Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Vitir namazının üçüncü rekatında tekbir getirilmesinin sebebi nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Vitir namazının üçüncü rekatında tekbir getirilmesinin sebebi nedir?

  Reklam
  Vitir namazının üçüncü rekatında kıyamda iken tekbir alınması zammı sure ile kunut dualarının arasını ayırmak içindir

  Hanefî mezhebine göre vitir namazının üçüncü rekâtında Fatiha ve zamm-ı sûre okunduktan sonra "Allahü Ekber" diyerek eller kaldırılır ve yana salıverilmeden kunut duaları okunur, sonradan rükûa varılır Vitir namazının hem kendisi, hem üçüncü rekâtta alınan tekbir, hem de okunan Kunut duaları vaciptir Peygamberimiz (asm) de vitir namazını bu şekilde kılmışlardır Bunu Hz Ali ve İbni Ömer (ra) gibi Sahabîler haber vermektedir

  Alman bu tekbire "intikal tekbiri" denir Çünkü, tekbirden önce okunanlar birer sûre ve âyettir Kunut duaları ise Peygamberimizden rivayet edilen birer duadır İşte âyetle dua arasını ayırmak ve dua hâline intikal etmek için tekbir alınmaktadır

  Elleri kaldırarak sesli olarak tekbir almanın hikmeti de Tahtâvî'de geçtiğine göre, sağır ve kör gibi özürlü kimselere tekbir alındığını bildirmek içindir1

  Bu tekbiri alırken elleri kaldırmanın nereden geldiği ve nasıl sünnet olduğu hususunda ise Ruhu'l-Beyan tefsirinde çeşitli rivayetler kaydedilmektedir Bu rivayetlerden birisi şu şekildedir "Miraç Gecesi Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) Mescid-i Aksâ'da bütün Peygamberlere imam oldu ve onlara iki rekât namaz kıldırdı Hz Musa Peygamberimizden Sidre-i Müntehâ'ya vardığı zaman kendisi nâmına bir rekât namaz kılmasını istedi

  Peygamberimizin Hz Musa ile Miraç Gecesinde karşılaşacağı Secde Sûresinde meâlen şöyle ifade edilir: 'And olsun ki, Biz Musa'ya Tevrat'ı verdik; o Tevrat'a nasıl kavuştuysa sen de Bizim vaadimize kavuşacağından öylece şüphe etme Biz o kitabı İsrailoğullan için bir hidayet rehberi kılmıştık12 Bu âyetin birkaç tefsiri vardır Bunlardan birisi, Peygamberimizin, Kur'ân'ın tamamına kavuşacağından şüphe etmemesi, diğeri de Miraç Gecesinde Hz Musa'ya kavuşacağından şüphe etmemesidir

  "Peygamberimiz (asm) Miraç'ta, Sidre-i Mühteha'ya çıktı, bir rekât namaz kıldı Buna bir rekât da kendisi ilâve etti Namaz iki rekât oldu Cenab-ı Hak kendisine bir rekât daha kılmasını emretti Böylece namaz, akşam namazı gibi vitir [tek> oldu İşte Peygamberimiz üçün-cü rekâtı kılacağı sırada İlâhî rahmet ve nur tecelli etti Peygamberimiz o nur içinde kaldı Ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı İşte elleri kaldırmak böylece sünnet oldu,"3

  Başka bir rivayette ise, Peygamberimiz üçüncü rekâtı kılacağı sırada Fatiha ve zamm-ı sûre okudu Rükûa gideceği sırada Cehennemi gördü Cehennem ehli kömür gibi sim siyah olmuştu Peygamberimiz bu halde de kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi Hemen Cebrail (as) geldi, Peygamberimizin üzerine Kevser suyundan döktü Böylece Peygamberimiz kendine geldi Tekbir alıp kunut dualarını okudu Kunut duasında Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah'a sığındı

  Vitir namazının vakti ve fazileti hakkında da Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Allah size bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır İşte o namaz vitir namazıdır O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi"4 Bilindiği üzere, Arapların yanında o zamanlar en kıymetli dünya malı kırmızı tüylü develerdi Hadiste, vitir namazının en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu bildirilmektedir

