Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Namaz ile ilgili sorular ve cevapları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namaz ile ilgili sorular ve cevapları

  Reklam
  Soru:
  Bir insan İslam'ı biliyor, kendisi müslüman ama, namazlarında ihmalde bulunuyor Ne dersiniz?

  Namaz, oruç, hac, zekât veya diğer ibadetlerden bir tanesi yapılmadığı zaman, farz yerine getirilmediği zaman, Allah onu cezalandırır, günah yazar Ama ne kadar ceza verecek, ne yapacak, kendisi bilir Bazen bir küçük terbiyesizlikten dolayı, çatır çatır cehennemde yakar Bazen de kulun gönlünün paklığından, temizliğinden dolayı affedebilir
  Yalnız, fıkıh kitaplarında, itikad kitaplarında yazılan şudur ki: Bir insan ibadetleri yapmasa, inancı itikadı olsa, İslam'dan çıkmaz Müslümandır ama, günahkâr, kusurlu, eksikli, suçlu müslümandır İşi Allah'a kalmıştır Sonradan tövbe edip doğru yola geldiği zaman, eğer Allah affederse, affeder Affetmezse; o ihmali kadar cehennemde yanar, azabını görür Ondan sonra, imanı dolayısıyla kurtulur amma, Peygamber Efendimiz SAS'in bir hadis-i şerifini bu sözümün arkasından hatırlatıvereyim; diyor ki:
  "Cenenneme düşmemeğe çalışın!" Çünkü, cehenneme insan bir kere düştü mü, sonunda çıkacak bile olsa, --öyle bir şeyler söylüyor ki Peygamber Efendimiz, hesaplıyoruz-- milyonlarca sene kalıyor En aşağı ikiyüzelli sene sene kalıyor
  Sonra, cehennemdeki azabları küçük görmemek lâzım! Cehennemde meselâ, cehennem ehlinin zakkum yiyeceği söyleniyor Zakkumun dünyada bile zehir olduğunu artık gazetelerden anladınız "Cehennemin zakkumundan bir damla dünya denizlerine damlasaydı, bütün dünya denizlerini zehir gibi acı yapardı" diye bildiriyor Peygamber Efendimiz Cehennemde onu böyle, sabah akşam yiyen bir insanın ne ızdırab çekeceğini, ne azaplar göreceğini tahmin edebilirsiniz
  O bakımdan cehenneme düşmeyecek şekilde tedbir almak, akıllı insanların yapması gereken doğru iştir Cenneti kazanmak için çalışmak çabalamak, akıllı insanların işidir Günaha ancak cahiller cesaret eder Yoksa, "Günahın büyüğü küçüğü olmaz!" diyor bazı büyüklerimiz Çünkü, günahı kime karşı yapıyorsun? Kime asi geliyorsun? Allah'a
  Asi geldikten sonra, bakarsın Allah bir sille tokat indirtir ki, helâk olursun! İnsanın malına geliyor, arabasına geliyor, evine geliyor Vücuduna amansız hastalık geliyor O zaman diyar diyar şifa arıyor, çare arıyor "Bunun çaresi nedir?" diye gözyaşları içinde arıyor Sen ilkönce edepsizlik yaptın, bu ceza ondan geldi
  Onun için dünyada da çeker, ahirette de çeker Bu hususlarda hiç bir kimse gevşek olmasın!

  Soru:

  Kıldığım namazdan feyz alamıyorum; ne tavsiye edersiniz?

