İslamda Namaz ve Namaz ve Önemi Forumundan Kadın ve namaz Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadın ve namaz

  Reklam
  KADIN VE NAMAZ

  Bu bölümde 94 cevap vardır.
  Namaz İle İlgili Hükümler

  1- Erkeğin Namazı İle Kadının Namazı Arasında Fark Yoktur
  Bazı fakihlerin bahsettiği farkların delili yoktur. “Namazı, benim nasıl kıldığımı görüyorsanız öyle kılın” hadisi umumidir. Sünnet olan: kadının namazı, rükûda, secdelerde ve kıraatte erkeklerin kıldığı gibi kılmasıdır. (İbn Baz)
  2- Kadın namaz kılarken, baldır, ayak, baş gibi avretinden bir şey görünürse namazı sahih olmaz. (İbn Baz)
  3- Namazda kadının elleri ve yüzü hariç her yeri avrettir. Lakin eğer yanında yabancı erkek varsa ellerini ve yüzünü de örter. (el-Lecnetud Daime)
  Kadın, Namazda Sesli Okur mu?
  4- Farz veya gece namazı gibi nafilelerde olsun fark etmez, namazlarda kadının kıraati sesli yapması, eğer yabancı erkek tarafından sesi işitilip fitneye düşmesi gibi bir endişe yoksa veya başkasının kıraatini karıştırmasına sebep olmayacaksa müstehaptır. (İbn Fevzan)
  5- Ama gündüz namazlarında kıraat sessiz olduğu için bu namazlarda sadece kendi işitebileceği şekilde okur. (İbn Fevzan)
  6- Kadının, üzerinde resim gibi şeyler bulunan elbiseyi giymesi haram olmakla beraber bu elbise içinde kıldığı namaz sahihtir.
  7- Namazda hapşırırsa sessizce kendi kendine “elhamdulillah” der. (İbn Fevzan)
  8- Namazda işaret etmek namazı bozmaz. Mesela senden birisi bir şey ister, sen de başınla veya elinle işaret ederek istediği şeyi gösterirsen bunda sakınca yoktur. (İbn Baz)
  9- Namazda fazla hareket etmek: Namaz kılan, boş şeyler için fazla hareket ederse, farz namazı iade etmesi ve bundan tevbe etmesi gerekir. Ama namazı bozan hareketi “üç hareket” ile sınırlandırmak delili olmayan zayıf bir görüştür. (İbn Baz)
  10- Kadının, bir kadın veya suret önünde namaz kılması: Kadının namazda kendisini meşgul edecek her şeyden uzaklaşması gerekir. Kendisinin dikkatini dağıtacak suret bulunan bir yerde namaz kılmamalıdır.
  11- Secde esnasında dirsekleri yere koymak: sünnet olan: farz veya nafile namazda dirsekleri kaldırmaktır. Secde halinde ellerine dayanmalıdır. (İbn Baz)
  12- Namaz kılanın burnundan kan gelirse: eğer kan az ise bu affedilmiştir. Bunu mendil gibi bir şeyle giderebilir. Eğer kan çoksa namazdan çıkar ve bunu temizler. Sonra yeniden namaza başlar. (İbn Baz)
  13- Kadın namaz kılarken kapı çalarsa:
  — Eğer nafile namaz kılıyorsa bunda genişlik vardır. Namazı kesip kapıya bakmasında sakınca yoktur.
  — Ama eğer farz namaz kılıyorsa acele etmesine gerek yoktur. Eğer önemli bir şeyi kaçırma korkusu varsa ellerini çırparak namazda olduğuna tenbih eder. (İbn Baz)
  14- Kendisinden sürekli idrar akıntısı gelen kadın: Namazı terk etmez. Onun özürlü gibi her namaz vakti için abdest alması ve pamuk gibi bir şey koyarak akıntıyı engellemesi gerekir. Böylece her namazı vaktinde kılmalıdır. (İbn Baz)
  15- Ruh taşıyan canlı resmi bulunan yerde namaz kılmak: Eğer müslüman namazı şartlarına uygun şekilde kılmışsa böyle bir yerde kıldığı namaz sahihtir. Lakin resim bulunmayan bir yer araştırması daha faziletlidir. (İbn Baz)
  16- Bilmeden kıble dışında bir yöne doğru namaz kılmak:
  — Eğer çöl gibi bir yerde bulunuyorsa kıbleyi araştırıp ictihad eder. Bu şekilde kıldığı namaz sahihtir, kazası gerekmez.
