Müslüman Hanımlar ve Örnek Müslüman Kadınlar Forumundan Hz. Meryem'in Hz. İsa ile Birlikte Kavmine Geri Dönmesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. Meryem'in Hz. İsa ile Birlikte Kavmine Geri Dönmesi

  Reklam
  Hz. Meryem'in Hz. İsa ile Birlikte Kavmine Geri Dönmesi
  Hz. Meryem ailesinden uzaklaşıp çekildiği ıssız bölgeden Hz. İsa ile birlikte geri döndüğünde, kavmindeki insanlar bu durumun Allah'ın yarattığı bir mucize olduğunu kavrayamamış ve Hz. Meryem'e yönelik birtakım çirkin iftiralarda bulunmuşlardır. Hem İmran ailesinin, hem de Hz. Meryem'in Allah'tan korkan dindar kimseler olduklarını, güzel ahlaklarını ve iffetlerine olan düşkünlüklerini bildikleri halde, onu 'şaşırtıcı bir iş yapmış olmakla' itham ederek iftira atmışlardır. Allah Kuran'da kavminin Hz. Meryem'e yönelik bu iftiralarını şöyle bildirmiştir:
  Böylece onu taşıyarak kavmine geldi. Dediler ki: "Ey Meryem, sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi ve annen de azgın, utanmaz (bir kadın) değildi." (Meryem Suresi, 27-28)
  Kuşkusuz bu durum Hz. Meryem için Allah'tan gelen bir denemedir. İffetini koruyan, Allah'tan korkup sakınan bir kimse olmasına rağmen, kavminin bu yöndeki iftiralarına maruz kalmıştır. Bu kimseler aslında onun üstün ahlakına ve şerefli yaşantısına çok yakından şahit oldukları halde, yine de bu durumu görmezlikten gelmişlerdir. Hz. Meryem ise, üstün ahlakıyla yine Allah'a sığınmış ve onların bu iftiralarına karşı Allah'ın en güzel karşılığı vereceğini bilerek tevekkül etmiştir.


  Paylaş
  Hz. Meryem'in Hz. İsa ile Birlikte Kavmine Geri Dönmesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hazreti Meryem hazreti İsa'ya hamile kaldıktan sonra huzur içinde hamileliğini geçirebilmesi için ıssız bir yere gitme emri verilmiştir. Doğum yaptıktan sonra ise bu mucizeye inanmak istemeyenler çirkin iftiralarla karşılamıştır.hz isa kavmi