İslamda Namaz ve Namaz ve Önemi Forumundan Risâle-i Nur’da namaz Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Risâle-i Nur’da namaz

  Reklam
  Risâle-i Nur’da namaz
  Namazın îmandan sonra en önemli ibâdet olduğunu gerek Kur’ân’ın âyetlerinden, gerekse Peygamber Efendimizin (asm) hadislerinden anlamak mümkündür.
  Peygamber Efendimizin (asm) bildirdiği üzere “Namaz, dinin direğidir. Kim namazı terk ederse dinini yıkmış olur.” (Beyhakî, Şuabu’l-Îman.) Din ise, “Saadetin ziyasıdır, hissin ulviyetidir, vicdanın selâmetidir.” (Muhâkemat) Yani namazı terk eden veya namazsızlığa teşvik eden, saadet ve mutluluğu söndürür; hissi alçaltır, vicdanları köreltir.
  Bedîüzzaman Hazretleri -varlığın sebep ve hikmetini anlamış, hayatını ona göre düzenlemiş ve eserlerini de o zâviyeden yazmış bir İslâm âlimi olarak- namazın ‘nasıl’ından çok ‘ne ve niçin’ine bakmıştır. Eserlerinde şu soruyu sormuştur: Namaz nedir ve niçin kılınır? Çünkü bu zamanda insanların namazın nasıl kılındığından çok, niçin kılındığı konusunda eksikliği vardır. Niçinini bilen, nasılını öğrenir. Nasıl kısmı ise, hadd-i zâtında fıkıh kitaplarında anlatılmaktadır.

  NAMAZ NEDİR?
  “Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet ve ulvî bir münâsebet ve nezih bir hizmettir ki her ruhu celb ve cezb etmek namazın şenindendir.”
  Her bir insan, Allah’a kul olmak haysiyetiyle yaratılmıştır. İnsanlar toplum hayatında bazı makamlardaki insanlara muhatap bile olamadıkları halde, her şeyin Rabbi ve Hâlıkı olan Allah’a muhatap olmak için namaz ibâdeti ihsan edilmiştir. Ki hiçbir ruh-u insan onun câzibesinden uzak değildir, olmamalıdır.  Paylaş
  Risâle-i Nur’da namaz Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namazın önemini ahirette ilk sorulacak ve hesabı çekilecek olmasından anlamaktayız. Namaz Allah ile insan arasındaki derin diyaloğun oluşmasını sağlayan dini ayakta tutan en önemli ibadettir.namazla ilgili risaleler,  risale i nurda namazın önemi,  risale sözler namazla ilgili,  risale i nurda nama