Müslüman Hanımlar ve Örnek Müslüman Kadınlar Forumundan Peygamber Efendimizin Eşleri: Safiyye binti Huyey Radiyallahu Anha Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamber Efendimizin Eşleri: Safiyye binti Huyey Radiyallahu Anha

  Reklam
  Safiyye binti Huyey Radiyallahu Anha

  Beni Nadir Yahudilerinin lideri Huyey bin Ahtab’ın kızı olan Safiyye (Radiyallahu Anha)Musa (Aleyhisselam)’ın kardeşi Harun (Aleyhisselam)’ın neslindendir. Bu kavim hicrî 4. yılda Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e komplo hazırladı. Yedi kat semanın üzerinden Allah (Azze ve Celle) bu planlarını Rasulü’ne bildirince İslâm ordusu bu Yahudi kavminin üzerine yürüdü ve kısa süren bir kuşatmadan sonra Medine’den çıkmayı kabul ederek teslim oldular.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onlara, silah hariç yanlarına diledikleri kadar mal ve eşya almalarına izin verdi. Buradan çıkarılan Yahudilerin büyük kısmı Hayber’e, bir kısmı da Şam tarafına gitmişlerdir.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hudeybiye’den döndükten sonra hicretin 7. yılının başında Hayber’e yürüdü. Uzun ve sıkıntılı bir kuşatmadan sonra Allah (Azze ve Celle) Hayber’in fethini nasip ettiğinde Yahudilerin lideri olan Huyey bin Ahtab da dâhil olmak üzere savaşçılar öldürüldü ve kadınlarla çocuklar esir alındı.
  Cebrail (Aleyhisselam)’ın çoğunlukla kılığına girerek vahiy getirdiği büyük sahabî Dihyetü’l-Kelbî (Radiyallahu Anh) bu esirlerin içinden bir cariye istedi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in müsaade etmesiyle bazı kaynaklarda ismi Zeynep diye geçen Huyey’in kızını kendisine cariye olarak seçti. Bunun üzerine birisi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek:
  −“Ey Allah’ın Nebisi! Dihye’ye Nadiroğulları ve Kureyzaoğullarının liderinin kızını verdin. O ancak sana layıktır” deyince Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Dihye (Radiyallahu Anh) ile cariyeyi çağırdı ve Dihye’den onu yedi kişi karşılığında satın aldı. Akabinde onu âzât ederek kendine nikâhladı ve hürriyetine kavuşturmasını da onun mehri yaptı.
  Hayber’den dönüşte Seddu’s-Sahba mevkisine ulaştıklarında Safiyye orada hayızdan temizlendi ve zifaf gerçekleşti. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onun düğün yemeği olan velîmesini yoğurt kurusu, hurma ve yağdan yapılan hays yemeği ile o bölgede verdi. Sonra Medine’ye döndüler.
  Buhari: 909, 2717, Müslim: 1365/84-88, Ebu Davud: 2995-2998
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in, savaşta hazır bulunsa da, bulunmasa da elde edilen köle ve mallardan bir hissesi vardı ki, buna ‘safiy sehmi’ denirdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu hissesini ister köle veya cariye ve isterse at vb. olsun ganimetin 1/5’i olan humusdan önce alırdı. Huyey’in kızı Safiyye de bu safiy hissesinden idi.
  Ebu Davud: 2991-2994
  Safiyye (Radiyallahu Anha) önce Sellam bin Mişkem’in nikahındaydı. Daha sonra ondan ayrılıp Kinane bin Ebi’l-Hukayk ile evlenmişti ve bu kocası da Hayber’de öldürülenler arasındaydı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına zifaf için girdirildiğinde gözlerinde bir morluk gördü. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nedenini sorduğunda Safiyye (Radiyallahu Anha) şöyle cevapladı:
  “Kocama ‘Ben ayın kucağıma düştüğünü gördüm’ diye rüyamı anlattığımda yüzüme sert bir tokat indirdi ve ‘Sen Medine’ nin kralını Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i mi arzuluyorsun?’ dedi. Safiyye sözüne devamla Babamı ve kocamı öldüren Allah Rasulünden daha çok buğzettiğim kimse yoktu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) durmadan bana özür beyan ederek:
  “Ya Safiyye! Baban Arap kabilelerini bana karşı kışkırttı, şöyle şöyle yaptı, böyle böyle yaptı” diye sürekli söyledi. Müteakiben içimde duyduğum bu duygu yok olup gitti.