  Feyz almak için çok şeyler lâzım; başta, lokmanın helâl olması lâzım! Haram lokma ile feyizli ibadet yapılmaz Lokma haram Midesinde duruyor Allah sevmez ki!
  Sevilmeyen bir kimse senin kapına gelmiş, kapıyı çalmış, içeri girmek istiyor Nasıl bakarsın? Düşün, ordan anla!
  Lokma helâl olacak; bir Abdesti tamam olacak; iki Yüznumaraya gidiyorlar, doğru düzgün istibrâ, istincâ olmuyor Üstleri, başları temiz olmuyor Paçalı pantolonların paçaları yerleri süpürüyor Şimdi bizim pantolonlarımızın hepsi, --moda dolayısıyla-- paçaları arkadan yerleri süpürür Temiz şeyler gelir, pis şeyler gelir Elbisesi temiz olmayınca, namaza tesir eder
  Bilgisi az, söylediği söz hakkında bilgisi yok, tekbir hakkında bilgisi yok Tabii ordan huzur alamaz
  Onun için bir kere helâl lokma yesin! Ondan sonra, abdestini düzgün alsın! Ordan başlıyor iş Dualarını yapa yapa güzel abdest alsın! Temiz olsun; hem kalbi temiz olsun, hem elbisesi temiz olsun! Ondan sonra, biraz dinî bilgi sahibi olsun, dinî kitapları okusun! "Allahu ekber" ne demek, "Sübhânallah" ne demek? Fâtihâ'nın mânâsı ne, İhlâs'ın mânâsı ne? Namazda rükû ne oluyor, secde ne oluyor; bunları düşünsün tefekkür eylesin! O zaman inşaallah feyzini çok alacak, Allah'ın lütfuyla


  Paylaş
  Namaz ile ilgili sorular ve cevapları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Soru:

  İbadet ettiğimde bile içimde bir boşluk var; bunu neyle doldurayım?

  Bu içindeki boşluğun muhtelif sebepleri olabilir Bir kere lokmanın helâl olmasına dikkat etmek lâzım! Ondan sonra, abdestin güzel alınmasına dikkat etmek lâzım! İbadeti tadını çıkarta çıkarta, duya duya, aceleye getirmeden yapmak lâzım! O zaman, Allah insanın içine ibadetin tadını verir
  O ibadetin tadını Allah'ın insana vermesi için hadis-i şerifte buyuruluyor ki: "Allah'ı ve Rasûlüllah'ı her şeyden daha çok sevecek ve günaha dönmemek azminde olacak! Günaha, tekrar eski haline dönmektense, ateşe atılmaya razı olacak bir halde olacak!" Bu duyguları taşıdığı zaman, ibadetin tadını duyar diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor
  Soru:

  --Namazda aklımıza olmadık şeyler geliyor; bunun sebebi nedir, çaresi nedir?

  --Abdesti güzel almaktır Olmadık şeyler şeytandandır Namazda huzuru bozmağa çalışıyor, ibadetten sevap kazanmamasını sağlamağa çalışıyor
  İradesine hakim olup kendisini söylediği söze, yaptığı ibadete verecek ve güzel şeylerle meşgul edecek "Allah'ın huzurundayım!" diyecek, "Kâbe'nin karşısındayım!" diyecek "Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn" derken mânâsını düşünecek, kendisini okuduğu şeylerle meşgul edecek
  Soru:

  --Namazda vesvese gelince tekbiri tazeleyelim mi?

  --Hayır! Öyle yaparsanız, işin sonunu alamazsınız Vesvese gelir tekbir alırsınız, bir daha tekbir alırsınız, bir daha alırsınız, bir daha Çünkü şeytan insanı ordan yakalar Kat'iyyen vesveseye hiç yüz vermeyeceksiniz Aldın tamam, yürüyeceksin
  Vesveseye bir kere itibar ettin mi: "Namaz pek iyi olmadı Oldu galiba ama? Yok, yok olmadı Haydi bir daha kılayım!" Bir daha kılarsan, bir daha bir vesvese gelir Onu kılarken bir daha bir vesvese gelir, batağa saplanırsın
  Sakın vesveseye hiç yüz vermeyin! Doğru olduğuna kanaat ettiğiniz şeye göre devam ettirin işi, olsun bitsin
  2 3. 3
  Soru:

  --İmsaktan 15 dakika sonra, ezan okunmadan sabah namazın kılabilir miyiz?

