmesi mümkündür Başkanlığımızca hazırlanan takvimlerde de bu kararlar esas alınmaktadır

  Alınan bu kararlara rağmen, Hilâlin Ru’yetine değil de içtimaına itibar edilmesi nedeniyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bazı İslâm ülkeleri bir gün önce oruca başlayıp, bir gün önce bayram yapacaklardır

  Bunun dini ve ilmi hiç bir dayanağı yoktur ve yukarıda bahsedilen kararlara da aykırıdır

  Ramazan Hilali: 18 Aralık 1998 Cuma günü Greenwich saatiyle 22 43 (Türkiye saatiyle 19 Aralık Cumartesi günü 00 43, Suudi Arabistan saatiyle 01 43) de içtima, 19 Aralık 1998 Cumartesi günü Greenwich saatiyle 13 34 (Türkiye saatiyle 15 34, Suudi Arabistan saatiyle 16 34) de ru’yet olacak ve hilal ilk defa Türkiye ve Suudi Arabistan’ın doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır

  Ramazan ayının içtiması Greenwich’e göre 18 Aralık Cuma, ru’yeti ise 19 Aralık Cumartesi gibi ayrı ayrı günlere rastladığı için içtima’yı esas alıp bu takip eden günü de kameri aybaşı kabul eden bazı İslâm ülkeleri Ramazan ayına 19 Aralık Cumartesi günü, Peygamberimizin hadis-i mucibince; Ru’yet-i takip eden günü kameri aybaşı kabul eden Türkiye gibi bir kısım İslâm ülkeleri ise Ramazan ayına 20 Aralık Pazar günü başlayacaklardır

  Greenwich’e göre içtima günü olan 18 Aralık 1998 Cuma günü, ay güneşten, Mekke’de 11’dk Ankara’da ise 2’dk önce batmakta ve güneş battığı anda hilal; Mekke’de 2 derece 27’dk Ankara’da ise 0 derece 48 dk ufkun altında bulunduğundan dolayı kesinlikle görülememektedir Hilal görülememesine rağmen yukarıda ifade edildiği üzere içtima’yı esas alan ülkeler hilal görülmüş gibi 19 Aralık 1998 günü Ramazan ayına başlayacaklardır Bu uygulama Ruyet-i Hilal Konferansı kararlarına aykırıdır

  Ru’yet’in günü olan 19 Aralık 1998 Cumartesi günü ay güneşten; Mekke’de 37 dk Ankara’da 44 dk sonra batmakta ve güneş battığı anda hilal, Mekke’de 6 derece 44 dk Ankara’da ise 6 derece 15 dk ufkun üstünde bulunduğundan ve o saatte ayın parlaklığı güneşin ışınlarından daha kuvvetli olduğundan, ilk defa Türkiye ve Suudi Arabistan’ın doğusundan itibaren batıya doğru, batı ufku açık olan yerlerde net olarak görüleceğinden 20 Aralık 1998 Pazar günü Ramazan Ayının 1 günü olacaktır  Paylaş
  Ramazan Ay'ının belirlenmesi için, Hilal'in rüyeti ve içtimaı konusunda bilgi verir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ramazan ayının geldiğini ayın görünmesi ile belirlenmektedir. Günümüzde takvimlerden öğrenerek daha kolay hale gelse de eskiden aya bakarak oruç tutmaya başlanırdı.