  Heysemî: 9/251
  Safiyye (Radiyallahu Anha) yumuşak huylu ve akıllı bir kadındı. Bir gün Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yanına girdiğinde o ağlıyordu. Ağlama nedenini soran Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e:
  −“Hafsa bana ‘Yahudi kızı’ diye ta’rizde bulundu.” diye cevaplayınca Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −“Muhakkak ki sen Nebi Harun’un kızısın, amcan Musa da Nebi idi ve sen şimdi bir Nebi’nin nikâhı altındasın. O hangi hususta sana karşı övünüyor?” buyurarak onun gönlünü aldı.
  Tirmizi: 4146
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bu tesellisi, Safiyye validemizin yüreğindeki ateşi serinlettiği gibi sevgili eşinin kendisi için yegâne sığınak olduğunu da iyice idrak etmesini sağlamıştır.
  Asiler, Mü’minlerin Emîri Osman bin Affan (Radiyallahu Anh)’ın evini kuşatınca Mü’minlerin Annesi Safiyye (Radiyallahu Anha) kendi evinden Osman’ın evine bir kalas uzattı ve kuşatma süresince evinden ona yemek ve su taşındı.
  Tabakât: 8/128
  İbni Kesir (Rahmetullahi Aleyh)’in bildirdiğine göre Safiyye (Radiyallahu Anha) ibadet, takvâ, zühd, iyilik ve sadaka verme bakımından kadınların lideri ve hanımefendisiydi.
  İbni Kesir Büyük İslâm Tarihi: 8/83
  Cariyelerinden birisi Mü’minlerin Emîri Ömer (Radiyallahu Anh)’e gelerek:
  “Safiyye cumartesi gününü seviyor ve Yahudilerle ilişkisini devam ettiriyor” diye şikâyet etti. Ömer bunun sebebini öğrenmek isteyince validemiz:
  “Cumartesi gününü soruyorsun; Allah bana onun yerine cuma gününü verdiğinden beri o günü sevmiyorum. Yahudilerle ilişkime gelince; onların arasında akrabalarım var, onlarla İslâm’ın emri gereği sılai rahim yapıyorum” demiştir.
  El-İstîâb: 4/1872
  Safiyye binti Huyey (Radiyallahu Anha)’den 10 hadis rivayet edilmiş olup bunlardan birini Buhârî ve Müslim ittifakla sahihlerine almışlardır. Kendisinden de Ali bin Hüseyin, İshak bin Abdullah bin Haris, kölesi Kinane ve başkaları rivayet etmişlerdir.
  Bu, güzel olduğu kadar zekî ve şerefli validemiz Muaviye döneminde hicrî 50 yılında vefat etmiş ve Cennetu’l-Bâki’ye, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in diğer hanımlarının yanına defnedilmiştir.
  Allah ondan razı olsun.
  alıntı  Paylaş
  Peygamber Efendimizin Eşleri: Safiyye binti Huyey Radiyallahu Anha Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Safiye Binti Huyey, Yahudi kabilelerindendi. Babası ve eşi Müslümanların düşmanıydı. Savaştan sonra esir edilince ve Müslüman olduktan sonra peygamber efendimiz kendisine nikahlamıştır. Soyu hazreti Musa'ya dayanmaktadır.peygamber efendimizin yahudi eşi,  peygamberimizin yahudi eşi,  peygamberin yahudi eşi,  peygamber eşlerinden yahudi olan varmı,  peygamber efendimizin eşi safiyye,  peygamber efendimizin yahudi hanimi,  peygamber efendimizin yahudi eşi kimdir