  — Ama eğer memleketinde ise, bilmeden yanlış yöne doğru kıldığı namazı kaza eder. Zira kıbleyi sorup öğrenme imkânı vardır. (İbn Baz)
  17- Eğer meşakkat vermeyecekse kadınların yatsı namazını geciktirmeleri daha faziletlidir. Lakin gece yarısından sonraya ertelemek caiz değildir. (İbn Baz)
  18- Namazdan çalmak: En büyük hırsızlık suçu, namazdan çalmaktır. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “Hırsızlık konusunda insanların en kötüsü namazından çalandır” buyurmuştur. Dediler ki: “Ey Allah’ın Rasulü! Kişi namazından nasıl çalar?” Buyurdu ki: “Rükûlarını ve secdelerini tam yapmaz” (Ahmed rivayet etmiştir.) Yani rükû ve secdelerde itminan miktarı kadar uzun durmaz.
  19- Namazda esnemeye engel olmalıdır. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “Sizden birisi namazda iken gücü yettiği kadar esnemeye engel olsun. Zira şeytan bu vesileyle girer” buyurmuştur. (Buhari) Bunun için eliyle ağzını kapamalıdır.
  20- Namazda iken kadının önünden bir kadın geçerse namazı keser mi?: Evet keser. Lakin eğer namazda önüne sütre koymuş olup, kadın bu sütrenin önünden geçerse veya seccade üzerinde namaz kılıyorsa ve kadın seccadenin önünden geçerse veyahut ne sütresi ne de seccadesi yoksa ve kadın secde edeceği yerin ilerisinden geçerse bu zarar vermez.
  Uyarı: Eğer imamın arkasında namaz kılıyorsa namazı kesilmez. Zira imamın sütresi, arkasındakilerin de sütresidir. (İbn Useymin)
  21- Eğer uçakta ise ve vaktin çıkmasından korkuyorsa, elbisesi necis olsa da namazı kılar. (el-Lecnetud Daime)
  22- Uçakta namaz: Uçak havada iken vakit gelmişse ve istasyonlardan birine inmeden önce namaz vakti çıkacaksa, rükûsunu ve secdelerini güç yettiğince yapıp kıbleye yönelerek namazın eda edilmesi gerekir.
  23- Ama eğer vakit çıkmadan önce havaalanına uçağın ineceğini biliyorsa, isterse kılabildiği şekilde namazı uçakta kılar, isterse öğleyle ikindiyi, akşamla yatsıyı cem eder. Âlimlerin çoğunluğu uçakta namaz kılmanın caiz olduğunu tercih etmişlerdir. (el-Lecnetud Daime)
  24- Kadının namazda çocuğunu taşıması: Şu şartlarda bunda bir sakınca yoktur:
  a- Çocuk temizse
  b- Taşımadığı takdirde kendisini namazdan alıkoyması gibi sebeplerle taşımak zorunda kalmışsa. (İbn Useymin)
  25- Kadının namaz kılmayan kocası ile evli kalmaya devam etmesi: Kadının namaz kılmayan kocası ile kalması, ondan çocukları olsa bile caiz değildir. Kadının nefsini ona teslim etmesi caiz değildir, zira o kâfirdir. (İbn Useymin)
  26- Harem’de namaz kılarken anne, çocuğunu bulmak için namazı kesebilir mi?: Eğer namazı kesmeden çocuğunu muhafaza edebilirse bunu yapar. Eğer çocuğu kaybetmekten korkarsa namazı kesebilir. (el-Lecnetud Daime)
  — Eğer kadın namaz kılarken önünden veya sütre ile kendisi arasından kadın geçerse namazı keser. Ancak Mescidi Haramda bundan korunmak mümkün olmadığı için namaz kesilmez. (el-Lecnetud Daime)
  27- Kız öğrencinin iki saatlik ders vaktinde namaz vakti girerse ne yapar?