  Bütün bu rivayetler ve hikmetleri ile birlikte, ibâdetlerle ilgili meselelerde aranan esas husus, Peygamberimiz nasıl kılmış ve tatbik etmişse, onu taklit edip yapmaktır Zaten hikmet ve maslahatların sadece bir teşvik tarafı bulunmaktadır

  1 et-Tahtâvî, s 305; Nimet-i islâm, s 308
  2 Secde Sûresi, 23
  3 Ruhu'l-Beyan, 4:413-414
  4 Ebû Dâvud, Salât:336
  Mehmed Paksu, Sorulu-Cevaplı İbadet Hayatımız
  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet Editör


  Paylaş
  Vitir namazının üçüncü rekatında tekbir getirilmesinin sebebi nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  2- Hanefi Mezhebine göre vacip ve farz namazlarda okunan duaların sünnete uygun olması gerekir Bu nedenle kunut dualarını okuduktan sonra rukuya gidilmelidir Ancak nafile namazlarda başka dualar da okunabilir ve uzun uzun dua edilebilir

  Diğer mezheplerde ise durum farklıdır Mekke'de kılınan vitir namazlarında uzun dua okunması bundandır Ayrıca Vitir namazı Hanefilere göre vacip ise de Şafi emzhebine göre sünnettir

  3- Vitir namazında 3 rekatte kunût tekbiri almak vaciptir İftitah, kunût ve zâid tekbirleri alırken elleri kaldırmak sünnettir

  Vitir namazının üçüncü rekatinde Kunut Duası okumak, Hanefi Mezhebi'ne göre vaciptir Diğer üç mezhebe göre, vitir namazında kunût duası okumak sünnettir

  Vitir namazında üçüncü rekatte, zamm-ı sûreden sonra kunût tekbiri alınır, ardından içinden kunût duaları okunur Cemaatle kılınan vitir namazında, hem imam, hem cemaat kunût dualarını içinden okur

  Kunût Duaları

  Kunût duasının sözleriyle ilgili olarak çeşitli rivayetler vardır Hanefilere göre, kunût duası olarak, bilinen "Allahumme inna neste'inuke ve Allahumme iyyake na'budu…" duaları okunur Kunût duaları, Allah Teâlâ'ya övgü ve duayı içine alan sözlerdir Bu duaları seçip okumak sünnettir

  Kunût duaları, biraz dolaşık olduğu için ezberlenmesi zordur Bu yüzden, kunût bilmeyenler, "Rabbenâ âtinâ" duasını okur Rabbenâ Âtinâ duasını da bilmeyenler, üç defa "Allahummeğfirlî" (Allahım, beni bağışla) veya Yârabbi (Ey rabbim) diye dua eder

  Kunût dualarını bilip bilmemeye göre, şöyle bir sıra izlenir: kunût duaları, rabbenâ âtinâ duası, 3 defa Allahümmegfirlî duası, Yârabbi duası

  Kunût dualarını bilmeyenler, Rabbenâ ve allahummegfirlî dualarını okudukları için, sehiv secdesi yapmaları gerekmez

  Kunut Duasını Unutmak

  Namazın aslî vaciplerinden birinin terk edilmesi durumunda, sehiv secdesi gerekir Dolayısıyla, vitir namazında aslî vacip olan kunûtu veya tekbirini unutmak da, namaz sonunda sehiv secdesini gerektirir Böyle bir durumda rükûya eğilince veya sonrasında, kunût duasının okunmadığı hatırlanırsa, kunût için geri dönülmez, kunût artık düşmüş olur, bu unutma dolayısıyla namazın sonunda sehiv secdesi yapılır Buna rağmen dönülür ve kunût okunursa, rükû yeniden yapılır, ayrıca namaz sonunda sehiv secdesi de yapılır Ama rükûdan doğrulduktan sonra yanılarak kunût okunursa, yeniden rükû yapılmaz, doğrudan secdeye gidilir, namaz sonunda sehiv secdesi yapılır
  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet Editörallahümmeğfirli,  vitir namazının fazileti,  allahümmegfirlî duası,  vitir namazinin fazileti,  kunut dualarının hikmeti,  vitir namazının faziletleri,  vitir namazının üçüncü rekatında tekbir getirilmesinin sebebi