Müslüman Hanımlar ve Örnek Müslüman Kadınlar Forumundan Hanımlarının Mü'minlerin Anneleri Olması Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hanımlarının Mü'minlerin Anneleri Olması

  Reklam
  Hanımlarının Mü'minlerin Anneleri Olması
  Doç. Dr. M. Akgül, Kur'ân'da Hz. Muhammed'in Özellikleri

  Bir beşer olarak olarak Hz.Peygamber de evlenmiş, onun da çocukları olmuş ve neticede her canlı için mukadder olan ölümü tatmıştır. Ve âhirete irtihal ederken de, arkasında hanımları kalmıştır. Ancak burada hassas bir nokta söz konusudur ki, bu da diğer insanların arkalarında bıraktıkları hanımlarının, başkalarıyla evlenmelerinde hiçbir sakınca bulunmazken, Resûlullah'ın hanımları bundan istisnâ edilmiştir. Yâni o vefat ettikten sonra, onun eşlerinden herhangi birisinin yeni bir evlilik yapması söz konusu değildir. Çünkü Hz. Peygamberin hanımları, mü'minlerin anneleri sayılmıştır. Nasıl kişinin, annesiyle evlilik yapması dînen yasaksa, annesi hükmünde olan Resûlullâh'ın eşleriyle de evlilik yapması yasaktır:"Peygamberin müminler üzerinde haiz olduğu hak, onların bizzat kendileri hakkında haiz oldukları haktan daha fazladır. (O, bir baba konumunda olduğundan) onun eşleri de müminlerin anneleridir. Akrabalar miras bakımından Allah'ın Kitabında, birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız müstesna, yani dostunuza vasiyetle bir mal bırakabilirsiniz. Bunlar Kitapta yazılıdır."(Ahzâb 33/6)"Ey iman edenler! Yemeğe izin verilmeksizin, vaktine de bakmaksızın, Peygamberin odalarına girmeyiniz. Fakat davet edildiğinizde hemen girin. Yemeği yeyince hemen dağılın, yemekten sonra sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz Peygamberi rahatsız ediyor, lakin utandığından ötürü, size karşı bir şey söylemiyordu. Oysa Allah, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Eğer müminlerin annelerinden birşey soracak veya isteyecek olursanız, onu perde arkasından isteyiniz. Böyle yapmanız, hem sizin hem de onların kalpleri yönünden daha nezihtir. Sizin Allah'ın Resûlünü rahatsız etmeniz ve kendisinin vefatından sonra onun eşlerini nikâhlamanız asla helal değildir. Çünkü bu, Allah katında büyük bir günahtır. (Ahzâb 33/53).

  Bunun hikmetiyle ilgili olarak denmiştir ki, dünyada iken Resûlullâh'ın zevcesi olanlar, âhirette de zevceleri olacaklardır. Cennette ise bir kadın, en son evlendiği kocasıyla beraber olacaktır. Dolayısıyla Hz.Peygamberin eşleri, evlenmemek sûretiyle, bu durumu te'min etmiş olacaklardır. Yüce Allah, babanın hanımını, oğluna haram kılmıştır. Çünkü hanım, insanın kıskançlık duyacağı ve hakkında münakaşaya girişeceği bir konumdadır. Oğulun, babasının nikâhındaki bir kadınla evlenmesi ise, sılâ-i rahîmi ve ana-baba hakkını ortadan kaldırıverir. Şurası da bir gerçektir ki, Hz.Peygamber (sav), insana babadan daha kıymetli, derece itibariyle daha üstün, memnun edilmeye daha lâyıktır. Zîra baba, evladını sâdece dünya için terbiye ederken, Hz. Peygamber, hem dünya, hem de ukbâ için eğitmektedir. Dolayısıyla onun eşlerinin, tıpkı babalarımızın eşleri gibi olması gerekmektedir. (1)

  Bir rivâyette sahâbelerden birisinin: "Şâyet Resûlullah vefat ederse, Hz.Âişe ile nikah yapacağım"dediği söylenmiştir ki, böyle bir şeyin, o sahâbinin derecesini düşürmeyeceği, zira daha önceki dinlerde bunu yasaklayan bir hükmün bulunmadığı, dolayısıyla müslümanların, hakkında bir hükmün olmadığı bir meselede serbest oldukları, ancak açık bir emir veya yasak geldikten sonra asla böyle bir fikir beyanında bulunmayacakları belirtilmiştir.


  [2] Râzî, Tefsîr, 25/169


  Paylaş
  Hanımlarının Mü'minlerin Anneleri Olması Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin eşleri tüm insanlığa Müslümanlara birer örnektir. Onların peygamber eşleri olmaları nedeniyle ve zaten içlerindeki samimiyet ve bağlılık nedeniyle amellerini ona göre yapmışlardır.peygamber eşleriyle evlenmenin yasak edildiği süre