  İki saatte öğle vakti çıkmaz: şüphesiz öğle namazının vakti güneşin zevalinden ikindi vakti girinceye kadardır. Bu zaman iki saatten uzundur.
  — Eğer ders arasında namazı kılabilirse kılar.
  — Eğer ders arası ancak vaktin çıkmasından sonra veriliyorsa ve dersten çıkmakta sıkıntı olursa öğle namazı ile ikindi namazını cem etmesi caizdir. (İbn Useymin)
  28- Hasta kadın oturarak namaz kılarken yastık üzerine secde edebilir mi?: Sünnette yastık veya başka bir şey üzerine secde etmek yoktur. Aksine bu mekruha daha yakındır. Lakin başıyla rükuya ima ettiğinden fazlaca ima eder.
  29- Kıyam halinde de bağdaş kurarak oturur. (İbn Useymin)
  30- Hastalık sebebiyle namazı ertelemek: Caiz değildir. Kadın, namazı gücü yettiğince ayakta, oturarak veya yanı üzere yatarak kılmalıdır. Öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı cem edebilir. (el-Lecnetud Daime)
  31- Namaz esnasında zihnin meşgul olması: Namaz sahihtir fakat sevabı eksik olur.
  — Namazda huşu gerçekleşene kadar kendini gücün yettiğince düşüncelerden korumalısın.
  — Namazda okuduğun surenin anlamını düşünmelisin.
  — İmkân nispetinde Allah’ın azametini düşünüp kendini kontrol etmelisin.
  — Taşlanmış şeytan’dan Allah’a sığınmayı artırmalısın (el-Lecnetud Daime)
  32- Kişi, eğer bir namazı unutmuş ve ondan sonraki namazları kılmışsa, namazların hepsini iade eder mi?: Namazların iade edilmesi gerekmez. Unuttuğu namazı kılması yeterlidir. (el-Lecnetud Daime)
  33- Kadın, güneş doğuncaya kadar uyuyakalırsa, sabahın iki rekat sünnetini de kılar mı?: Uyku galebe çalıp namaza uyanamayan kimse, önceki gibi sabahın sünnetini kılar ve sonra da farzını kılar. (el-Lecnetud Daime)
  34- Erkek, karısını mescide gitmekten alıkoyabilir mi?: Kadın tesettürlü olup bedeninden bir şey açmadığı sürece alıkoyamaz. (el-Lecnetud Daime)
  35- Hayızlı kadın mescide girebilir mi?: Hayızlı kadının mescitte veya mescidin yakınında kadınların namaz kılması için tahsis edilmiş olup “mescid” ismi verilen çadırda oturması haramdır. Fakat uğrayıp geçmesinde sakınca yoktur. (el-Lecnetud Daime)
  36- Namazda huşu sebepleri:
  — Bilinmeli ki namaz, Allah ile münacattır. Allah’ın azameti ve O’ndan korku düşüncesi hazır edilmelidir.
  — Namazda itminan üzere olmalı, acele edilmemelidir.
  — Namazda okunan ayetlerin ve diğer zikirlerin anlamı düşünülmelidir.
  — Kıraati tertil ile (tane tane okuyarak) yapmalı sesi güzelleştirmeye çalışmalıdır.
  — Namaz esnasında secde yerine bakmalı, başka taraflara bakmamalıdır.
  — Namaz kılanı meşgul edecek şeylerden uzaklaşmalıdır.
  37- Namaz esnasında gözleri yummak: Bu, namazın mekruhlarındandır. Zira bu, Mecusilerin ateşe ibadetlerinde gözlerini yummalarına benzemektir. Bunun Yahudilerin namazda yaptığı şey olduğu da söylendi. İslam geçmiş dinlerin hükmünü kaldırmıştır.
  38- İhtiyaç olmadan sağa sola bakmak: Namazın mekruhlarındandır. Zira insan namaza durduğu zaman Allah Teala yüzü tarafında olur. Namazda başka yönlere dönmek kötü edeptendir ve Allah’tan yüz çevirmek olur. İhtiyaç sebebiyle olursa mekruh değildir.
