Eğitim Bölümü ve Okul Öncesi Eğitim Forumundan Okul öncesi çocuğuna Uygun Oyunlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Okul öncesi çocuğuna Uygun Oyunlar

  Reklam
  Okul öncesi çocukla oyunlar öynarken eğitici ona birşeyler ögretecek oyunlar tercih etmemiz gerekir.

  Amaç kazanımına uygun bir kaç oyun.


  OYUN 1: AYŞE TEYZE

  KAZANIM : Farklı zeminler üzerinde yürür
  KAZANIM : Tek /çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.


  Çocuklar arasından bir ebe seçilir. Bu ebe “Ayşe teyze” olur. Çocuklar oyun alanında dağınık halde dururlar. Çocuklardan biri ebeye yaklaşır ve;
  “Ayşe teyze, bahçeye girebilir miyim?” der.
  Ayşe teyze; “Ne lazım, ne alacaksın?” diye sorar.
  Çocuk “elma alacağım” der.
  Ayşe teyze; “kaç tane?” diye sorar.
  Çocuk “10 tane” der.
  Bunun üzerine bütün çocuklar elma koparıyor gibi on kere çift ayakla zıplarlar.
  Kaynak: Bydigi Forum
  http://www.bydigi.net/cocuk/267735-d...ml#post1971509
  Oyun meyve sayısı değiştirilerek birkaç kez tekrarlanır.


  OYUN 2: BENİMLE GELİR MİSİN?

  KAZANIM : Farklı zeminler üzerinde yürür.
  KAZANIM : Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider  Çocuklar oyun alanında büyük bir daire oluştururlar. Yüzleri dairenin içine dönüktür. Aralarından bir ebe seçilir. Ebe dairenin dışında dolaşırken, bir çocuğun sırtına dokunur. Ve “benimle gelir misin?” der. Sonra dairenin etrafında koşmaya, sıçramaya, sekerek gitmeye başlar. Dokunulan çocuk ebenin yaptığı hareketlerin aynısını yaparak ebeyi yakalamaya çalışır. Ebeyi yakalayamazsa ve ebeye dairedeki yerini kaptırırsa o ebe olur. Oyun devam eder.


  OYUN 3 : DAİRE KAPMACA

  KAZANIM : Zemin üzerinde çizilen şekiller üzerinde yürür
  KAZANIM : Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
  KAZANIM : Çift ayakla ileri/geri sıçrar.  Yere çocukların sayılarından bir eksik daireler çizilir. Çocuklar arasından arasından bir ebe seçilir. Ebe çocukların arasında durur. Öğretmenin işareti ile daire içinde duran çocuklar birbiri ile yer değiştirirler, bu değişim sırasında ebe bir daire kapmaya çalışır. Açıkta kalan çocuk ebe olur,oyun tekrarlanır.


  OYUN 4 : KISKANÇ TAVUKLAR

  KAZANIM : Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider  Çocuklar oyun alanında iki eşit gruba ayrılırlar. Her gruptaki çocuklar birbirlerinin bellerinden sıkıca tutarlar. Baştaki çocuk “anne tavuk” diğerleri “civciv” olurlar. Anne tavuklar karşı grubun civcivini yakalamaya çalışırlar. Koşma ve kovalama sırasında gruplar koparsa o grup başarısız sayılır.
  Kaynak: Bydigi Forum
  http://www.bydigi.net/showthread.php?p=1971509


  OYUN 5 : SEKEREK YER KAPMACA

  KAZANIM : Tek /çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
  KAZANIM : Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
  KAZANIM : Çift ayakla ileri/geri sıçrar.


  Oyun alanında çocuklar dağınık halde dururlar. Her çocuğun durduğu yer tebeşirle küçük daire çizilerek belirlenir. Bir ebe seçilir. Ve ebe ortada durur. Çocuklar kendi aralarında işaretleşerek yer değiştirirler. Yer değiştirme sekerek olur. Bu sırada ebe boş gördüğü daireyi sekerek kapmaya çalışır. Ebe kimin yerini kaparsa o çocuk ebe olur.

  Büyük kasları kullanarak belli güç gerektiren denge hareketlerini
  yapabilme.


  BALON İLE DANS


  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Araç kullanarak ritmik hareketler yapar.
  • Sözel yönergelere uyarak belirli hareketler yapar.
  • Verilen yönergeye uyar.
  • Belirli bir mesafeye aralarındaki nesneyle gider.
  • Yönergelere uygun olarak ritmik hareketler yapar.


  Çocuklar ikili olarak eşleşirler. İki çocuğun arasına balon konulur. Müzik
  başlanır ve eşler balonu düşürmeden dans etmeye çalışırlar. Eşler balonu
  düşürsün diye komik hareketler yaparak güldürmeye çalışılır.


  KARPUZLARA BASMA


  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Sözel yönergelere uygun olarak belirli hareketler yapar.
  • Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  • Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
  • Belli bir engel üzerinden tek ayakla sıçrayarak atlar.
  • Belli bir engel üzerinden çift ayakla sıçrayarak atlar.


