İslamda Namaz ve Namaz ve Önemi Forumundan Namaz sözleri (Mustafa islamoğlu) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namaz sözleri (Mustafa islamoğlu)

  Reklam
  Namazınızın hakkını verinizUnutmayınız ki namaz, kulun beş vakit yani bütün bir gün Allah'ın gözetimi altında bulunmasıdırNamazlı insan, Allah'ın gözetimi altındaki insandır
  Namaz, hayatın gereğinden fazla dünyevileşmesine karşı alınmış ilahi bir önlemdir ve bu anlamıyla muazzam bir lütuftur
  Dünyadaki insanı zaman iğnesiyle her gün beş yerinden ahi-rete diken bir göksel dikiştir namaz-- Namaz mü'minin miracıdır]Bu nedenle namazla uzay yolculuğu arasında garip benzerlikler bulunabilirTaharet kalbin uçuşa hazırlanması, sünnet motorun ısındırılması, iftitah tekbiri kalkışa geçmek, kıraat yakıt, rükû rota, secde kavuşma ve tekmil, son oturuş iniş, selam ise bütün dünyaya "ben miracımı tamamlayarak aranıza yeniden döndüm" diye haber vermektir-- Namaz bir sırat yürüyüşüdürSağınız cennet, solunuz cehenemdirArdınız dünya, Önünüz ahirettir
  -- Namazla dalga geçmeyiniz
  Maun suresini dönüp dönüp okuyunuzNamaz kılmayanları, dolayısıyla İlahi gözetimin kaçkınlarını bir tarafa bırakırsak "Namaz kılanlara yazıklar olsun" denilmektedirNiçin? Onun da cevabı aynı surede: "Onlar namazlarını ciddiye almazlarOnlar görüntü için yaparlar" Neyin görüntüsü? Elbet Allah'a namaz kılıyormuş görüntüsü vermek içinNamazı ciddiye almamak eti-kemiği Allah'ın huzuruna bırakıp kafa ve kalbinizle şöyle bir tur atmaya, duygu ve düşünce dünyanızda başka işler yapmaya koyulmaktırİşte bu namazı ciddiye almamak, Allah'a karşı namaz kılıyormuş numarası geçmektir ki "namazı böyle kılanın vay haline" denilmektedir
  -- Kur'an'da "Namaz kılınız" emri hep "ikame" fiiliyle birlikte gelir
  Bu fiil namaza iki anlam birden katar: I) Namaz kılmak, II) Namazı dosdoğru kılmakKi "istikamet" de aynı kökten gelmektedirİşte bu noktada Kur'an'daki her "namaz kılınız" emrini "namazı dosdoğru kılınız" mânâsında anlamak gerekmektedirDosdoğru kılınmayan namaz sahibinin suratına çarpılacaktır
  -- İslam dışındaki muharref kitabi dinlerin mensuplarının bugünkü halini, dinlerine karşı laubaliliğini görünce, insan, namazın bu ümmetin "ehl-i kitaplaşmasını" önlemedeki başat rolünü daha iyi kavrıyor
  Gerçekten de namazın hayatimizin içine bu kadar girmesi, günümüzün beş hassas yerine sokuluvermesi Müslümanlık iddiasındaki kimselerin bu iddialarındaki samimiyetlerini test için gerçek bir "isbat zeminidir" Bendeniz, modernizmin bize dayattığı çağdaş hayatın karmaşasında namazın nasıl muazzam bir denetleme ve "erken uyarı" mekanizması olduğunu görüp namazı Hristiyanlarda olduğu gibi haftalık değil de günde beş kez olarak emreden Allah'a şükürlerimi, onu uygulamalarıyla bize talim eden Rasulüne teşekkürlerimi sunuyorum-- Namazdan kaçan insan, İslam'ın "kaçağıdır"Allah'ın bu sıkı denetim mekanizmasından kaçmak "defolu" olduğunu baştan kabullenmek demektir
  -- Namaz bir imkandır, hem de muazzam bir imkan
  Bu imkandan eğer gereği gibi yararla-nabilseydik, biz de Nebi (sav) gibi "namazgözümün nuru" diye namaza aşık olur, onu özlerdikÇoğumuzun elinde namaz, tavuğun önündeki inci gibi durmakta, ne işe yaradığını, değerinin ne olduğunu bilmemekte, çoğu zaman inciyi darıya feda etmekteyiz
  -- Camili olunuz
  Camisiz hareket Olmadığını, olamayacağım artık öğreninizEğer camileriniz yoksa camilerinize kavuşunuz, eğer cemaatiniz yoksa cemaat bulunuzAma namazın İslam toplumu üzerindeki sosyal etkisini sıfırlama suçuna ortak olmayınız
  -- Randevularınızı camilere, namaz vakitlerinde veriniz
  Saadet Asrı İslam inkılabının karargahı olan camileri bir mektep, bir tekke, bir kışla, bir "sosyal kurum" olarak kullanmasını hem öğreniniz, hem de caminin asli fonksiyonunu unutan halkımıza öğretiniz
  -- Bunu yapamıyorsanız bari evinizi mescid haline getiriniz
  Ehl-i beytiniz bu mescidin cemaati, siz de bu mescidin imamı olunuzUnutmayınız ki terbiye bir bütündürBöylece namaz, hem evin küçük çocukları üzerinde terbiye edici bir etki gösterecek, hem de manevi huzuru celbedici bir katkısı olacaktır.
  BU ÇALIŞMA MUSTAFA İSLAMOĞLU HOCAMIZ’IN ”TAVSİYELER” İSİMLİ ESERİNDEN YARARLANILARAK HAZIRLANMIŞTIR


  Paylaş
  Namaz sözleri (Mustafa islamoğlu) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namaz sözleri (Mustafa islamoğlu)namaz sozleri,  mustafa islamoğlu namazın önemi,  namazın önemi mustafa islamoğlu,  mustafa islamoğlu sözleri,  namaz sozlari,  mustafa islamoğlu namaz makalesi,  namazsözleri