  39- Namazda şeytanın vesveselerle gelmesi anında üflemek:
  Bu üfleme, az tükürük ile karışık üflemedir. Vesveseye müptela olan Allah’a sığınmalı, kalbiyle de olsa Şeytandan Allah’a sığınarak sol tarafına üç kere üflemelidir. (İbn Cibrin)
  40- Çocukları olan kadın namaz kılmıyorsa: Kadının namaz kılmayan kocasından çocukları varsa veya kendisi namaz kılmayıp, çocukları varsa, nikâhlarında mevcut olan şüpheye nispet edilirler. (el-Lecnetud Daime)
  41- İnsan namazda kendisinden idrar çıktığını veya namazın bozulduğunu düşünürse: Bu düşünce ile ne abdest ne de namaz bozulmaz. Zira mücerret vesvese şeytandandır. Ta ki, kendisinden idrar çıktığından emin oluncaya kadar bu düşünce bir vesvese olarak kalır. (İbn Baz)
  42- Fatiha’yı okuyup okumadığını hatırlamayan ne yapar:
  Eğer bu düşünce galip gelip tekrar okumak istemezse, sonra da ihtiyat olsun diye okursa sehiv secdesi gerekmez. Eğer sehiv secdesi yaparsa da sakınca yoktur. (İbn Cibrin)
  43- Doğum belirtileri hissettiğim zaman namaz kılmam caiz midir?
  Kadın, hayız veya nifastan temiz olduğu durumlarda namaz kılar. Lakin doğum öncesi görülen kan nifas kanına tabidir. Bu durumda namaz kılmaz. Ama kan görmezse doğum belirtisi hissetse bile namazı kılar. Tıpkı hasta iken namaz kılanın sancı hissetmekle, aklı gitmediği sürece kendisinden namazın düşmemesi gibi.
  44- Kadının fercinden çıkan yel namazı bozar mı?: Ön taraftan çıkan yel abdesti bozmaz. (el-Lecnetud Daime)
  45- Akıntısı olan kadın farz namaz için abdest almışken, nafile namaz kılıp Kur’ân okuyabilir mi?: Diğer namaz vakti girinceye kadar dilediği gibi farz veya nafile namaz kılabilir, Kur’ân okuyabilir. (İbn Useymin)
  46- Kadının Harameyn’de kıldığı namaz mı, yoksa evinde kıldığı namaz mı daha faziletlidir?
  Mekke’ye nispet edilene gelince: Harem dâhilinde olan her yer buna izafe edilebilir ve kadın Mekke’de evinde kıldığı namaz ile inşallah bu fazilete ulaşır.
  Medine’ye nispet edilene gelince: Haremlik vasfı sadece Mescidi Nebevi’dedir. Ama şayet kadın Medine’de, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in sözüne uymak için evinde kılarsa pek çok hayra kavuşması ümit edilir. (İbn Fevzan)
  47- Kadın namaz kılarken peçe kullanır mı?: Kadının namaz kılarken peçe kullanması mekruhtur. Zira namaz kılan kişi alnını ve burnunu yere koyacaktır. (Kitabul Muğni)
  48- Kadın, teravih namazı için mescide çıktığı takdirde evde yapması gerekenlerden bazılarını yapamayacaksa çıkmasının hükmü nedir?: O halde çıkmaz, aksine evdeki işlerini yapması gerekir. Zira ev işlerini tutması vacip, mescide çıkması ise eğer bir zarar söz konusu değilse mubahtır. (İbn Fevzan)
  49- Namazda elleri ve ayakları örtmenin hükmü nedir?: Elleri ve ayaklarını, yanında erkekler olmasa bile namazda her durumda örtmesi gerekir. Zira kadın tamamen avrettir. Ancak eğer yanında mahremi olmayan erkekler yoksa namazda yüzü avret değildir. (İbn Fevzan)