  Çocuklarla salonda gezintiye çıkılır, çocukların hayal etmesi sağlanır.
  Çocuklara fasulye torbalarını karpuz olarak düşündürülür. Çocuklara verilen
  komutla bu karpuzların üzerinden karpuzlara değmeden atlayarak tarlayı
  geçmeleri gerektiği söylenir ve oyun oynanır.Çocuklar yönergeye göre
  karpuzların üzerinden tek yada çift ayakla sıçrayarak atlar.  ENGEL PARKURU


  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Elindeki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider.
  • Verilen yönergelere uyar.
  • Topu göğüs seviyesinde tutarak yürür.
  • Topu düşürmeden başının hizasında tutarak yürür.
  • Topu karın hizasında tutarak yürür.


  Çocuklarla dışarıda gezintiye çıkılır.denge tahtasını çocukların köprü
  olarak düşünülmesi istenir.Çocuklara birer tane top verilir, çocukların
  ellerinde topla karşıya geçmeleri istenir.Ardından yerdeki ipin üzerinden
  yine ellerinde top varken yürümeleri gerektiği söylenir.Bu sefer çocukların
  topu değişik şekillerde karın, göğüs ve baş seviyesinde tutarak taşımaları
  istenir.


  YENGEÇ YÜRÜYÜŞÜ


  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Verilen yönergeye uyar.
  • Sözel yönergelere uygun olarak belirli hareketler yapar.
  • Verilen yönergeye uygun olarak istenilen pozisyonu alır.
  • Belirli bir mesafeye istenilen harekette yürüyerek gider.
  • Karnının üzerindeki nesneyi düşürmeden belirli mesafeye ilerler.


  Çocuklarla hayvanlar üzerinde sohbet edilir. Yengeçleri bilip bilmedikleri
  sorulur. Yengeçlerin özellikleri ve yürüyüş tarzları anlatılır ve öğretmen
  çocuklara gösterir. Çocuklarla beraber yengeç yürüyüşü yapılır. Bu sefer
  öğretmen her çocuğa bir fasulye torbası verir ve çocukların bu torbaları
  karınlarının üzerine koymalarını, yengeç yürüyüşüyle bu torbaları karşıya
  kadar düşürmeden taşımaları istenir. Deneme yapıldıktan sonra oyuna geçilir.

  AYNISINI YAP

  Bir ebe seçilir diğer çocuklar tek sıra halinde arka arkaya dizilirler her
  çocuk ebenin yaptığı hareketin aynısını yaparlar. ( geri geri yürümek,
  zıplamak, öne eğilmek, tek ayak üzerinde sekmek ve bunun gibi… ) ebenin
  yaptığı hareketleri yapamayan çocuk oyundan çıkarılır. Üç oyuncu kalıncaya
  kadar oyun devam eder. Son kalanlar arkadaşları tarafından alkışlanır
  HALAT ÇEKME
  Amaç 9enge gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
  Öğrenciler iki gruba ayrılır. Çocuklar kalın bir halatın her iki ucundan tutup kendi tarafına asılırlar. Arada bulunan çizgiyi geçen grup karşı tarafa misafirliğe gider.
  Kazanım 1:İpi kuvvetle asılır.
  Kazanım 2:asılmayla birlikte dengesini korur.


  TERAZİ OYUNU
  Amaç 9 : Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
  Çocuklar ikişerli grup olur. Eşer karşılıklı el ele tutuşurlar. Çocuklar hiç terazi gördünüz mü? “ Haydi bizde terazi olalım.”der. Bu şekilde çocuklardan biri oturur biri ayakta durur. Daha sonra biri kalkar diğeri oturur. Terazinin kefeleri gibi hareket ederler.
  Kazanım 1:Arkadaşına tutunup yere oturur.
  Kazanım ,2:Arkadaşına tutunup yerden kalkar.

  PRÜDEN GEÇME
  Amaç 9 : Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme.

  Uygulama:çocukları sıraya dizer. Yürüyüş tahtası köprü görevindedir. Altında da bir ırmak vardır. Çocuklar sırayla köprünün üzerinden ellerinde hulalop, top vb. cisimlerle karşıya geçerler.
  Kazanım 5enge tahtasından düşmeden yürür.
  Kzanım1:Elindeki cisimle denge tahtasında yürür.


  Amaç 9: Denge gerektiren belirli lokomotor hareketleri yapabilme.
  Kazanımlar:
  1.Belirli mesafeyi koşar.
  2.Belirli mesafeyi elinde yükle koşar.
  3.Koşarken yerdeki nesneyi alır.
  4.Yükü mesafenin sonuna bırakır.
  5.Koşan arkadaşından nesneyi alır.

  Oyun alanına bir dikdörtgen çizilir.Bu köprü olur.Çocuklar sayışarak dört tane nöbetçi çizerler.Nöbetçilerin her biri köprünün (dikdörtgenin) bir köşesinde durur.Görevleri, köprüden kimseyi geçirmemektir çünkü köprü fazla yük kaldırmaz.Ayrıca nöbetçiler açlardır ve diğer çocukların geçirmek istedikleri yiyeceklerden isterler.Diğer çocuklar, köprünün uzun kenarlarının dışında dururlar.Amaçları, karşıdan karşıya köprüyü enlemesine geçmektir ve geçerken de köprüdeki taşları kaldırmaktır.Bunu yaparken ellerindeki yiyecekleri köprünün karşısındaki komşularına götürmeye çalışırlar.Geçmek için köprüye giren çocuğu nöbetçiler kovalar, ona elle dokunmaya çalışırlar.Dokunulan çocuk vurulmuş olur.Oyun böylece devam eder.
  Paylaş
  Okul öncesi çocuğuna Uygun Oyunlar Mumine Forum