  --Kılınabilir Şimdiki takvimlerin tertibi, imsak bittiği andan itibaren sabah namazının vaktidir Hattâ, orucu oraya kadar bırakmamak bile lâzım, daha önceden yemeği kesmek lâzım! O tam sabahın girdiği saattir Arada boşluk bırakmamışlardır, ihtiyatı kaldırmışlardır Ondan sonra 15 dakika geçince, haydi haydi kılınır
  Soru:

  --Öğle namazı, ikindi okunduktan sonra 45 dakika geçinceye kadar kılınabilir mi?

  --Aslında ikindi ezanı okundu mu, ikindinin vakti girmiş olur ama; bir asrı evvel var, bir asr-ı sâni var İmamlarımızın rivayetine göre: Dik bir çubuğun öğle üzeri bir gölgesi var, diyelim 30 cm Bu 30 cm üzerine, çubuğun boyu kadar daha gölge uzadığı zaman ikindinin vakti girer diyenler var; gölge çubuğun boyunun iki katı kadar daha uzadığı zaman ikindinin vakti girer diyenler var Bu ikisinin arasında yarım saat -kırkbeş dakika bir zaman olduğundan, "Bu ihtilâftan faydalanarak acaba kılabilir miyiz?" demek istiyor E kaçırmışsa, kılıversin; olur
  Aslında ikindi vaktine kadar tehir etmesi doğru değil "En faziletli amel nedir?" diye soruyorlar Peygamber Efendimize
  (Essalâtü lievveli vaktihâ) "Evvel vaktinde kılınan namazdır" buyuruyor Namazı evvel vaktinde kılmak sevaptır Tâ o vakte kadar tehir, zaten kusurdur, kabahattir Ama baktı, öyle bir durum oluverdi; yine kılsın! 4. 4
  Soru:

  --Namaza yeni başlayıp da kaza namazları çok olan bir kimse, vakit namazlarındaki sünnetleri terkedip kaza namazı kılabilir mi?

  --Câiz değildir Vakit sünnetlerini kılacak Ayrıca bizim tarif ettiğimiz işrak namazı, duha namazı, evvâbin namazı, teheccüd namazı ve sâireyi de kılacak, onları da bırakmayacak Ötekisini de ödemeye geçecek Bizim mezhebimiz --Hanefî mezhebi-- böyledir
  Bazı başka kaviller var Şafiî mezhebinde, "Önce farzları ödesin!" demişler ama, bizim mezhebimizde büyüklerimiz diyorlar ki: "Bu namazları vaktinde kılmadın, bir edepsizlik yaptın, bir günaha girdin, bulaştın Şimdi o günahı telâfi edeceğim derken, bu sefer Peygamber Efendimizin sünnetlerini kılmayıp, oradan bir başka kusur yapıyorsun; uygun olmuyor
  Sen onları kıl; ötekilerini de belirli bir plan dairesinde, yavaş yavaş ödemeğe giriş Allah nasıl olsa, rûz-i mahşerde kulların namaz ibadetlerini hesaplarken, farzlarını hesaplayacak; farzlarda eksik varsa, sünnetlerle tamamlayacak Ondan sonra nafilelerle tamamlayacak Hesabı Allah'a ait Sen Allah'a güzel kulluk et; o hesabı doğrultur Yoksa, kimse ameliyle cennete girecek değil
  Büyüklerimiz bu kanatte, bizim mezhebimiz bu Başka mezheplerde, başka türlü düşünceler olabilir
  Soru:

  --"Kazası olan kimse, akşamdan sonra evvabin namazını ve diğer nafile namazları kılamaz; kılsa bile Allah kabul etmez!" diyorlar Lütfen bunun hakkında açıklama yapar mısınız?