  50- Kadının namazda saçlarını alnı üzerine sarkıtması caiz midir?: Bunda bir sakınca yoktur. Lakin bunu giderip yere öyle secde ederse daha faziletlidir. (İbn Baz)
  51- Bazen ben namaz kılarken benden beyaz bir sıvı geliyor: Bu sıvı idrar hükmünde olup necistir. Bundan dolayı itsinca edip abdest alman gerekir. Eğer şehvetsiz çıkarsa gusül gerekmez. Bedenine ve elbisene isabet eden yerleri yıkaman gerekir. (el-Lecnetud Daime)
  Kaçan Namazların Kazası İle İlgili Hükümler:

  52- Fecirden önce temizlik gören akşam ile yatsıyı kılar mı?: Hayızlı veya nifaslı olan kadın sabahtan önce temizlik görürse akşam ve yatsı namazlarını kılmalıdır. (İbn Baz)
  53- Akşamdan önce temizlenen öğle ile ikindiyi kılar mı?: Hayızlı veya nifaslı olan kadın, güneş batmadan önce temizlik görürse öğle ile ikindiyi cem ederek kılması vacip olur. (İbn Baz)
  54- Sabah namazını kılmak üzere kalktığımda güneşin doğmasından sonra kan görsem namazı iade etmem gerekir mi?: Evet iade etmen gerekir. Zira zahir olan o ki, aslolan kanın çıkmamış olduğudur. Aslolan çıkmaması olduğuna göre bunun manası, hayız olmadan önceki vakte rastlamış olmasıdır. (İbn Useymin)
  55- Kadının doğum sancısı tutar ve iki gün namaz kılmazsa ve kan da gelmemişse namazları kaza eder mi?: Evet kaza eder. Zira hastalık sancısı ve benzeri bir sebepten ötürü kişiden namazın vücubu düşmez. Nifas olması için de ondan kan gelmemiştir. (Şeyh es-Sa’dî)
  56- Mesela kadın öğle vaktinde bir saatte hayız olsa ve öğle vaktinin girmiş olmasına rağmen o namazı kılmamışsa, onu kaza etmesi gerekir. Zira temizlendiği zaman tek namazı kaza etmesinde zorluk yoktur. (İbn Useymin)
  57- Geçmiş namazların kazası:
  — Bir an evvel namazların kaza edilmesi gerekir. (Ertesi gün aynı namazın vaktine kadar ertelenmez.)
  — Allah’ın farz kıldığı şekilde tertip üzere kılmalıdır. Yani önce sabah namazını, sonra öğle namazını kılarak kaza eder. (el-Lecnetud Daime)
  58- Sabah namazını güneş doğduktan sonra kılan kimsenin hükmü nedir?: Eğer bunu kasten yapmışsa ilim ehlinden bir topluluğa göre bu küfürdür. Bir müslümanın sabah namazını kılmadan seheri geçirmesi caiz değildir. (İbn Baz)
  59- Kaçırılmış namazların kazası: Kasten (mazeretsiz olarak) terk edilmiş namazın kazası yoktur. Geçmişte olandan tevbe etmek ve gelecek için istikamet üzere olmak gerekir.
  — Ama unutmak, uyumak gibi sebeplerle terk edilen namazların kaza edilmesi gerekir. (İbn Baz)
  60- Kadın sabah namazına güneş doğduktan sonra uyanır ve üzerinde kan görürse: Hayızdan temizlendikten sonra sabah namazını kaza etmelidir. (İbn Useymin)
  61- Hayızlı kadın temizlendiği zaman, namaz vaktinin başından veya sonundan bir rekâtını kılabilecek kadar vakte yetişmişse o namazı kılmak üzerine vacip olur.
