Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Kutuplarda 6 ay gec 6 ay gündüz Ordaki insan nasıl namaz kılıcak? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kutuplarda 6 ay gec 6 ay gündüz Ordaki insan nasıl namaz kılıcak?

  Reklam
  SORU: Vakit, namazın farzlarındandır Kutupların bazı bölgelerinde altı ay
  gece, altı ay gündüz olmaktadır Öyle ise buralarda namazların vakitlerini
  nasıl ayarlayıp namazlarını kılacaktır?

  CEVAP: İslâm'ın dışındaki kanunları benimseyenler, İslâm'ı kabul edip de İslâm'a dair pek
  bilgisi olmayanlara bu soruyu sorarak kafalarını karıştırmaktadırlar Bu suretle, güya,
  İslâm'a eksiklik izafe etmektedirler Halbuki İslâmiyet hiçbir konuyu eksik bırakmamıştır
  Sahih-i Buharî ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde şöyle bir hadis-i şerif vardır

  Peygamberimiz ((SAV)): "Dinden dönüldüğü zaman, deccal çıkar" buyuruyor Başka bir
  rivayette: "O, şarktan çıkar ve kırk günde dünyayı bir baştan bir başa dolaşır O'nun bir
  günü sizin bir seneniz ve bir günü de vardır ki, bir ayınız, diğer bir günü bir haftanız, sair
  günleri ise sizin günleriniz gibidir" buyuruyor Sahabi soruyor: "Miktarı bir sene olan o
  günde, bir günlük namaz yeter mi?" Hayır, takdir ve hesap edersiniz (Yani bütün bir gece ve gündüzü belli bölümlere ayırarak geceye denk gelen zamanlarda gece ibadetlerini,gündüze denk gelen vakitlerde de gündüz ibadetlerini eda ederiz)

  Evet, aylarca Güneş'in

  batmadığı ve doğmadığı yerde çalışma, yatma, yeme, içme gibi fıtrat kanunlarına nasıl
  uyuyorsak, öyle de oruç, namaz gibi ibadetlerde de yaşadığımız hayata uygun olarak aynı ritmi muhafaza etmek mecburiyetindeyiz

  Emine Şenlikoglu Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar


  Paylaş
  Kutuplarda 6 ay gec 6 ay gündüz Ordaki insan nasıl namaz kılıcak? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu soruya çeşitli cevaplar verilmiştir Bu cevapların özetini kısaca arz edelim:
  —Kutuplara doğru yaklaşıldıkça iyice uzayan gün ve gecelerde namaz vakitleri (takdir edilir) İşte bu (Takdir), meseleyi karışıklıktan çıkarır, sıhhate kavuşturur

  — Takdir, hadîsten geliyor Peygamberimizin ifadesidir bu Resûlüllah Aleyhisselam günleri iyice uzun olmayan yerden çıkacak olan Deccalı haber verirken, Deccalın bir günü sizin bir seneniz kadar uzun olacaktır Sonraki günleri de beri geldikçe kısalacaktır, buyurduğunda sormuşlar:
  — Ya Resûlâllah, bir günü bizim bir senemiz kadar uzun olacağını bildirdiğiniz o günde namazlar nasıl kılınacaktır?

  Şöyle cevap vermiştir:
  — Takdir olunarak!

  Yani uzun günün saatleri takdir edilerek, hesaplanarak

  — Nasıl takdir edilip, nasıl hesaplanacak?

  — En yakın normal vakitli ülkenin takvimi ve saatiyle takdir olunup, hesap edilerek

  Demek ki, Resûlüllah' ın haber verdiği (takdir olunarak) ifadesi meseleyi halletmektedir Böylece beş vakit namazını en yakın normal vakitli ülkenin saatine ayarlayarak kılan kimse huzura kavuşur, yanılmaktan kurtulmuş olur

  Burada cevabı gerekecek bir diğer sualde şudur:
  — Bazı mevsimlerde gecenin başlamasıyla hemen arkasından şafak söker, yatsının vakti hiç olmaz Böylesine kısa gecelerde namazlarımızı nasıl kılacağız?

  Cevabı şöyledir:
  — Öyle kısa gecelerin başlangıcında, önce akşam namazına durulur, kılınınca vakit bulunursa hemen yatsıya başlanır, bitirilince de hemen sabah namazına girişilir Böylece kısa gecenin namazları arka arkaya eklenerek kılınır Bundan sonrası yine takdir olunarak edâ edilir Bu mevzuda Prof Dr Hamidullah "İslâma Giriş" kitabında şöyle diyor:
  — İslâm din ve hukuk âlimleri umumiyetle (45) arz dâiresindeki saatlerin (vakitlerin) (90) derecede yâni kutuplarda muteber olduğunu açıklar (45) derece ile (90) derece arasındaki bölgelerde güneşe değil, saate göre hareket edilir Namaz için böyle olduğu gibi, oruç vs için de böyledir"

  Bu mevzuu etraflıca inceleyen "Kaynaklarıyla İslâm Hukuku"nda ise nihaî hüküm şöyle verilmektedir:
  — Altı ay gece, altı ay gündüzün devam ettiği ülkelerde normal vakitleri (yâni gece ile gündüzü) bulunan en yakın -45 enlemdeki- ülkelerin saatleri uygulanarak namaz ve oruç ibadeti yerine getirilir"

  Ahmed Şahin6 ay gece 6 ay gündüz yaşayan ülkelerde yaşam,  6 ay gece 6 ay gündüz ülkeler,  yılın 6 ayı gündüz,  6 ay gece 6 ay gündüz olan ülkeler,  6 ay gece 6 ay gündüz olan ülkelerde yaşam,  6 ay gece 6 ay gündüz yaşayan ülkeler,  6 ay gece 6 ay gündüz olan ülkelerde yaşam nasıl