  --Muhterem kardeşlerim! Akılla mantıkla gelin bu meseleyi çözelim "Kılsa bile Allah kabul etmez!" diyormuş Yâhû sen Allah'ın vekili misin? Bir kul namaz kılıyor, "Kılsa bile Allah kabul etmez!" diyor Kimsin sen yâhu, Allah'tan mesaj mı aldın? Bu ne biçim laf?
  Bizim ulemamız, "Kılsa kabul olur" diyor, niye kabul olmayacakmış? Kabul olur kardeşlerim Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifte, "Kılın! Denizlerin köpüğü kadar günahınız olsa bile affeder" diye teşvik ettiği bir namazı, "Rasûlüllah emretmiş, tavsiye etmiş; ben de kılayım!" diye kılsam, niye kabul etmesin Allah? Bu nerden çıkıyor, bu ne biçim laf?
  Bizim Hanefî mezhebimizde böyle bir mesele yok Kılınan nafile namazlar sevaptır, kılınır
  --Kaza borcu varsa hocam?
  --Kaza borcu varsa, kaza borcunu ödesin!
  Zaten namazı vaktinde kılmamış, kazaya bırakmış, bir günah işlemiş; şimdi onu ödeyeceğim diye bu sefer burdaki sevaplı işleri bırakıyor Olur mu? Bir kabahat işlemiş, o kabahati temizlemek için, bir çok iyi şeyi yapmıyor Olur mu? Olmaz!
  Onun için, kardeşlerimiz duha namazını kılacak, işrak namazını kılacak, evvâbin namazını kılacak, gece namazını kılacak, teheccüd namazını kılacak Ondan sonra Allah'tan öteki borçlarını da ödemesi için yardım isteyerek, fırsat buldukça ötekileri de kılmağa girişecek Mâdem zamanında kılmamış, bir edepsizlik etmiş; onu yavaş yavaş ödemeğe gayret edecek Hadis-i şeriflerde kılın diye Efendimiz'in tavsiye ettiği namazları kılmamak sûretiyle, ikinci bir edepsizlik yapmayacak İkinci bir fırsat kaçmış oluyor bu sefer elinden
  O bakımdan bu mantık mantık değildir Bizim mezhebimizde böyle şey yok Onları kılacak! Hem, kabul olmaz sözü bayağı ayıp
  --Allah bunu kabul etmez!
  --Nerden bildin? Sen Allah'ın vekili misin? Allahın gönderdiği selâhiyetli şahıs Peygamber Efendimiz, "Şu namazları kılın!" diyor Sen de dikilmişsin kılacak insanın karşısına: "Sen kılma, kabul etmez Allah!" diyorsun
  Tövbe estağfirullah İnsanların aklı karıştı mı, nasıl karışıyor Sen bizi akıl nimetinden mahrum etme yâ Rabbi! 5. 5
  Soru:

  --Kaza namazına nasıl niyet edilir?

  --Kaza namazına niyet edilirken, "Yâ Rabbi, kılmam gereken, üzerime borç olan, kazaya kalmış olan en son öğle namazını ödemeye En son ikindi namazını ödemeye" diye sondan da başlayabilir; "En evvelki borcumu ödemeye" diye baştan ödemeye de başlayabilir

  Soru:

  --Nafile namazlarda, sağlıklı ve sağlam olduğu halde oturarak kılınması efdal olan var mı; varsa, hangileridir?

  --"Ayakta kılınacak bir namaz, oturarak kılındı mı, fazileti %50 azalır, yarı yarıya iner" diye hadis-i şerif var Yalnız Pakistanlı kardeşlerimizde gördüm, burda da bir iki defa söyledim; bizim Rahmetullahi Aleyh Hocamız da gece yatma namazında bazan yapardı Yatsıdan sonra abdest alıyor, yatacak O yatmadan evvel kılınan namazı, oturarak kılıveriyorlar
  Peygamber Efendimiz'den öyle bir rivayet var da, ondan yapıyorlarsa, o rivayete uygun olsun diye yapıyorlarsa; o zaman uygun olur Peygamber Efendimiz'e uyma aşkıyla yapmış oluyorlar

  Soru:

  --Namazda otururken, Ettahiyyatü'yü okurken şehadet parmağını kaldırmak nasıl olacak?