  — Mesela vaktin başına yetişmişse: Kadın güneşin batmasından sonra bir rekât namaz kılacak kadar zaman geçtikten sonra hayız olmuşsa, temizlendikten sonra akşam namazını kaza etmesi gerekir. Zira hayız olmadan önce bir rekâtını kılacak kadar vakte yetişmişti. (İbn Useymin)
  62- Mesela, vaktin sonunda yetişmişse: Kadın, güneş doğmadan önce bir rekât kılacak kadar vakit geçtikten sonra temizlik görmüşse, temizlendikten sonra sabah namazını kaza etmelidir. Zira bir rekât kılacak kadar vakte yetişmiştir. (İbn Useymin)
  Nafile Namazlarla İlgili Hükümler

  63- İşrak Namazı: Bu ilk kuşluk vaktinde kılınan namazdır. En faziletli vakti, güneşin yükselip sıcağın şiddetlendiği zamandır. En azı iki rekât olup en fazlası için sınır yoktur. (İbn Baz)
  64- Tesbih Namazı: Doğrusu bu konudaki hadisin sahih olmadığıdır. Zira şaz ve münker olup, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den nafile namazlara dâhil nakledilen sahih hadislere muhaliftir. (el-Lecnetud Daime)
  65- Vitir yapmadan önce sabah vakti girerse ne yapılır: Vitir güneş doğduktan sonra kuşluk vaktine ertelenir. Üç rekât kılmak âdeti olan kimse, hastalık veya uyku sebebiyle vitiri gece kılamazsa, kuşluk vaktinde iki selamla, ikişer rekâttan dört rekât kılar. Eğer vitiri beş rekât kılmak âdeti ise, üç selamla ikişer rekât, toplam altı rekât kuşluk vaktinde kılar. (İbn Baz)
  66- İnsan devam ettiği zaman nafile vacip haline gelmez: Meşru olan nafile namaz veya orucu kesmek caizdir. Lakin tamamlamak daha faziletlidir. Ancak hac ve umre bundan hariçtir. Kişinin, nafile olsa da hac veya umreyi tamamlaması vacip olur. (İbn Baz)
  67- Tevbe namazı: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den sabit olmuştur: “Herhangi bir kul bir günah işler de sonra en güzel şekilde abdest alıp iki rekât namaz kılar ve günahından Allah’a tevbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.” (Ahmed rivayet etmiştir.) (İbn Baz)
  68- İstihare namazının şekli: Diğer nafile namazlar gibi iki rekât namaz kılarsın ve selamdan sonra hadiste gelen istihare duasını yaparsın. (İbn Baz)
  69- Vitir kılarken sabah ezanı okunursa: Namazın tamamlanmasında hiçbir sakınca yoktur. (İbn Useymin)
  70- Gecenin başında vitir yapan, gecenin sonunda tekrar kalkarsa: Kolayına geldiği gibi ikişer rekât vitirsiz şef’ namazı kılar. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “Bir gecede iki vitir yoktur” buyurmuştur. (İbn Baz)
  71- İş vaktinde kuşluk namazı kılmak: Öğretmen veya idareci işlerinden boş vakit bulabilirse iki rekât kuşluk namazını kılar. (İbn Useymin)
  72- Hacet namazı ve Kur’ân ezberleme namazı: Her ikisi de sahih değildir. Bu tür şeyler ancak şer’i delil ile tespit edilebilir. (İbn Useymin)
  Cemaat İle Namaz Hakkında Hükümler

  73- Kadınların ezan ve kamet okuması meşru mudur?: Kadınlara namaz için kamet okumak sünnet değildir. Tek başına kılmaları ile içlerinden birinin imam olup kıldırması fark etmez. Aynı şekilde, onlara ezan okumak da meşru kılınmamıştır. Hadislerin gösterdiği gibi ezan ve kamet ancak erkeklere hastır. (el-Lecnetud Daime)
  74- Bir kadın, diğer kadınlara imam olarak farz namaz veya teravih namazı kıldırabilir. Ancak erkeklerde olduğu gibi kadın imam safın önüne geçmez. Aksine ilk safın ortasında durur. (el-Lecnetud Daime)
  75- Mescitte başka kadınlar varken bir kadının tek başına saftan ayrı olarak namaz kılması caiz olmaz. Ama tek başına ise olur. (Şeyh es-Sa’dî)
  76- Sünnet, kadının evde kıldığı namazın, mescidi haramda kıldığı namazdan üstün olduğunu göstermektedir. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “…evlerinde kılmaları kendileri için daha hayırlıdır” buyurmuştur. Böyle söylerken Medine’de idi. Evleri kadınlar için tesettüre daha uygun ve fitneden daha uzaktır. (İbn Useymin)
  77- Kadınların namaz kıldığı yer erkeklerden uzak olup duvar gibi bir şeyle ayrılmışsa, kadınların saflarının en hayırlısı ilk saftır. Zira böyle bir durumda fitne korkusu ortadan kalkmıştır. (İbn Cibrin ve İbn Fevzan)
  78- Kadının Cuma namazı: Kadın, imamla beraber Cuma namazını kılarsa, namazı sahihtir. Eğer evinde kılarsa dört rekât öğle namazını kılar. (el-Lecnetud Daime)
  79- Kadının televizyon ve radyo gibi cihazlar vasıtasıyla imama uyması: Caiz değildir. Bunda farz ile nafile namaz eşittir. İmamın kıraatini ve tekbirini işitse bile caiz değildir. (el-Lecnetud Daime)
  80- Kadının eldiven ile namaz kılmasında sakınca yoktur. Zira namazda tesettür ile emrolunmuşlardır.
