Müslüman Hanımlar ve Örnek Müslüman Kadınlar Forumundan Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Hanımları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Hanımları

  Reklam
  Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Hanımları

  Bu konu Nebevî sîretin önemli bir parçasıdır. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hanımlarından söz etmek, bir bakıma Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den söz etmektir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hanımları, Müslüman hanımlar için birer numûnedir. Bu açıdan bakıldığında o güzîde hanımların hayatları ve Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile olan birliktelikleri ayrı bir önem kazanır.
  Bilindiği gibi aile, bir toplum içinde en önemli kurumu oluşturmaktadır. Bu açıdan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in aile hayatı, Müslümanların örnek almaları gereken ve şeriatın aile hayatına taalluk eden kısmına ışık tutacak en önemli hususlardan biridir.
  Allahu Teâlâ’nın Ahzâb sûresinde buyurduğu üzere Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizim için en güzel örnek teşkil eden bir numûnedir. Elbetteki aile hayatında da onun ve temiz eşlerinin yaşantısı bize ışık tutacak ve karşımıza çıkan ailevî meseleleri çözmemizde örnek olacaktır. İşte bu yüzden olsa gerek ki, Allahu Teâlâ Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşlerini ‘Mü’minlerin Anneleri’ diye vasfetmiştir.
  Ahzâb: 6
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in evlilikleri ve eşleri hakkında Mübarekfûrî şöyle demektedir:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e çeşitli amaçlar sebebiyle dörtten fazla evlenmesinin helal kılınması ümmetinden bir ayrıcalığı olduğu içindir. Allah Rasulü’nün nikâhladığı kadınların sayısı on üçtür. Bu hanımların ikisi onun vefatından önce, dokuzu da kendisinden sonra vefat etmiştir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki hanımı ile de zifafa girmemiştir. Kendisinden önce vefat eden iki hanımı Hatice ve Zeynep binti Huzeyme (Radiyallahu Anha)’dır.”
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hanımları nikâhlanma sırasıyla şunlardır:
  1−Hatice binti Huveylid Radiyallahu Anha
  2−Sevde binti Zem’a Radiyallahu Anha
  3−Aişe binti Ebi Bekir Radiyallahu Anha
  4−Hafsa binti Ömer bin el-Hattab Radiyallahu Anha
  5−Zeynep binti Huzeyme Radiyallahu Anha
  6−Ümmü Seleme Hind binti Ebi Ümeyye Radiyallahu Anha
  7−Zeynep binti Cahş Radiyallahu Anha
  8−Cüveyriye binti Haris Radiyallahu Anha
  9−Ümmü Habibe Ramle binti Ebi Süfyan Radiyallahu Anha
  10−Safiyye binti Huyey Radiyallahu Anha
  11−Meymûne binti Haris Radiyallahu Anha
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in evlenip gerdeğe girdiği bu on bir hanımın derecesi hakkında çok şey söylenmiştir. Şeyhülislâm (Rahmetullahi Aleyh) ise bu konuda Buhârî şerhinde şöyle demektedir:
  “Benim şu anda tercih ettiğim, üstünlüğün çeşitli durumlara ve hâllere göre değer kazandığıdır. Aişe (Radiyallahu Anha) ilim itibariyle üstündür, Hatice (Radiyallahu Anha) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e görevlerinde yardım etmesi itibarıyla üstündür. ‘Üstünlük, durumlara ve güzel huyların çokluğuna göredir’ demek yerinde olur.”
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu eşlerinin her birine bir gün tahsis edip nöbetleşe onları dolaşır, eşleri de nöbeti olanın evinde toplanırdı.
  Müslim: 1462/46
  alıntı  Paylaş
  Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Hanımları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin evlendiği kişiler Allahu teala tarafından seçilmiş kişilerdir. Ahlakları hayaları peygamber efendimize yakışır özelliklere sahip şahsiyetlerdir.sallahu ale ve sellem in hayatı