  --"Eşhedü en lâ ilâhe" derken parmak kalkacak, ondan sonra inecek Hadis-i şerifte bildirilmiştir Peygamber Efendimiz de böyle parmağını kaldırırdı 6. 6
  Soru:

  --Sehiv secdesini Tahiyyat'tan sonra mı yapacağız, yoksa Allahümme Salli ve Barik'ten sonra mı; bilgi verir misiniz?

  --Sehiv secdesine varmak için, Allahümme Salli'yi, Bariği okuyup, ondan sonra selâm verip secde etmesi gerekiyor

  Soru:

  --Memleketimiz Konya Okulumuz Ankara'da İstanbul'a üç ay için çalışmağa geldik Ankara'ya birkaç günlüğüne gittiğimizde namazlarımızı seferî olarak mı kılacağız mukim olarak mı kılacağız?

  --Bir insanın asıl vatanı, doğduğu, evinin olduğu yerdir Onbeş günden fazla durmak niyetiyle gittiği ve ikamet ettiği yer de vatan-ı ikamettir Yâni, ikametten dolayı vatan olmuş oluyor; ordan ikameti kalkarsa vatan değildir Bir insan vatan-ı ikametten ayrıldığı zaman, vatan-ı ikamet bozulur; onun vatan-ı ikametliği kalmaz
  Onun için, şimdi İstanbul'a gelmiş, üç aylığına burada mukim olmuş Kendisi Konyalı olduğu için, iki-üç günlüğüne Ankara'ya gittiği zaman seferî olur

  Soru:

  --Namaz kılmayan bir kadının yaptığı yemekler yenir mi? Namaz kılan bir kimse, namaz kılmayan eşiyle bir arada yatabilir mi?

  --Bir kimse namaz kılmıyorsa, mü'minse, imanı varsa inkâr etmiyorsa "Namaz da ne imiş?" derse kâfir olur "Namazın rükûsu da ne imiş? Kıraat de ne imiş?" derse yine kâfir olur Neden? Farz olduğunu biliyoruz çünkü Bir farzını inkâr etse bile yine kâfir olur, dinden çıkar Çünkü Allah'ın belli olan bir emrini, belli olduğu halde reddetmiş ve inkâr etmiş oluyor; kâfir olur Ama red ve inkâr etmiyor da, alışmamış, tembel, haylaz, şeytana uyuyor, nefse uyuyor, kılamıyor; günahkâr olur O zaman kâfir olmaz Aradaki farkı iyi bilmek lâzım!
  Günah-ı kebâir, yâni büyük günahlar insanı imandan çıkartır mı? Çıkartmaz İşlediği günahlardan dolayı boyundan büyük veballer yüklenir, çok günah yüklenir ama; imandan çıkmaz Kâfir diyemeyiz, müşrik diyemeyiz, günahkâr müslümandır deriz Tevbe edebilir Allah affederse affeder veya cezâlandırır; onu Rabbimiz bilir
  Binâenaleyh, bir kadın namaz kılmıyorsa Mü'min ama kılmıyor Keşke, küçükten anası babası öğretseydi Alışkanlık haline gelmeyince, sonra nasıl zor oluyor Küçükten öğretmek lâzım! Büyüyünce şimdi, kocası zorlasa kılmaz, babası zorlasa kılmaz Evlendim der, sana ne der İş işten geçmiş oluyor Bu bir ayrı facia Çocuklarımızı namazı seven, Rasûlüllah'ı seven, sünneti seven insanlar olarak yetiştirmek gayretinde olmalıyız
  Ama, bir kadın sırf tembelliğinden, şeytana uymasından namaz kılmıyorsa, bundan dolayı kâfir olmaz Yaptığı yemek yenir Namaz kılan eşiyle bir arada yatabilir

  Soru:
  --Müslümanım deyip namaz kılmayan kimseyi, namaz kılması için zorlamak var mıdır?

