Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan İçkinin zararları, içkili iken namaz ve ölüm Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İçkinin zararları, içkili iken namaz ve ölüm

  Reklam
  İçkinin Zararları

  İçkili İken Namaz ve Ölüm  Edirne’den Özgür Nizam: “İçkinin dünyevî ve uhrevî zararları nelerdir? İçkili ve cünüp iken ölmenin hükmünü açıklar mısınız? İçkiliyken (sarhoşken değil) neler yapılmaz? İçki içtikten sonra kırk gün namaz kılınmaz veya kabul olmaz diye duydum, doğru mu?”
  Azı veya çoğu sarhoşluk veren her içkinin azı da, çoğu da haramdır Peygamber Efendimiz’in (asm) beyanıyla: “Bir küpü sarhoş eden şeyin, bir avucu da haramdır” (1)
  İçkiyi haram kılan âyet, bu yasağın gerekçesini ve hikmetini de açıklamıştır: Şeytan işi pislik olması, saâdete ermeye engel teşkil etmesi, insanlar arasında düşmanlığa yol açması, kin ve nefret uyandırması, vücûdu tahrip etmesi, Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoyması (2) İçki; sinir sisteminde, beyin damarlarında, omurilik ve çevre sinirlerinde çok büyük ve çok çabuk yıpratıcı ve olumsuz tesirler yapar Beyin üzerinde öldürücü darbeleri vardır Beyin sinirlerini zedeleyerek kısmî felçlere yol açar ve muhtelif hastalıklara sebep olur Göz sinirlerini tahrip ederek gözlerin bozulmasına neden olur Kalp hücrelerini zedeler ve yorar Kalp hücrelerinde içki nedeniyle meydana gelen yorgunluk, “miyokard” denilen kalp adalesinin eskimesine ve yıpranmasına neden olur Böbreklerde yara açar, kanın süzülmesini aksatır İçkiden dolayı yaralanan böbrekler, idrardaki zehirleri süzemez hale gelir Bu zehirli maddeler kana karışır ve “üremi” denilen kan zehirlenmesine yol açar Damarlarda kireçlenme meydana getirir Bu da erken bunamaya sebep olur Hücreleri uyuşturur, vücudun hastalıklara karşı mukavemetini ve direncini kırar Karaciğerin, kan yığılmasıyla önce büyümesine, sonra büzülmesine ve çürümesine yol açar
  İçkinin ruh üzerindeki zararları ise çok daha vahimdir: Zihin, dikkat, şuur ve irâde üzerinde korkunç dağınıklıklara sebep olur Şiddetli ümitsizlik ve karamsarlık doğurur Dikkat, şuur ve irâdenin zayıflamasıyla kavgalara, cinâyetlere, âile geçimsizliklerine, nice yuvaların yıkılmasına, nice dostlukların bozulmasına, nice acı trafik kazalarına ve nice âsâyişi ihlâl edici fiillere neden olur
  İçki, fertte ve toplumun bünyesinde, sosyal ve iktisâdî hayatta kapanmaz yaralar açar, acı felâketler doğurur Aile nafakasını içkiye verenler, faydasız ve boş yere harcama yaparak israf etmiş olmakla berâber, âile ve çocuklarının hakkını da yemiş olmaktadır Netice itibariyle içki içmek, hayatına kıymet veren, kazancının değerini bilen, kul hakkını gözeten ve sağlığına önem veren akıllı kimselerin yapacağı şey değildir Peygamber Efendimiz (asm), “İçki bütün kötülüklerin anasıdır” (3) buyurmuştur
  İçkinin uhrevî zararları fizikî veya sosyal bünyemiz üzerinde değil;—Allah affetmediği takdirde—benliğimiz, kişiliğimiz, karakterimiz, varlığımız, mâneviyâtımız, ebedî ümitlerimiz, saadetimiz ve sevincimiz üzerinde tam bir yıkım getirir Çünkü, Allah’ın açık nehyine ve yasağına karşı duyarsız kalınmıştır
  İçki büyük günahlardandır Ancak Allah’ın affı, merhameti ve mağfireti geniştir Kim günahı terk eder ve Allah’a dönerse, Allah’ın af ve mağfiretinin—inşâallah—onunla olacağına dâir kuvvetli haberler ve müjdeler vardır Allah bütün günahları bağışlar ve siler(4) Yeter ki kul Rabb’ine bir adım atsın; Allah kulunu koşarak kucaklar Yeter ki kul hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmayarak O’na dönsün; yerle gök dolusu günahları da olsa Allah affeder (5)
  İçkili iken veya cünüp iken ölmek konusunda zâhirî nazarda her hangi bir hüküm söylememiz doğru olmaz Hoş bir tecellî değildir Tevbeye fırsat bulamadan veya kendisine tevbe nasip olmadan ölümün kapıyı çalması, insanın tüylerini ürperten bir vahâmettir Biz yine de, Allah’ın affetmesini temenni edelim İç yüzünü bilemeyiz
  İçki aldıktan sonra sarhoş olup olmamak hiçbir şeyi değiştirmez, günahı hafifletmez
  İçkili iken veya sarhoşken namaz kılınmaz Fakat halk arasında içki aldıktan sonra kırk gün namazın kabul olmayacağı veya namazın kılınmayacağı tarzındaki söylenti doğru değildir Sarhoşluk geçtikten sonra nedâmet edilebilir, pişmanlık duyulabilir, bir daha içki kullanmamaya içtenlikle söz verilebilir, tevbe ve istiğfar yapılabilir ve tabiî ki namaz kılınabilir Kul ile Allah arasına kim girebilir ki?

  Dipnot: 1-Ahmed, Müsned, 6/71, 72, 131; 2-Mâide Sûresi, 5/90, 91; 3-Suyûtî, Câmi’üs-Sağîr, 2/12; 4-Zümer Sûresi, 39/53; 5-Riyâzu’s-Sâlihîn, 412  Paylaş
  İçkinin zararları, içkili iken namaz ve ölüm Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İçki büyük günahlardan sayılmaktadır. İçki içen günaha girer fakat kılacağı namazlara zararı olmaz. Sadece içki içen kişi ayakta durması ve şuurunun yerinde olması gerekir. aksi takdirde namazı olmaz.çoçuk kucakta ikennamazkılınırmı,  ickili iken namaz kilinirmi,  içkili iken namaz kılmak