Eğitim Bölümü ve Okul Öncesi Eğitim Forumundan Dramanın eğitimdeki yeri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dramanın eğitimdeki yeri

  Reklam
  Dramanın eğitimdeki yeri  Çocuk oyun oynamaktan zevk alır. Kendini özgür hissettiği her ortamda arkadaş bulsun bulmasın, oyuncağı olsun olmasın oynar. Çocuk oyun yoluyla dünyayı olabileceği gibi ya da olmasını istediği gibi ele alabilir. Oyunlar sırasında gelecek yaşamı ile ilgili deneyimler kazanır. Yarına oyunlar aracılığı ile hazırlanır. Taklit eder, hisseder, yaşar ve öğrenir. Oyun oynamak bir çocuk için hava kadar, su kadar gereklidir. Oyun, çocuğun çevresiyle ilişki kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar. Oyun oynamayan çocuğun ruhsal gelişiminde mutlaka aksayan bir yan vardır.

  Drama çalışmaları, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Drama ile oyun iç içedir. Drama, bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar.

  Peki nedir drama?

  Drama [1]: "Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar geliştirerek canlandırmaktır. Yaratıcı drama, doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman soyut bir kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği "oyunsu" süreçlerde anlamlandırılması ve canlandırılmasıdır " Araştırmacılar insanın drama yoluyla farklı öğrenme yetilerini geliştirdiğini belirtirler [2].

  Yaşantıya Dayalı Öğrenme: Yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecinde, çocuğu merkeze alarak katılımcılığı artırmak ve çocuğu öğrenme sürecinin aktif öznesi haline getirmek amaçlanır.

  Hareket Yoluyla Öğrenme: Fiziksel aktivite deneyimleri, çocukların hareket becerilerini artırarak, kendilerine olan güvenini artırır. Dramada zihinsel gelişimin yanı sıra çocuğun bedenini tanıyıp, denetim altına alması, vücudunu tanıması ve keşfetmesi süreci gerçekleşir. Bilişsel ve psiko-motor öğrenme birlikte gerçekleşir.

  Aktif Öğrenme: Eğitim sistemi içinde anlatım yöntemi gibi tek yönlü iletişime dayanan yöntemler, günümüzde yerini öğrenci/öğrenen merkezli bir yönteme bırakmaya başlamıştır. Montessori yönteminde olduğu gibi çocuğa özel olarak geliştirilmiş araçlar yardımıyla kendini ve yeteneklerini keşfetmesi için olanak sağlanır. Çocuk drama yoluyla oyun oynarken ve doğaçlama yaparken merakı uyanır ve öğrenme sürecine aktif olarak katılmaya başlar.

  Etkileşim Yoluyla Öğrenme: Drama etkinliği sırasında arkadaşları arasına katılan çocuk, etkileşime geçerek işbirliğine gitmeyi ve paylaşmayı öğrenir.

  Sosyal Öğrenme: Piaget'e göre çocuğun zihinsel yapısının gelişmesindeki faktörlerden birisi sosyal deneyimdir. Çocuk etkileşim içinde olduğu gruplar sayesinde, etrafındaki modelleri gözlemleyerek ve yer yer taklit ederek yeni deneyimler kazanır. Drama etkinliği de bu sosyalleşme sürecine katkı sunabilir.

  Tartışarak Öğrenme: Dowling ve Dauncey'e göre sınıf içinde tartışma zengin bir öğrenme biçimdir. Dramadaki temel amaç, oyuna katılmak, yaşamak, tartışmak ve kendini ortaya koymak olduğu için, etkili bir öğrenme sürecine katkı sunabilir.

  Keşfederek Öğrenme: Drama etkinliği esnasında çocuğa problemin çözümünü söylemek yerine, problem çözümünü keşfedebilmesi için uygun ortamın sağlanması mümkündür. Amaç farkındalık yaratmak olmalıdır.

  Duygusal Öğrenme: Özellikle okul öncesi dönemde drama aktiviteleri yoluyla çocuğun beş duyusunu da kullanma olanağı sağlanır, böylece de öğrenmenin daha kalıcı olması sağlanabilir.

  Sonuç, eğitimde drama veya genel anlamda drama çocuğun zihinsel, dilsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve motor gelişimine katkı sunar ve estetik ve sanatsal bir beğeni kazanmasına aracılık yapar.

  [1] İnci San, Eğimde Yaratıcı Drama, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 23, sayı 2, s.573–582
  [2] Kaynak olarak Eğitimde Drama adlı kitaptan yararlanılmış ve bazı eklemeler yapılmıştır. Eğitimde Drama Ankara 2000, YA-PA Yayınları

  Doğa Koleji  Paylaş
  Dramanın eğitimdeki yeri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Çocukların oyun gelişimini ve kendini ifade etmesinde oldukça önemli bir yere sahip olan drama, çocuğun sosyalleşmesine de oldukça faydası vardır. 3. 3
  Ende anne ilede drama dersi veya farklı etkinlikler yapılabilir benim oğlum 3 yaşında biz beraber sessiz oyun oynuyoruz .