  --Vardır Çocuğu ise, döğecek bile İlkönce ikaz edecek, biraz korkutup alıştıracak Büyük insanda, mezheplere göre târikus salâtın, namazı terkedenin hükmü nedir diye çeşitli görüşler olmakla beraber, kılmamakta ısrar ederse hapis bile edilir; sen niye kılmıyorsun diye Hattâ bazı sert mezhepler vardır; "Kılmamakta ısrar eden öldürülür!" diye hükmedilmiştir İmâm-ı Ca'fer-i Sâdık'ın mezhebinde, Ca'ferî fıkhında öyle yazar 7. 7
  Soru:

  --Kısa kollu elbise ile namaz câiz mi?

  --Kısa kollu elbise ile namaz câizdir (erkekler için) Hem de kerahatsiz caizdir Ama şu şartla: "Bir insanın üzerindeki elbisenin kolu uzun olup da, kolunu kıvırır da namaza öyle durursa; mekruh olur Çünkü uzun koldu, kıvırdı, kısa yaptı; bu, saygısızlık alâmeti Ama, elbisenin biçilişi kısa kolsa; kısa kollu olduğu için, onda kerahat yoktur" diyor Ömer Nasûhî Bilmen kitabında böyle yazmış
  Fakat, genel bir kaide olarak kardeşlerimiz şunu bilsinler: Cami ibadet yeri olduğundan, Allah'ın huzuru olduğundan;
  (Yâ benî âdeme huzû zîneteküm inde külli mescidin) Her mescide giderken, insanın en güzel, en temiz, en alımlı şekilde giyinmeğe çalışması, ibadete saygısının gereğidir O bakımdan, camiye mümkün olduğu kadar ciddî kıyafetle gelmeye çalışmak da tavsiye edilir
  Benim temennim, arkadaşlara tavsiyem --kendi de öyle yapıyorum, görüyorsunuz-- uzun kollu giyinmeleridir Hem çocuklarınıza, hem kendinize, hem bebelere, kim olursa olsun mümkünse uzun kollu giydirmeğe çalışın!
  Uzun kollu yazlık elbise arıyoruz çarşıda pazarda; bulmakta bayağı zorluk çekiyoruz Suudî Arabistan'a gidiyorsun; etekler uzun, kollar kısa Biz uzun yapalım!
  Ama bir insanın gömleği kısaysa, onunla camiye gelmişse, namaz kılmışsa; namazı caizdir Bunu da peşin olarak söylüyoruz Yâni, alacağınız zaman uzun kollu almanızı tavsiye ederim, fakat bunun da mahzuru yok

  Soru:

  --Sarık sardığımız ve secdeye gittiğimiz zaman, alnımız ve burnumuz yere değmiyor; namaz kabul olur mu?

  --Peygamber Efendimiz'in, sarık üzerine secde ettiğine dair hadis-i şerif geçen derslerde okuduk Sarık alınla yer arasına girmişse, bir mahzuru yoktur Ama, tamamen sarığa dayalı olarak secde yapılıyorsa, o zaman olmaz Alnın, burnun yere değmesini sağlamak lâzım Arkaya ittirirsiniz, sağlarsınız

  Soru:

  --Sandalyede namaz kılınır mı? Bugün bazı camilerde ön safa sandalye konulması doğru mu?

