Müslüman Hanımlar ve Örnek Müslüman Kadınlar Forumundan Kuran-ı Kerimde Örnek Kadınlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuran-ı Kerimde Örnek Kadınlar

  Reklam
  KURAN-I KERİM'DE ÖRNEK KADINLAR

  "Allah iman etmekte olanlara da Firavun'un karısını örnek olarak verdi. Hani demişti ki; "Rabbim bana kendi katında, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan kurtar. "

  "İmran'ın kızı Meryem'i de. Ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece biz de ona kendi ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O, (Rabbine) gönülden bağlı olanlardandı. " (Tahrim Suresi 11-,12)

  Kuran-ı Kerim müminler için bir müjde ve rehberdir. Allah'u Teala, kendisine; gönülden bağlı, itaatli, arınmayı içten arzu eden müminlere, Kur'an-ı Kerim'de en güzel ahlak örneklerini aktarmıştır. Bizim üstümüze düşen yükümlülük ise Allah'ın rızasını kazanmak için bize aktarılan ahlak, iman ve şahsiyet örneklerini en güzel şekilde kendi üstümüzde hayatımız boyunca yaşamak.

  En güzel ahlak, iman ve şahsiyet özelliklerini tabi ki Peygamberimizden öğreniyoruz. Mümin kadınlar için ise bunun dışında özel verilmiş örnekler var. Bunlardan biri Firavun'un karısı olmasına rağmen samimi iman sahibi olduğu için hem Firavun'dan, hem de zalimlerden kurtulmak isteyen ve cenneti talep eden Firavun'un karısı. İçinde bulunulan konum ne olursa olsun, kişi hidayet sahibi ise tüm zorluklara karşı durulacağına en güzel örnek. Allah'ın rızasının, küfürden yani iman etmeyenlerden kopup ayrılmakta olduğunu biliyor. Eğer Firavun'un nüfuzunu ve zenginliğini düşünecek olursak, o sarayları ve varlığı terk edip imanı seçtiği için ne kadar cesur ve samimi olduğu anlaşılıyor. Firavun ülkenin başındaki kişi; fakat buna rağmen hanımının imanlı olması, mümkün değilmiş gibi gözüken bir durumda Cenab-ı Hakk'ın dilemesi ile nasıl samimi iman sahibi olunduğuna en güzel örnek.


  "Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. "(Ali İmran Suresi 33)

  Hz. Meryem de alemler üzerine seçilen İmran ailesinden, İmran'ın kızı. Hz. Meryem'in de tüm yaşamı güzel ahlak için mümin kadınlara çok güzel bir örnek. Hz. İsa (s.a.v.) 'ın annesi olarak da ayrıca özel bir konuma sahip.

  Mümin kadınların üzerine düşen en mühim şey tüm müminlere örnek olan Peygamberlerimizin dışında ayrıca örnek verilen kadınları kendilerine model almak.
  Kadın; şefkatli, sevgi dolu bir varlıktır. "Kadının en cazibedar, en tatlı güzellliği, kadınlığa mahsus bir letafet ve nezaket içindeki hüsn-ü suretidir ve en kıymettar ve en şirin cemali ise ulvi, ciddi, samimi nurani şefkatidir. " diyor Bediüzzaman. Erkekten daha ayrı olan bu yapısından dolayı annelik görevi de kadına verilmiş.

  Ancak bu özelliklerin hiçbiri mümin kadının kararlılığını, sabrını, dirayetini ve samimiyetini değiştirmez veya azaltmaz. Aksine Cenab-ı Hakk'ın örnek verdiği Hz. Meryem ve Firavun'un karısı gibi güçlü, dirayetlidirler.
  alıntı
  Paylaş
  Kuran-ı Kerimde Örnek Kadınlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerimde ismi geçme şerefine nail olmuş iki isim bulunmaktadır. Bunlar hazreti Meryem ve firavunun eşidir. İkisi de teslimiyetini sadakatini en güzel şekilde göstermişlerdir.örnek kadınlar,  ornek musluman kadinlar,  kuranda kadın örnekleri,  kuranda musluman kadin ornekleri,  müslüman kadın örnek