Müslüman Hanımlar ve Örnek Müslüman Kadınlar Forumundan Ilk Müslüman Hz. Hatice Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ilk Müslüman Hz. Hatice

  Reklam
  Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed (a.s.m.), Hira`daki ulvî mazhariyetle İlâhî memuriyetini idrak etmiş ve kudsî risalet vazifesini yüklenmişti. Ancak bu ağır ve büyük vazifenin icabları vardı, onları yerine getirmek lazım geliyordu. Bunun ise, içinde bulunduğu cemiyette pek kolay olmayacağı kendisince muhakkak bilinen bir husustu.
  O anda, Efendimiz tek başına bir tarafta, bütün dünya bir tarafta yer alıyordu. Ve o, umum dünyaya Allah`tan aldığı emirleri tebliğ edecekti. Elbette bu, basit bir hâdise olarak görülemezdi.
  Allah Resûlü, dünyalar durdukça insanlığa nûr ve şeref olan vazifesine nereden ve nasıl başlaması gerektiğini de çok iyi hesaplıyordu.
  Durumu evvela en yakını bulunan hanımı Hazret-i Hatice`ye anlattı. Hazreti Hatice, ona tereddütsüz sadakat elini uzattı ve ilk Müslüman olma şerefine kavuştu.
  Resûl-i Ekrem Efendimiz, bundan sonra, Hazret-i Hatice`ye, Cebrâil`den (a.s.) öğrendiği şekilde abdest aldırdı ve yine Cebrâil`den öğrendiği sûrette imam olarak şerefli zevcesine iki rek`at namaz kıldırdı.
  Efendimizin kıldırdığı bu iki rek`at namaz163 imam olarak kıldığı ilk namazdır ve bir pazartesi gününün sonuna doğru kılınmıştır.164

  163. Önceleri, namaz ikişer rek`âttan, iki vakit (bizim sabah ve akşam namazlarına yakın bir vakitte) olarak farz kılınmıştı. Daha sonra buna gece namazı da (Teheccüd) ilâve olundu. Mi`râc`da vaktin beş vakit olarak tayin edilmesinden sonra, gece namazı farzı, ümmet için nafileye çevrildi. Ancak Resûl-ü Ekrem Efendimize farz olmakta devam etti.
  164. Tahirü`l-Mevlevî, Müslümanlıkta İbâdet Tarihi: 25

  Salih Suruç  Paylaş
  Ilk Müslüman Hz. Hatice Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz Mekke'lilerin yapmış olduğu sapkınlıklardan uzaklaşmak için hira mağarasına çıktığı bir vakitte kendisine vahyin gelmesi üzerine eve gider ve yorganın altına girer durumunu gören hazreti Hatice onu teskin ederek bu söylediklerine o anda iman etmiş ve ilk Müslüman şerefine erişmiştir.