  --Bir insan namazı ayakta tam kılabilirse ayakta kılar Kılamazsa, oturarak kılması caizdir Kılamazsa, başıyla imâ ederek kılması olur Mazereti ağırlaştıkça, namazı da hafifler, rahatlaşır
  Onun için, insan oturarak namaz kılabilir Fakat, sandalyeyi camiye getirmek ve camide sandalyeyle namaz kılmak doğru değildir Adam sandalyesini yükleniyor sırtına, camiye getiriyor, kenara koyuyor, orda kılıyor Arkada kılıver, ayağını uzatarak otur Yâni, sandalye olmadığı yerde, eğilemeyen insan başka türlü oturabilir
  Camilerin tertibini bozmayalım, bid'atlar çıkarmayalım! 8. 8
  Soru:

  --Yatsı namazından sonraki tesbihler bid'at mıdır?

  --Hayır! Namazlardan sonraki bütün tesbihler sünnet-i seniyyedir Peygamber Efendimiz'den tavsiyedir Bizim sabah ve yatsı namazından sonra bu camide yaptığımız özel zikir de hatm-i hâcegândır Hatm-i hacegân da Hızır AS'ın öğrettiği bir sevaplı zikirdir


  Soru:

  --Namazlardan önce camide ihlâs okumanın bir mahzuru var mıdır? Bazıları mekruh diyorlar, bazıları da okumayınca karşı çıkıyorlar

  --Yoktur, çünkü Kur'an suresidir, sevaptır Bu bizim camilerde daha önceleri böyle aşikâre okunuyordu Bunun faydası şu oluyor: "Bak artık sünnet kılma zamanı azaldı, biraz sonra kamet getirilecek!" gibi bir mânası, işareti oluyordu O bakımdan faydalı
  Ama, Kur'an okumak sevap olduğundan, aynı zamanda da sevaplı

  Soru:

  --Uyumadan seher vakti kılınan namaz da teheccüd namazı olur mu?

  --Tabii, teheccüd namazı uykuyu bölüp, uykudan kalkıp kılınan namazdır ama; işin oldu, uyuyamadın, geç geldin vs O vakitte kılınınca yine teheccüd namazı olur 9. 9
  Soru:

  --Bir arkadaş hem namaz kılıyor, hem içki içiyor "Bu kötü alışkanlığını bırak!" dediğimizde, "Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı" diye cevap veriyor İkisinin bir arada yapılması hakkında bilgi verir misiniz?