  Cemaatle Namazda Erkeklerle Kadınların Farklı Olduğu Hususlar:
  81- Erkeklere cemaat ısrarla te’kid edildiği halde kadınlara cemaate gelmeleri tekit edilmemiştir.
  82- Kadınların imamı kendileriyle aynı hizada durur.
  83- Kadınlardan biri, erkeklerin hilafına olarak, erkek imamın yanında değil arkasında durur.
  84- Erkeklerle beraber saflarla namaz kıldıkları zaman kadınların en arkadaki safı, ilk safından daha faziletlidir. (İmam Nevevi)
  85- Kadının imamı ve cemaati görmediği mescitte namaz kılması: Sadece sesini işitiyorsa, cemaatin imamla kıldığı namaz sahihtir. Zira aynı mekânda olup imama uymaları mümkündür. (İbn Useymin)
  86- Kadınlar arkasında namaz kılmak: Esas olan; erkeklerin imamdan sonra gelen safta olmaları, kadınların da arkada olmalarıdır. Eğer erkek, erkeklerin safına girmeye yol bulamazsa zaruretten dolayı kadınların arkasında kılar ve namazları sahihtir. (el-Lecnetud Daime)
  87- Eğer erkek, hanımı ile beraber namaz kılacaksa, kadın eşinin arkasında durur. Mahremi olsun veya olmasın, kadının namazda duracağı yer erkeğin arkasıdır. (el-Lecnetud Daime)
  88- Kadınların cemaatle namaz kılması caizdir: Lakin bu kadınlar hakkında sünnet midir yoksa sadece mubah mıdır?: Bu mubaha daha yakındır. Zira bunun sünnet olması sarih değildir. (İbn Useymin)
  89- Kadının çocuklara imamlığı: Doğrusu kadının küçük ya da büyük erkeklere imam olmasının caiz olmamasıdır. (İbn Useymin)
  90- Mescidin yakınında kadınların namaz kılmak için yer edindikleri çadır: Mescitte erkeklerin arkasında kadınların namaz kılmak için çadır edinmeleri caizdir. Mescid içinde olursa burası mescid ve namazgâh olarak isimlendirilir. (el-Lecnetud Daime)
  91- Kadının mescide çıkmasının şartları:
  — Tam bir şekilde tesettürlü olmalıdırlar
  — Koku sürünmeden çıkmalıdırlar
  — Süslü elbise ve ziynet ile çıkamazlar
  — Kocasının ve çocukların haklarından bir şey ihmal etmemelidirler.
  — Çıkması halinde fitne söz konusu olmamalıdır. (İbn Fevzan)
  92- Kadının cemaat ile kıldığı namazdaki ecri ile erkeklerin cemaatle kıldığı namazın ecri eşit midir?: Cemaat ile namaz kılmada ecrin kat kat olması erkeklere hastır. Zira onlar vacip mertebesinde cemaate davet edilmektedirler. Hadisin lafzı: “Erkeğin cemaatle kıldığı namaz, evinde kıldığı namazdan yirmi beş kat üstündür.” Binaenaleyh, kadın bu ecre ulaşamaz. (İbn Useymin)
  — Lakin mescide yürüme sevabını kazanır ve meleklerin mescitte namaz kılanlara ettikleri salata kavuşur.
  Paylaş
  Kadın ve namaz Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razi olsun bu konuyu ben acicaktim iyiki daha önce bakmisimvitir namazını kadınlar kılar mı,  kadınlar vitir namazı kılar mı,  kadinlar vitir namazi kilarmi,  vitir namazı kadınlar kılar mı,  vitir namazını kadınlar kılarmı,  kadın ve namaz,  kadınlar tesbih namazı kıldırabilir mi