  --Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu çok büyük bir hastalıktır Bizim Türkiye'de müslümanlar, fikrî bakımdan çok çeşitli hastalıklara tutulmuşlardır Kimisi veremden beterdir, kimisi kanserden beterdir, kimisi AIDS'ten beterdir Bir büyük meşhur fikir hastalıklarından bir tanesi budur "Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı" Öyle saçma şey mi olur? Bu kadar saçma şey olamaz yâni İnsan Allah'ın emrini tutacak, Allah'a teslim olacak Müslüman ne demek, müslim ne demek? Kendisini Allah'a teslim eden kul demek
  Hani geliyor askerlik şubesine, 19 yaşında - 20 yaşında delikanlı Diyor ki: "Tamam, ben geldim; filâncanın oğlu falancayım, askerlik yapmağa geldim!" diyor ya Müslim ne demek? Kendini Allah'a teslim eden Onun emrini tutacak; onun emrine razı, buyruğuna razı Haramlarını haram belleyecek, haramlardan sakınacak Helâlleri helâl belleyecek, emirleri emir belleyecek, yapacak Müslüman bu demek "Yâ Rabbi ben senin buyruğunu tutmağa razı oldum Tevbe ettim, yanlış yolu bıraktım, doğru yola geldim" demek
  Şimdi böyle söyleyen insanların hali ne olur, biliyor musunuz? Sonunda imansız gider Çünkü oyuna gelmez bu iş, oyuncak değil; alaya gelmez! İnsan elinden geldiğince Allah'ın yolunda gitmeğe çalışacak, her günahtan kaçınmağa çalışacak!
  Hattâ büyüklerimiz demişlerdir ki: "Günahın küçüğü bile olmaz"
  --Canım küçük günah aldırma!
  --Hayır! Küçük günahlar bile yapıla yapıla büyür, ejderha gibi olur Solucan gibiyken ayağınla def edebilecekken, ejderha gibi olur, yedi başlı olur Ondan sonra, padişahın oğlu gelse kesemez kafasını
  O bakımdan bu kötü huyları atmak lâzım! Bu çok fena bir hastalıktır
  --Onu da yaparım, onu da yaparım Onun yeri başka, onun yeri başka
  --Haa, böyle yaparsan cehenneme gidersin Çünkü bu, Allah'ın diniyle alay etmek gibidir İnsan elinden geldiğince Allah'ın yolunda gitmeğe çalışacak da, nefse uyarsa, şeytana uyarsa, ayağı kayarsa kayacak; o ayrı Kayarsa, yine tevbe edecek, yine yola gelecek Ama "Onun yeri başka, onun yeri başka" diye haramı helâl sayarsa, o zaman kâfir olur insanBu, küfür kokan bir duygudur, çok tehlikeli bir hastalıktır
  Bir de "Zaman sana uymazsa, sen zamana uy!" diyorlar Bu da "Bu zaman küfür zamanıdır, gel kâfir ol!" demenin bir başka ifadesidir Öyle şey yok! İslam'ın emirleri 1400 yıldır hep aynıdır Kâinat var olduğu müddetçe, kıyamet kopuncaya kadar hep aynı olacaktır, hiç değişmeyecektir İçki haramsa, haramdır Namaz farzsa, farzdır
  --Üç vakte indiremez miyiz?
  --Hayır! Dörde de indiremezsin, üçe de indiremezsin, bire de indiremezsin
  --Pazar günleri kılsak olmaz mı?
  --Hıristiyanlar öyle yapıyor Onlar dinlerini kestiler, kestiler, kestiler Onların dinleri artık işe yaramaz hale geldiğinden, Allah İslam'ı gönderdi Bozdukları için gönderdi Bozmasalardı devam edecekti Kâfirler gibi, hristiyanlar gibi olmayalım! Allah'ın emirlerini ciddiyetle uygulamağa çalışalım
  Eğer ciddiyetle uygulamazsa insan, bir edepsizlikten, bir böyle şapşal konuşmaktan, bir böyle edepsizce düşünceden dolayı --Allah saklasın-- öyle bir felâkete uğrar ki, belini doğrultamaz Sülâlesinin beli doğrulmaz Onun için bu gibi hallere düşmeyin!
  Müslüman nasıl olacak? İmana geldikten sonra tekrar günah işlemekten, tekrar o eski hale gelmekten, ateşe atılmaktan korkar gibi korkacak!
  Bunlar züğürt tesellisidir, beynamaz özrüdür Günaha devam etmek için şeytanın uydurduğu bahanelerdir Şeytan insana çok bahaneler bulur, insanları çok aldatır Zâlimi zulüm yönünden aldatır, âbidi ibadet yönünden aldatır; ille bir kusura, günaha sokar Bu kardeşimizi de demek ki öyle aldatıyor "Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı" O zaman insan mahvolur Allah saklasın
  Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah-u Teâlâ Hazretleri:
  (Efetü'minûne biba'dıl kitâbi ve tekfurûne biba'd) "Allah'ın bazı ayetlerine, kitabının bazı cümlelerine inanıyorsunuz da, ba'zılarına kâfir mi oluyorsunuz? Bunun cezâsı ne kadar büyüktür, biliyor musunuz?" diye Allah-u Teâlâ Hazretleri, böyle ikili, kaypak, oynak olanların cezâsının büyüklüğünü bildiriyor bu ayet-i kerimede Sakın ha, böyle cahilliklere düşmeyin!

  Kaynak: M, Esad Coşan - Güncel Meselelerikindi namazi kilarken sunnetini kaza namazi olarak kilinsa olurmu